Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 670].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Hølleheiveien 17B 423/369/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 17B, enebolig og garasje - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
Dokument: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse, ny garasje, hagestue, mur og basseng - varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerveien 66 152/1780 -tilbygg
Dokument: Østerveien 66, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99 - GB 431/255 - dispensasjon og tillatelse til tiltak - bolig, basseng og støttemurer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Butangen 12 - 96/42/0/0, bolig
Dokument: Butangen 12 - søknad om ferdigattest - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Butangen 12 - 96/42/0/0, bolig
Dokument: Butangen 12 - bolig og garasje - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 87 63/41/0/0, fasadeendring - tilbygg - brygge og platting
Dokument: Hånestangen 87 - tillatelse i ett trinn - fasadeendring - tilbygg - brygge og platting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borghilds vei 40 - 40/499 - avstandskrav til vannledning
Dokument: Borghilds vei 40 - 40/499 - svar på søknad om avstandskrav til vannledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Galgebergveien 24 152/278/0/0, utbygging
Dokument: Galgebergveien 24 - 152/278 - tilbygg, fasadeendring og bruksendring - vedtak - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sødal terrasse 56 33/229 , kvist
Dokument: Sødal terrasse 56 - søknad om ferdigattest - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 63/1271/0/0, garasje
Dokument: Beryllveien 5, Midlertidig brukstillatelse garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340/0/0 - Varsel om fristforlengelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hvalbukta 4/145/0/0, bruksendring, dispensasjon
Dokument: Hvalbukta 4/145, godkjent dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Austrusheia 8 423/803/0/0, garasje
Dokument: Austrusheia 8 423/803/0/0, godkjent søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hvalbukta 4/145/0/0, bruksendring, dispensasjon
Dokument: Hvalbukta, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korsvikgrenda 4 - 97/447/0/0, frittliggende garasje under 70m2
Dokument: Korsvikgrenda 4 - , vedtak frittliggende garasje under 70m2. Dispensasjon fra plan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 65 - 431/208 - Bolig
Dokument: Norddalsheia 65 -, enebolig - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilenesheia 39 - felt B8 - 412/253, oppføring av ny bolig
Dokument: Kilenesheia 39 - GB 412/253 - midlertidig brukstillatelse for bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Austrusheia 8 423/803/0/0, garasje
Dokument: Austrusheia 8, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 4204 Kristiansand kommune gnr 2 bnr 383 og 847
Dokument: Tinglysing knr 4204 Kristiansand kommune gnr 2 bnr 383 og 847 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340 - Avstand til nabogrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340 - Skråning og terrenginngrep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 128B - 2/727 2/727/0/0, riving av eksisterende sjøbod og oppføring av ny
Dokument: Østerøya 128B - 2/727, ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Hølleheia 5 - 423/782/0/0, oppføring av tilbygg til del av tomannsbolig
Dokument: Gamle Hølleheia 5 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130
Dokument: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130 - befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
Dokument: Revemyrstien 1 - 2/807 - Godkjent tillegg til gitt tillatelse: oppføring av forstøtningsmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser - vedr. selvbygger og fravik fra TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedderlia 16 471/688/0/0 - bolig
Dokument: Vedderlia 16 - GB 471/688 - midlertidig brukstillatelse for bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
Dokument: Revemyrstien 1, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hustofta 23 2/220/0/0, etablere ferieliglighet
Dokument: Hustofta 23 - 2/220 - Foreløpig tilbakemelding på søknad, varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Galgebergveien 7 B 152/260/0/0, riving - nytt bygg
Dokument: Galgebergveien 7 B, C, igangsettingstillatelse for riving - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, bolig med carport
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for enebolig på GB 416/359 - Søvigneset 32A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svensholmen 6 - 10/16/0/0, utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring
Dokument: Svensholmen 6 - , vedtak utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser - vedr fravik fra TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 99 431/255/0/0, enebolig
Dokument: Oftenesheia 99, foreløpig tilbakemelding på søknad om enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 63 - 3/199/0/0, bolig og garsje
Dokument: Østerøya 63 - ferdigattest for enebolig og garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 28/245/0/0, Mosby Ringvei 17 - 28/245 - riving og gjenoppføring av låve, renovering av mellombygg og bolig samt oppføring av bolig
Dokument: Mosby Ringvei 17 - 28/245 - etterspør nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigneset 32A - 416/359/0/0, bolig med carport
Dokument: Søvigneset 32A - 416/359/0/0 - tilbakemelding vedrørende midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 7 116/354/0/0, riving av tilbygg, kvist og garasje samt oppføring av tre tilbygg og renovering/fasadeedndring av bygning
Dokument: Dalsveien 7, godkjent dispensasjon for tre tilbygg mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405, rehabilitering av mur - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 1A 11/117/0/0, riving - oppføring av flermannsbolig
Dokument: Andøyveien 1 B, C og D, midlertidig brukstillatelse for riving og oppføring av flermannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130
Dokument: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130 - endringer før sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Randøy 16 88/95/0/0, hagestue
Dokument: Østre Randøy 16, 88/95. vedtak hagestue og dispensasjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse. 6/55/0/0, sjøbod
Dokument: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse., melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse. 6/55/0/0, sjøbod
Dokument: Andåstangen 68, 6/55/0/0 godkjent dispensasjon for kombinert bruk av sjøbod og VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser - vedr TEK og selvbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/7/28 Fjellbøkneika 3 - byggjesak
Dokument: Ferdigattest for fritidsbustad på gnr 1, bnr 7, fnr 28. Fjellbø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronmarka 22 - 13/686/0/0, oppføring av nytt påbygg, hagestue og utvidelse av terrasse
Dokument: Kronmarka 22 - , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 riving/oppføring samt rehabilitering av mur - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405, rehabilitering av mur - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjærgårdsveien 108 - 3/73/0/0, etablering av adkomst fra kommunal vei til hytte
Dokument: Skjærgårdsveien 108 - 3/73/0/0 - ber om tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holbergs gate 30 - 150/580/0/0, basseng
Dokument: Holbergs gate 30 - 150/580/0/0, basseng - byantikvaren ber om utfyllende opplysninger - oversendes for kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronmarka 22 - 13/686/0/0, oppføring av nytt påbygg, hagestue og utvidelse av terrasse
Dokument: Kronmarka 22 - 13/686/0/0, oppføring av nytt påbygg, hagestue og utvidelse av terrasse -ber om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svensholmen 6 - 10/16/0/0, utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring
Dokument: Svensholmen 6, 10/16, fasadeendring og oppføring av veranda. Utsending av politisk behandlet vedtak.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flaten 9 -152/132/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Flaten 9 - 152/132/0/0, tilbygg og bruksendring - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 426/66/0/0, okse 50 - 426/66 - Fritidsbolig
Dokument: Okse 50 - midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig - 426/66/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svensholmen 6 - 10/16/0/0, utvidelse av bod, oppføring av terrasse og fasadeendring
Dokument: Svensholmen 6, 10/16, Forhåndsvarsel om avslag på dispensasjon fra pbl §1-8 og plan for utvidelse av bod og oppføring av terrasse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrstien 1 2/807/0/0, enebolig
Dokument: Revemyrstien 1 - 2/807 - Ber om søknad om dispensasjon og oppdaterte tegninger/situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse. 6/55/0/0, sjøbod
Dokument: Eiendommen 6/55/0/0 har ikke adresse. 6/55/0/0, sjøbod - spørsmål om størrelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - VS. klage til SØK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 420 ved eiendommen gnr/bnr 55/20 - Lillesand kommune - byggegrense - tilbygg
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - tilbygg - fv.420 Vallesverdveien - gnr.55 bnr.20 - Lillesand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borghilds vei 40 40/499/0/0, tilbygg og garasje
Dokument: Borghilds vei 40 40/499 - søknad om dispensasjon - anmodning om uttalelse - oversendes for kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 2A 14/1996/0/0, enebolig med garasje og forstøtningsmur
Dokument: Rødstrupeveien 2 A, enebolig med garasje og forstøtningsmur, godkjent endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holdalsnuten 31 40/501/0/0, svømmebasseng
Dokument: Holdalsnuten 31, 40/501- tillatelse til oppføring av svømmebasseng- ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 364 413/60/0/0, riving - tilbygg - takterrasse
Dokument: Langenesveien 364 413/60/0/0, riving - tilbygg - takterrasse - orientering om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lamholmen 95/145/0/0 - riving av fritidsbolig og oppføring av ny samt flytting av mur
Dokument: Lamholmen, 95/145- igangsettingstillatelse for riving av fritidsbolig og oppføring av ny, VA-anlegg og flytting av mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nålestien 1 8/43/0/0, enebolig med carport
Dokument: Nålestien 1 - 8/43 - Midlertidig brukstillatelse for enebolig med garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjærgårdsveien 108 - 3/73/0/0, etablering av adkomst fra kommunal vei til hytte
Dokument: Skjærgårdsveien 108 -, foreløpig tilbakemelding på søknad om etablering av adkomst fra kommunal vei til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flaten 9 -152/132/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Flaten 9 - 152/132/0/0 - spørsmål om trapp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Kutterveien 33
Dokument: Kutterveien 33 - mindre endring av plan - tilbakemelding - kurant endring, illustrasjoner mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årekjerret 64B - 2/253 2/253/0/0, tilbygg
Dokument: Årekjerret 64B - 2/253, Ferdigattest ad. tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nålestien 1 8/43/0/0, enebolig med carport
Dokument: Nålestien 1 - 8/43 - Foreløpig tilbakemelding på søknad midlertidig brukstillatelse for enebolig med carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 (423/340) - Ber om tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - vedtak om dispensasjon fra pbl. § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser - vedr. TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 50 431/168/0/0 , enebolig garasje murer
Dokument: Norddalsheia 50 - GB 431/168 - Dispensasjon og tillatelse - enebolig - forstøtningsmurer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 442/25//, kilstangen 81 - 442/25 - Rive eksisterende fritidsbolig - oppføring ny fritidsbolig - adkomstvei - avløpsløsning
Dokument: Kilstangen 81 - 442/25 - ber om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Soltaveien 9 A 423/743/0/0, bruksendring
Dokument: Soltaveien 9 A - 423/743 - Avslag på søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 7 116/354/0/0, riving av tilbygg, kvist og garasje samt oppføring av tre tilbygg og renovering/fasadeedndring av bygning
Dokument: BYGG-20/06506 - Dalsveien 7 116/354 - vedr. omprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Torridalsveien 75 og 77
Dokument: Torridalsveien 75 og 77 - mindre endring av plan. Kort tilbakemelding om mangler ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] forslag til endring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, Foreløpig tilbakemelding på søknad om bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalen allé 51 45/181/0/1, tilbygg
Dokument: Bjørndalen allé 51 45/181/0/1 (tidligere Østerveien 79), vedtak ferdigattest for garasjeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 364 413/60/0/0, riving - tilbygg - takterrasse
Dokument: Langenesveien 364 413/60/0/0, innkalling til befaring i by- og stedsutviklingsutvalget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/392 Søknad om løvye til tiltak med ansvarsrett, oppføring av dobbelthytte, tomt 32, Løefjødd Vest
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av dobbelthytte med carport på gnr. 62, bnr. 392 , tomt 32, i Løefjødd Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høllegata 8 423/334/0/0, riving bolig
Dokument: Høllegata 8 - GB 423/334 - behov for dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1898 Djupetjønn hyttegrend 138 - byggjesak
Dokument: 2/281 Djupetjønn - løyve til tiltak avløpsplan/teknisk plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1899 Djupetjønn hyttegrend 130  - byggjesøknad
Dokument: 2/281 Djupetjønn - løyve til tiltak avløpsplan/teknisk plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Soltaveien 9 A 423/743/0/0, bruksendring
Dokument: Soltaveien 9 A - 423/743 - Etterspør søknad om dispensasjon fra pbl § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser
Dokument: Olav Trygvasons vei 31 42/199/0/0, tilbygg, hagestue og terrasser - vedr. geoteknikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sumatraveien 40 7/500/0/0, rive hytte og oppføring ny hytte
Dokument: Sumatraveien 40, godkjent dispensasjon for rive hytte og oppføring ny hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holbergs gate 30 - 150/580/0/0, basseng
Dokument: Holbergs gate 30 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - videresendt nabomerknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 2/409/0/0 har ikke adresse. 2/409/0/0, fritidsbolig
Dokument: Revemyrknausen 20 - 2/409/0/0 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Indre Fidjekilen 51 92/27/0/0, riving - ny hytte
Dokument: Indre Fidjekilen 51 - 92/27 - ber om at kopi av godkjent ferdigmelding for rørleggerarbeider innsendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130
Dokument: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130 - høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130
Dokument: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130 - høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilleveien 30 - 105/11/0/0, riving av eksisterende våningshus og oppføring av nytt
Dokument: Skilleveien 30 - , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 100 416/336/0/0, enebolig med carport
Dokument: Søvigheia 100 - 416/336 - midlertidig brukstillatelse for enebolig med carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 50 431/168/0/0 , enebolig garasje murer
Dokument: Etterspør ytterligere opplysninger - GB 431/168 - Norddalsheia 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Havreveien 108 - 63/325/0/0, fasadeendring, nytt vindu og gjenoppbygging av terrasse
Dokument: Havreveien 108 - 63/325 - fasadeendring, nytt vindu og gjenoppbygging av terrasse - dispensasjon og tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...