Norske-postlister.no


Viser [100] av [138].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2021 - Mai
Dokument: Utbetaling av tilskudd til innlevering av kassert fritidsbåt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi (covid-19) - Private henvendelser - Juni 2021 - Samlesak
Dokument: Svar - Henvendelse om koronapandemi (covid-19) - Spørsmål vedr nordmenn i Storbritannia og karantenehotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak Innspill Korona Lånekassen
Dokument: Svar på henvendelse om økonomiske tiltak for studenter under covid-19-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965009 Brumunddal - Moelv - Grunnundersøkelser i 2021 - Grunnboring - Poretrykksmålere- Tillatelse fra grunneier
Dokument: Utbetaling av kompensasjon for utsetting av poretrykksmåler - Gnr/bnr 247/5 - Ringsaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #9928 (KONG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NORDKAPP, POLARLYS, NORDNORGE, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], VESTERALEN)
Dokument: Vedtaksbrev etter automatisk behandling av søknad 125434 (Klasse 1: Utvidelse)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TORGGATA 34, HAMAR - KRAV I FORBINDELSE MED BYGGESAK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965009 Brumunddal - Moelv - Grunnundersøkelser i 2021 - Grunnboring - Poretrykksmålere- Tillatelse fra grunneier
Dokument: Bane NOR ber om tillatelse til å sette ned poretrykksmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965009 Brumunddal - Moelv - Grunnundersøkelser i 2021 - Grunnboring - Tillatelse fra grunneier
Dokument: Tillatelse til grunnundersøkelser - Signert - Gnr/bnr 247/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 211 bnr 5, Ervikveien 63 - Deling av grunneiendom
Dokument: Matrikkelbrev til kunde, gnr 211 bnr 124
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpen søknad på stilling 2021
Dokument: 21/00034-1 - Jobb gjennom kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturminnevern 2020 - trykking av bok - sjøfartsbyen Grimstad
Dokument: Oppdatering i sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965009 Brumunddal - Moelv - Grunnundersøkelser i 2021 - Grunnboring - Tillatelse fra grunneier
Dokument: Bane NOR ber om tillatelse til grunnboring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personlig godkjenning verksted/kontrollorgan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Teknisk leder - godkjenningsbevis for Bilverksted 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Førerkort - Svar på søknad om dispensasjon fra førerkortforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personlig godkjenning verksted/kontrollorgan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Teknisk leder - godkjenningsbevis for Bilverksted 01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om vaksinasjon – Korona / Covid-19
Dokument: Svar på spørsmål om vaksinering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farledsbevis #9928 (KONG HARALD)
Dokument: Decision document for PEC application 124028 (Klasse 1: Ny; Klasse 2: Ny)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 211 bnr 5, Ervikveien 63 - Deling av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 211 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utarbeidelse og trykking av bok - Fra skrog til skrap
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3001 Halden kommune gnr 165 bnr 50
Dokument: Tinglysing knr 3001 Halden kommune gnr 165 bnr 50 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom gbn 13/197 - uthus
Dokument: Svar angående søknad om dispensasjon - badstua på Veines
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EU-kontroll - FA 80361
Dokument: Søknad om utsettelse av EU-kontroll - FS 80361
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/22 - Valleveien 558 - hagestue
Dokument: Gbnr. 88/22 - Valleveien 558 - hagestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av eiendom Gnr/bnr 38/69 - Tandberg
Dokument: Gnr 38 bnr 220 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Obos Block Watne AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
Kathinka Mohn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inger J T B Tovstaul
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingeborg Gulsvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Erik Jacobsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kristian Tandberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Emelie Sofie O M Breivold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Geir Nordbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Elisabeth Løken Stadheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi E N Haugen
Fossen Utvikling AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Deling av eiendom Gnr/bnr 38/220 - Tanberglia
Dokument: Gnr 38 bnr 222 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Obos Block Watne AS
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ringerike Kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fossen Utvikling AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Inger J T B Tovstaul
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Emelie Sofie O M Breivold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingeborg Gulsvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kristian Tandberg [bedrift/enhet]
Bjørn Erik Jacobsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
utvikling AS Fossen
Sak: Fotohenvendelser til Stavanger byarkiv 2020
Dokument: Svar - Informasjon om bilder sandal/stokka med adresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: E-postkorrespondanse med aksjonsgruppen - Svar på spørsmål angående konsesjonsvedtak og status 22092020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: E-post til aksjonsgruppen - Orientering om konsesjonsvedtak og status 19082020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhet - FV 223 - Grønnegata - forkjørsregulering - Hamar kommune
Dokument: Etablering av FV 1750 Grønnegata som forkjørsveg - forespørsel om montering av skilt på husvegger/eiendommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 i Music and Contemporary Media IMV
Dokument: Tilbud om ansettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frank H. J. Jacobsen - deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 29/183
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning - fradeling av eksisterende bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturminnevern 2020 - trykking av bok - sjøfartsbyen Grimstad
Dokument: Svar på søknad om tilskudd til mindre kulturminnetiltak 2020 - trykking av bok sjøfartsbyen Grimstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjentmerking av prissammenlikningstjenester
Dokument: Vedrørende tilbaketrekning av godkjentmerke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 44/72, Bassengvegen 42 - Avklaring angående boenheter
Dokument: eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: KLAGE PÅ PARKERINGSGEBYR - 413751 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: E-post til Aksjonsgruppen - Orientering om høring av søknad om konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: REGISTRERING SOM SÆRSKILT BRANNOBJEKT, KIRKEBAKKEN 3 2317 HAMAR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkbelastning / støy ved Nordliveien i Lørenskog kommune
Dokument: 18/27782-5 - Støy fra Nordliveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-3113018
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy AE 36030, saksreferanse R-3113018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-3079231
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy DN 52882, saksreferanse R-3079231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2919049
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy BF 6518, saksreferanse R-2919049
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2932482
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy AA 62588, saksreferanse R-2932482
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkmelding angående vegarbeid på FV 124 i Østfold mellom Lekum og Askim
Dokument: Trafikkmelding angående vegarbeid på FV 124 i Østfold mellom Lekum og Askim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: E-post - Informasjon til aksjonsgruppen om utsendelse av konsesjonsøknad 26062019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollør - periodisk kontroll av kjøretøy for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Teknisk leder - godkjenningsbevis for periodisk kontroll av lette kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Senkesett for VOLKSWAGEN med understellsnummer WVWZZZ1KZ8W018575
Dokument: Svar på søknad om senkesett for VOLKSWAGEN med understellsnummer WVWZZZ1KZ8W018575
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2347117
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy ZY 6339, saksreferanse R-2347117
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold - Fv. 681 Heiaveien i Eidsberg kommune
Dokument: Fv 681. Behov for asfaltering.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av innkomne listeforslag - Kommunestyrevalget 2019
Dokument: Kommunestyrevalget 2019 - melding om oppføring på listeforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyteskader – 2018/2019 – Fjordveien 88 – Hekk
Dokument: Svar - Fjordveien 88 Sameie, Brøyteskade på hekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Gnr/Bnr 755/49 Ringsaker kommune - Korrespondanse vedrørende erverv av grunn
Dokument: Korrespondanse med ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørende kablingsarbeid i forbindelse med ny omformerstasjon på Jessnes 14032019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: Møtereferat - Møte med aksjonsgruppen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] angående Hamar omformerstasjon 07022019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjørbokollen - skilting
Dokument: Skilting ved bygning i Sandvika - Kjørbokollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Eiendomsskatt - utskrivingsvedtak og skatteseddel for 2019.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollør - periodisk kontroll av kjøretøy for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kontrollør - periodisk kontroll av kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte - DC 83857
Dokument: Avslag på søknad om registrering av eierskifte - DC 83857
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - Aksjonsgruppen Jessnes - Korrespondanse
Dokument: Møtereferat - Møte med Aksjonsgruppen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] angående Hamar omformerstasjon 10122018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 2017 Kvalsund kommune gnr 16 bnr 2
Dokument: Tinglysing knr 2017 Kvalsund kommune gnr 16 bnr 2 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 2017 Kvalsund kommune gnr 16 bnr 2
Dokument: Tinglysing knr 2017 Kvalsund kommune gnr 16 bnr 2 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøysak - NF64159 - Ford
Dokument: Kjøreforbud etter periodisk kjøretøykontroll - NF64159
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon - 885501 Hamar omformerstasjon
Dokument: Omformerstasjon Jessnes - informasjon til grunneier med anledning til å gi uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 44/72, Bassengvegen 42 - søknad om fritak for renovasjonsavgift
Dokument: 44/72, Bassengvegen 42 - svar på søknad om fritak for renovasjonsavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av konsesjonsforhold for 2018 i Matrikkelen
Dokument: Konsesjonsforhold gnr. 4 bnr. 128
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fortsatt fritak for renovasjonsavgift
Dokument: Søknad om fortsatt fritak for renovasjonsavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Erik Jacobsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjell Haga [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Johannes Høva [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jørgen Holm [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ronny Haugen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Gjestemoen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Birgit Huse [bedrift/enhet]
Stein Erik Livgård [bedrift/enhet]
Ole Haug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Harald Stavn [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Irene Engen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Skade på kjøretøy - ZT 39607
Dokument: Avvisning av erstatningskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om fast båtplass - Ronsbukta 95
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkortsak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om dispensasjon fra førerkortforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om fast båtplass - 475 Hånesbukta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon fra bachelorprogram/ årsstudium
Dokument: Melding om registrert permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodisk kjøretøykontroll - PP 44743
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - PP 44743
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte - RK 18767
Dokument: Avslag på søknad om registrering av eierskifte - RK 18767
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bokprosjekt om skipsopphuggingen i Grimstad: kopi fra dekksdagbok til M/T THORHILD
Dokument: Dekksdagbok til M/T THORHILD - 11.07.1943
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Medhold i klage - Parkeringsgebyr nr. 2049696.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvote åpen og lukket gruppe
Dokument: Vedr forespørsel om kvote åpen og lukket gruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...