Norske-postlister.no


Viser [23] av [23].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring - Detaljregulering Blomsetlie
Dokument: Underretning om planvedtak - Endring av detaljreguleringsplan for Blomsetlie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: HALLINGDAL KRAFTNETT AS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Thoeneie [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torbjørn Ødegård Teigen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Johan Solem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Harald Totland Haugen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
Sak: Endring - Detaljregulering Blomsetlie
Dokument: Endring av detaljregulering for Blomsetlie - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Torbjørn Ødegård Teigen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Harald Totland Haugen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL KRAFTNETT AS [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
NVE-Konsesjonsavdelinga
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Johan Solem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 57/5/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 57/5/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilsyn ikke utført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/5/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 57/5/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/127/0/0 Fradeling av parsell, Gamle Budalsvegen 52, Geilo
Dokument: 59/127/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Oppsigelse av vikariat - Vestlia barnehage - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia
Dokument: Kunngjøring av Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Berørte parter og offentlige myndigheter
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
Harald Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjarne Jostein Uren [bedrift/enhet]
Bue Kjelstrup Olsen
Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Consulting SR [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Havsdalen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Henrik Moldow
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOL KOMMUNE - FELLESTJENESTER [bedrift/enhet]
Haavard Pytte [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Brekke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Harritz Tharaldsen
Ola Sætre [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 59/75 og 59/78 Retting av eiendomskart
Dokument: 59/75 og 59/78 Retting av eiendomskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggeravtaler innenfor Geilo Løypeområde.
Dokument: Gnr. 59, bnr. 7. Utbyggeravtale vedrørende reguleringsplan for del av eiendom gnr. 59/7 i Blomset/Juvebrøtet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegnavn. Skogsbilvegen fra Lauvrud til Vestreim.
Dokument: Vegnavn på skogsbilvegen fra Lauvrud avfallsmottak til Vestreim.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eirik Vindegg Underhaug [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gry Brusletto [bedrift/enhet]
Gudrun Gurigard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Ingvar Dokken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Grostølen [bedrift/enhet]
Ole Foss [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Pål Arne Fosshaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torger Møller Foss [bedrift/enhet]
Torleiv Ødegård
Tor-Martin Øyo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 57/67/20/0 Fradeling av parsell, Nye Havsdalsvegen 201, Geilo
Dokument: 57/67/20/0 Matrikkelbrev over 57/182
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/1/0/0 Fradeling av parsell, Gamle Budalsvegen Geilo
Dokument: 57/1/0/0 Matrikkelbrev over 57/178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/67/20/0 Fradeling av parsell, Nye Havsdalsvegen 201, Geilo
Dokument: 57/67/20/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av Barnehagelærere 2 x 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Geilo b-hage.
Dokument: Sluttsvar 18/03917 Barnehagelærere i Geilo b-hage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Øvre Budalslia, Geilo
Dokument: Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Øvre Budalslia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Buskerud - Komm.samordn.enhet
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
Hallingdal Kraftnett AS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
Mattilsynet Distriktkontoret Hallingdal
Kart- og namnenemda i Hol
Telenor. Senter for nettutbygging
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Andreas Mikkelsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Knut Selmer [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ståle Enderud Jensen [bedrift/enhet]
Torhild Jensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Sønes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Lien [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Jørgensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ketil Engfeldt Johansen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
Bjørn Østbø
Wibeke Mork Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randi Jorde [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ivar Erik Tollefsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trond Sørum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Sak: 57/5/5/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 161, Geilo
Dokument: 57/5/5/0 Matrikkelbrev over 57/179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/5/5/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 161, Geilo
Dokument: 57/5/5/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/1/0/0 Fradeling av parsell, Gamle Budalsvegen Geilo
Dokument: 57/1/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/5/5/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 161, Geilo
Dokument: 57/5/5/0 Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av Barnehagelærere, ped.ledere og b-hageassistenter - Geilo b-hage, Vestlia b-hage og Hol b-hage.
Dokument: Sluttsvar 18/02222 . barnehagelærer i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Øvre Budalslia, Geilo
Dokument: Detaljregulering for Øvre Budalslie, Geilo - Offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Buskerud - Komm.samordn.enhet
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
Hallingdal Kraftnett AS [bedrift/enhet]
Mattilsynet Distriktkontoret Hallingdal
NVE Region Sør
Telenor. Senter for nettutbygging
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
Kart- og namnenemda i Hol
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ståle Enderud Jensen [bedrift/enhet]
Torhild Jensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Lien [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Østbø
Wibeke Mork Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Andreas Mikkelsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Jørgensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Sønes [bedrift/enhet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Knut Selmer [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ketil Engfeldt Johansen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trond Sørum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randi Jorde [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 57/18 Registrering i matrikkelen
Dokument: 57/18 Registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken