Norske-postlister.no


Viser [75] av [75].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Dokument: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021. Kommunalt salgsbevilling for alkoholholding drikk. Omsettingsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Mottatt omsetning alkohol 2020 og 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021. Kommunalt salgsbevilling for alkoholholding drikk. Omsettingsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Omsetningsoppgave for salg av alkohol 2020 og 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NFD – Innreisetillatelse Kategori D – DR. HOLMS HOTEL AS – 979306369 – ***** – AR434670092
Dokument: Innvilget innreisetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning tildelt 15. april, søknadsfrist 26. mai 2021
Dokument: Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Dr. Holms hotel AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NFD – Innreisetillatelse Kategori D – DR. HOLMS HOTEL AS – 979306369 – *****
Dokument: Avslag på søknad om innreisetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2020
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll på Dr. Holms Hotel 08.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Dr. Holms Hotel AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Dr. Holms Hotel AS - styrer sluttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Dr. Holms Hotel AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Dr. Holms Hotel AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning og tilsyn av næringsvirksomheter, Covid- 19 i Hol kommune 2020
Dokument: Svar på ønske om gjenåpning av anlegg - Dr. Holms hotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Tematilsyn Gassanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotell 29.12.19: Avvik §9-2 i alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms hotell 29.12.19: Avvik §9-2 i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 29.12.19: Avvik forskrift til alkoholloven §4-5
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 29.12.19: Avvik forskrift til alkoholloven §4-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr.Holms Hotell, Geilo - Ny styrer
Dokument: Endring av skjenke styrer og daglig leder Dr. Holms Hotel As
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Dokument: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2018
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.09.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 21.04.18
Dokument: Bekreftelse på mottatt klage på vedtak i sak 18/01853
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prikktildeling Dr. Holms Hotel
Dokument: Vedtak i sak 18/01515: Sanksjon i forbindelse med prikkbelastning - Dr. Holms Hotel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 21.04.18
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 21.04.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prikktildeling Dr. Holms Hotel
Dokument: Vedrørende prikktildeling Dr. Holms Hotel - forhåndsvarsel om mulig inndragning av skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - varsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Oppfylte pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17: Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Dokument: 18/00030-5 - VS: 18/00030-3 - Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven- Ber om ytterligere utsettelse av frist for uttale i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Dokument: 18/00030-3 - Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven- Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/20/0/0 Tilbygg, Dr. Holms Hotel, Geilo
Dokument: Søknads pliktig arbeid - 64/20/0/0 Tilbygg, Dr. Holms Hotel, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 30.12.17: Avvik §4-3 i forskrift til Alkoholloven
Dokument: Vedrørende frist for uttale i sak 18/00022 - Forhåndsvarsel om prikkbelastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Dokument: Vedrørende frist for uttale i sak 18/00030 - Forhåndsvarsel om prikkbelastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 30.12.17- Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 30.12.17: Avvik §4-5 i forskrift til alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 30.12.17: Avvik §4-3 i forskrift til Alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 30.12.17: Avvik §4-3 i forskrift til alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotel 03.12.17
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Dr. Holms Hotell 03.12.17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Melding om saksbehandlingstid - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Vedtak om frafallelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og oppheving av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - avslutting av tvangsmulkt og avslutting av tvangsmulkt og varsel om stans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt
Dokument: Melding om avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - Avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt
Dokument: Melding om avslutte aktivitet/produksjonsform/produkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - varsel om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979306369 DR. HOLMS HOTEL AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DR. HOLMS HOTEL AS - BRASSERIET OG BOWL & DINE - Inspeksjon
Dokument: Renholdsskjema og rutinebeskrivelse Brasserie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr Holms Hotel AS - Næringsmiddelviriksomhet
Dokument: Melding om kortvarig næringsmiddelvirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr. Holms Hotel AS - Endring av driftsansvarlig
Dokument: Melding om ny ansvarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr. Holms Hotel AS, HOL - Tilsyn 09.11.2011 - NP1138 Føre var!
Dokument: Tilsynsrapport og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr. Holms Hotel AS, HOL - Tilsyn 09.11.2011 - NP1138 Føre var!
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dr. Holms Hotel AS, HOL - Tilsyn 16.11.2010 - NP1658 Røykeloven på uteserveringer (ATIO)
Dokument: Oppfyllelse av pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken