Norske-postlister.no


Viser [100] av [186 942].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bygg GBNR 8/621, Terje Woldsgate 10 - Tilleggsareal
Dokument: Melding om vedtak - Dispensasjon til tilleggsareal i friområde - GBNR 8/621, Terje Woldsgate 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmåling midlertidige forretninger
Dokument: Protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 23 bnr 49 - Søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 23 bnr 139
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Gbnr 23/49 - Søknad om fradeling av tilleggsareal gnr 23 bnr 139
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avløpsrehabilitering Golnes
Dokument: Melding om befaring i boliger langs E75 Golnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 6 bnr 13 - Oppmåling grenser
Dokument: Protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 4 bnr 1 - Fradeling av tilleggsareal til bnr 257
Dokument: Melding om tinglyst eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak og saksbehandling i sak om nyanlegg av vei over våre eiendommer
Dokument: Angående Deres ref. 2014/3459, arkivkode 423.1 - Klage på vedtak og saksbehandling i sak om nyanlegg av vei over våre eiendommer gnr. 17 bnr. 22 og 40 i Evenes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 193 bnr 1 og 3 - Søknad om konsesjon
Dokument: Konsesjonsvedtak - Gnr 193 bnr 1 og 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 33 - Søknad om fradeling av areal til gnr 167 bnr 148
Dokument: Vedtak om deling - Gnr 167 bnr 33 - Søknad om fradeling av areal til gnr 167 bnr 148
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring LEK 9 - endring av formål fra lekeplass til fortau/gangvei/sykkelvei - Leidlandshagen - gnr. 7 bnr. 935
Dokument: Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling - justering av formål for del av LEK9 til gang-/sykkelvei – gnr. 7 bnr. 935 - Leidlandshagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vadsø kommunes råd for personer med funksjonsnedsettelse - 07.12.2021
Dokument: Innkalling - rådet for personer med funksjonsnedsettelse 07.12.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg GBNR 10/2, Gamle dampskipskaia - Montering av kran
Dokument: Tillatelse til tiltak - GBNR 10/2, Gamle dampskipskaia - Montering kran
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg GBNR 7/66, Nordvarangerveien 1644 - Oppføring av sanitærbygning tilknyttet eksisterende bebyggelse på tomta
Dokument: Melding om vedtak - Utslippstillatelse til sjø GBNR 7/66
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PMK-utvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker - 01.12.2021
Dokument: Endring av møtelokalet - PMK 01.12.21 i Bystyresalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldrerådet - 07.12.2021
Dokument: Innkalling - Eldrerådet 07.12.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturprisen 2021
Dokument: Forslag til Kulturprisen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealoverføring gnr. 46 bnr. 704 og bnr. 165 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Havsøyveien 35
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2 - Eigersund kommune, Bakkebøveien 2
Dokument: Foreløpig svar: Deling av grunneiendom gnr. 45 bnr. 2 - Eigersund kommune, Bakkebøveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenslåing av matrikkelenhetene gnr. 13 bnr. 608, 788, 791 og 2486
Dokument: Bekreftelse på sammenslåing av matrikkelenhetene gnr. 13 bnr. 608, 788, 791, 2486
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring etter forenklet behandling - Hamran gnr. 8 bnr. 824 - fjerning av eiendomsgrense i felles adkomst
Dokument: Melding om vedtak - reguleringsendring etter forenklet behandling - Hamran gnr. 8 bnr. 824 - fjerning av eiendomsgrense i felles adkomst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Entreprise grunnarbeider etappe 2 og gravlund Hestnes
Dokument: Søknad om endring av igangsettingstillatelse for vei og VA Hestnes etappe 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...