Norske-postlister.no


Viser [18] av [18].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunal kompensasjonsordning tildelt 15. april, søknadsfrist 26. mai 2021
Dokument: Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FAGERHEIM FJELLSTUGU EIENDOM AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2020
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Fjellstugu 08.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS - Fagerheim Fjellstugu - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS - Fagerheim Fjellstugu - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune - Deres tilbakemelding av 21.1.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Tematilsyn gassanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FAGERHEIM FJELLSTUGU EIENDOM AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroller 2019
Dokument: Vedrørende internkontroll ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Fjelltugu 27.07.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Fagerheim Fjellstugu
Dokument: Førebels svar - søknad om næringstilskot - Fagerheim Fjellstugu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Fagerheim Fjellstugu. Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Dokument: Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS - Søknad om skjenkebevilling i Fagerheim Fjellstugu - Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagerheim Fjellstugu Eiendom AS. Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i Fagerheim Fjellstugu. Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Dokument: Manglende dokumentasjon søknad om skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FAGERHEIM FJELLSTUGU EIENDOM AS - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak for vannforsyningen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fjellstugu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FAGERHEIM FJELLSTUGU EIENDOM AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om pålegg for vannforsyningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0620 Hol kommune gnr 73 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 0620 Hol kommune gnr 73 bnr 1 fnr 32 og 102 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagerheim - vannprøve juli 2016
Dokument: Prøvingsrapport fra ValdresLab AS juli 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken