Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 643].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skatteinngang 2021 - orientering til Formannskapet
Dokument: Skatteinngang per juli 2021 - Orientering til formannskap og gruppeledere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteinngang 2021 - orientering til Formannskapet
Dokument: Skatteinngang mai 2021 - Orientering til formannskap og gruppeledere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strand kyrkjelege fellesråd
Dokument: Varsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidsbegrenset utvalg
Dokument: F-sak 045/21 Driftstilpasninger i sentraladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - 25.05.2021
Dokument: Oversendelsesforslag i sak 044/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordisk ministerrråd 2021 - arbeidsliv
Dokument: Tilbakemelding på skriftlig spørsmål fra Nordisk råd om grenseovergangspendleres økonomiske kompensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteinngang 2021 - orientering til Formannskapet
Dokument: Skatteinngang april 2021 - Orientering til formannskap og gruppeledere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordisk ministerrråd 2021 - arbeidsliv
Dokument: Svar på invitasjon til uformellt ministerrådsmøte 020621
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 1- Melding frå folket-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 2- Nærsenterrapport-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 3- Samtale med råda-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 4- Mitt Alver-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 5- Digital samfunnsdialog-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 6- Melding frå administrasjonen-Innspel til samfunnsdelen-11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak Kommuneplanen sin samfunnsdel - PlanID XX
Dokument: Rapport 7- Tenketank med næringslivet- mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ID 85 VBU undervisningsstillinger / inspektør / SFO-leder / assistent
Dokument: Ansettelse som inspektør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Lyngdal kommune - vedr. Koronasituasjonen 2021
Dokument: Kommunal smittevernforskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongesommer 2021
Dokument: Kongesommer 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging bekymringsmelding, sak 18/42 ESA
Dokument: Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter - Formannskap - 2021
Dokument: Orientering i formannskapet 18.3.21 - førsteinntrykk fra ny kommunedirektør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemi - Covid-19 - Korona
Dokument: Orienteringsmøte i ettermiddag kl 15.00 - coronastatus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteinngang 2021 - orientering til Formannskapet
Dokument: Skatteinngang februar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskapssaker 2021
Dokument: Driftsrapport januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg næringsaraler - Prøven industriområde
Dokument: Informasjon til formannskapet - Salg av næringsareal på Prøven industriområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg næringsaraler - Prøven industriområde
Dokument: SV: Informasjon til formannskapet - Salg av næringsareal på Prøven industriområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter - Formannskap - 2021
Dokument: Presentasjon i formannskapet 18.2.21 - Fagskoletilbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter - Formannskap - 2021
Dokument: Presentasjon i formannskapet 18.2.21 - Kommuneplanens samfunnsdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter - Formannskap - 2021
Dokument: Presentasjon i formannskapet 18.2.21 - utkast til strategidokument for samferdsel og infrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteinngang 2021 - orientering til Formannskapet
Dokument: Skatteinngang januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål og svar folkevalgte 2021
Dokument: Sykkeltrase - Marcus Thranes vei - svar på spørsmål i formannskapet 200121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyting og strøing av private veier
Dokument: Innspill fra Enebakk SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter - Formannskap - 2021
Dokument: Møtereferat fra dialogmøte med ATB den 15.1.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Politisk struktur - kommunestyreperioden 2019 - 2023
Dokument: Orienteringssak - delegasjonsreglement og møtereglement 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskapssaker 2020
Dokument: Rapport investeringer pr. 31.12.2020 - foreløpig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godtgjøring av folkevalgte
Dokument: Pensjonsordning for folkevalgte - svar på spørsmål i kommunestyret 0911210
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskapssaker 2021
Dokument: Statusrapport Nye Tau kirke per januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål og svar folkevalgte 2021
Dokument: Svar på spørsmål om butikker kan nekte kunder som ikke bruker munnbind å handle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnforhold- kunnskapsgrunnlag Sandnes kommune
Dokument: Notat grunnforhold Sandnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Dokument: Til behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024: budsjettramme for utbygging og ombygging av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - 08.12.2020
Dokument: Sak 065/20 Dagsturhytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd koronavirus - lokale forskrifter
Dokument: Ordførerens vedtak om forlengelse, endring av lokal forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst- og kulturutvalget - 10.12.2020
Dokument: Oversendelsesforslag til Formannskapet - Regnskap 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd koronavirus - lokale forskrifter
Dokument: Endring i lokal forskrift om smitteverntiltak i Sola kommune:
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak Formannskapet 2019 - 2023
Dokument: svar på spørsmål knyttet til budsjett og økonomiplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uformelt ministermøte A new Impetus for Vocational Education and Training in Europe Osnabrück 160920-170920
Dokument: Registrering av deltakere til Endorsement Ceremony Osnabrück Declaration
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskapssaker 2020
Dokument: Driftsrapport per oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål KOS utvalget
Dokument: Tillegg til sak om oppfølging av verbalvedtak 2.kvartal 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS - NRBR - 2019-2020
Dokument: Oppdatert innkalling til representantskapsmøtet i NRBR 031220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd koronavirus - lokale forskrifter
Dokument: Endring i gjeldende midlertidige forskrift om smitteverntiltak i Sola kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsutvalget - 18.11.2020
Dokument: Vedtak i Forvaltningsutvalget 18.11.2020 - Referatsaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...