Norske-postlister.no


Viser [49] av [49].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - tilskudd - trua naturtyper - Hol - 56/1 - Skjøtsel av kritisk truga naturtype - slåttemark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget tilskudd til skjøtsel av slåttemark Søre Aaker i Hol i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell (56/91), Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: 56/91 Protokoll etter oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av jordskiftemeddommere
Dokument: Kommunestyrets vedtak om valg av jordskiftedommere for perioden 01.01.2021- 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Kommunestyrets vedtak om meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Gro Elin Haraldstad [bedrift/enhet]
Arne Veslehaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jostein Hansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Espen Bille-Larsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Ramsvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gro Augunset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Nyhus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tore Fjordheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalen, Geilo
Dokument: 56/1 Matrikkelbrev over 56/92-97
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: 56/91 Varsel om oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: Oppmåling av 56/91
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalen, Geilo
Dokument: 56/1/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalen, Geilo
Dokument: 56/1/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 969334631 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: MELDING OM TILSYN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Lienvegen 276, Geilo
Dokument: 56/1/0/0 Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av reguleringsplan for del av eiendom 56/1, Havsdalen
Dokument: Underretning om planvedtak - mindre endring av Del av eigedom 56/1 i Havsdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 973736035)
Dokument: Informasjon til beitebrukere i Nordfjella-sonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 969334631 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: MELDING OM TILSYN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Orgnr: 973736035)
Dokument: Avtale om ettersyn med grindanlegg på salteplasser 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av reguleringsplan for del av eiendom 56/1, Havsdalen
Dokument: Vedrørende varsel om mindre endring av reguleringsplan for del av 56/1 Havsdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 91
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 91 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 91
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 91 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: 56/1/1/0 Matrikkelbrev, 56/91
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: 56/1/1/0 Info om oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 86, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/1/0 Fradeling av parsell, Havsdalsvegen 86, Geilo
Dokument: 56/1/1/0 Godkjenning av protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol fjellstyre for kommunestyreperioden 2019-2023
Dokument: Melding om vedtak: Hol fjellstyre. Valg for perioden 2019-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 969334631 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: MELDING OM TILSYN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 969334631 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Fresing av pipeløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia
Dokument: Kunngjøring av Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Berørte parter og offentlige myndigheter
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
Harald Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjarne Jostein Uren [bedrift/enhet]
Bue Kjelstrup Olsen
Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Consulting SR [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Havsdalen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Henrik Moldow
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOL KOMMUNE - FELLESTJENESTER [bedrift/enhet]
Haavard Pytte [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Brekke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Harritz Tharaldsen
Ola Sætre [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Informasjon til beitebrukere i Nordfjella-sonen om Mattilsynets oppfølging av saltsteinsforbudet - Samlebehandling
Dokument: Informasjon til beitebrukere i Nordfjella-sonen om Mattilsynets oppfølging av saltsteinsforbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Informasjon til beitebrukere innafor Nordfjella-sonen i Hol, Ål og Hemsedal - Samlebehandling
Dokument: Informasjon om endring av soneforskriften for bekjempelse av CWD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/1/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilbakemelding fra feier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Infoskriv til småfeprodusenter - sau NBHV-2 - Samlebehandling
Dokument: INFORMASJON FRA MATTILSYNET TIL SMÅFEPRODUSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Informasjon til beitebrukere i Nordfjella-sonen - Samlebehandling
Dokument: Informasjon til beitebrukere i Nordfjella-sonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegnavn. Skogsbilvegen fra Lauvrud til Vestreim.
Dokument: Vegnavn på skogsbilvegen fra Lauvrud avfallsmottak til Vestreim.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eirik Vindegg Underhaug [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gry Brusletto [bedrift/enhet]
Gudrun Gurigard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Ingvar Dokken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Grostølen [bedrift/enhet]
Ole Foss [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Pål Arne Fosshaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torger Møller Foss [bedrift/enhet]
Torleiv Ødegård
Tor-Martin Øyo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Beitebrukere i Buskerud-delen av Nordfjella-sonen - Samlebehandling
Dokument: Koordinatar til saltsteinsplassar i Nordfjella
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Hol kommune - erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Matrikkelbrev over 56/84, tidligere festetomt 56/1/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Matrikkelbrev over 56/85, 56/87, 56/88, 56/89 og 56/90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/86/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Nedre Havsdalslie 4
Dokument: 56/86/0/0 Svar på søknad om installering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Kommunale eiendomsavgifter - Fuglehaugen, Nedre Havsdalslie 3, Geilo
Dokument: 56/85/0/0 Søknad om innstalering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/86 Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Info om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2018
Dokument: Varsel om stedleg kontroll av søknad om produksjonstilskot mars 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K469528 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K469528 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken