Norske-postlister.no


Viser [100] av [230 844].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Flyktningeenheten - Tilsyn
Dokument: Erklæring om retting av lovbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)
Dokument: Høring - endringer i reglene om påseplikt etter allmenngjøringsloven (oppdragstakers dokumentasjonsplikt)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Unio [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Næringslivets hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Akademikerne
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Økokrim [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Arbeidsretten [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon KS
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Tekna
Finans Norge [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Personvernkommisjonen KMD
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Lederne [bedrift/enhet]
Fellesforbundet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar - Tildeling av tilskudd til svømming i barnehage - Vefsn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturmiljø Evenes
Dokument: Kransalger i administrativt område på Evenes lufthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon - plantevern 2020 - 2023
Dokument: Besvarelse Eksamen- fornyet autorisasjonsbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon - plantevern 2020 - 2023
Dokument: Besvarelse Eksamen- fornyelse av autorisasjonsbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2020 - aktivitetstiltak for sårbare eldre
Dokument: Aktivitetsrapport - aktivitetstiltak for sårbare eldre - Lødingen frivilligsentral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** - *****
Dokument: RGXG21 - ***** ***** ***** - vedtak - undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Røssøya N - Gildeskål
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse - lokalitet Røssøya N - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Heggvika - Bindal
Dokument: Godkjenning av samlokalisering - Lokalitet Heggvika - Benchmark Genetics Norway AS - Bindal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Heggvika - Bindal
Dokument: Godkjenning av samlokalisering - Lokalitet Heggvika - Havbruksakademiet AS - Bindal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om sletting av journal - ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere dokumentasjon - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd - dispensasjon fra søknadsfristen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak - klage på avslag - dispensasjon fra søknadsfristen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021 - Årsrapportering 2021
Dokument: Foreløpig bevilgningsregnskap - januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvinningsrett - Vadbakk - Lomli - Ørtvann 5 - Rana Gruber AS - Rana
Dokument: Vedtak - tildeling av utvinningsretter til statens mineraler i Rana kommune - Rana Gruber AS - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Bukkøy - Rødøy
Dokument: Søknad klar til behandling - etablering av ny lokalitet Bukkøy - Mowi ASA - Rødøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Hestvik - Rødøy
Dokument: Søknad klar til behandling - etablering av ny lokalitet Hestvik - Mowi ASA - Rødøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Nedre Kvarv - Sørfold
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse - lokalitet Nedre kvarv - Mowi ASA - Sørfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Helse- og omsorgssektoren
Dokument: Rapportering med revisorbekreftelse - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Vefsn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - overtredelsesgebyr - ulovlig oppretting av masseuttak - Narvik
Dokument: Vedr klage - massetak - Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - vedtatt skolestruktur 2020 - Narvik
Dokument: Etterlyser svar på henvendelse av 250121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - vedtak om oppheving av tillatelse - oppføring av carport - Reinslettveien 20 B - Bodø
Dokument: Kommentar - klage - vedtak om oppheving av tillatelse - oppføring av carport - Reinslettveien 20 B - Bodø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - omgjøring av festenummer - 83/115/1 - til gårds og bruksnummer - Fauske
Dokument: Vedr begjæring om omgjøring av festenummer 83/115/1 - Fauske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forelegging av planer - ny nettstasjon - Vennesund fergeleie - Linea AS - Sømna
Dokument: Høring - forelegging av planer - ny nettstasjon - Vennesund fergeleie - Linea AS - Sømna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til ny forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg
Dokument: Høring - utkast til ny forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - miljørettet helsevern - skytebanen på Skotsmyra - ***** *****
Dokument: Klage - miljørettet helsevern - skytebanen på Skotsmyra - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommunedelen - fradeling av bebygd tomt - 2/4 - Sortland
Dokument: Høring - Dispensasjon fra kommunedelen - fradeling av bebygd tomt - 2/4 - Sortland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vernskog - vernskogforskriften - vern mot naturskader
Dokument: Invitasjon til å delta med innspill - arbeid med vernskog i Landbruksdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reindriftsfaglig uttalelse - reguleringsplan - detaljregulering - Nordsjøen boligområde - 62/9 - Kolvereid - Trøndelag
Dokument: Reindriftsfaglig uttalelse - oppstart - reguleringsplan - Nordsjøen boligområde - 62/9 - Kolvereid - Nærøysund - Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** - *****
Dokument: LOZK21 - ***** ***** - vedtak - straff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fri rettshjelp - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovlighetskontroll - innbyggerforslag - beholde tidligere E6 som er vedtatt nedlagt som veg - Grane
Dokument: Lovlighetskontroll - innbyggerforslag - beholde tidligere E6 som er vedtatt nedlagt som veg - Grane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** - ***** ***** - klager ***** ***** ***** ***** ***** - Sørfold
Dokument: Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - klager ***** ***** ***** ***** ***** - Sørfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Sollia barne- og ungdomssenter - 2021
Dokument: Evaluering etter bruk av tvang - tvangsprotokoll 14/2020 - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - klager ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedr klagesak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Detaljregulering - Lakseslakteri Lovund - Lurøy
Dokument: Innspill - Reguleringsplan - Detaljregulering - Lakseslakteri Lovund - Lurøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Andalsvågen I - Vevelstad
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse - lokalitet Andalsvågen I - Akvafuture AS - Vevelstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Andalsvågen I - Vevelstad
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse - lokalitet Andalsvågen I - Akvafuture AS - Vevelstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse EWOS AS - Cargill Aqua Nutrition - Fiskeproduksjon - Meløy
Dokument: Status støykartlegging - Cargill Aqua Nutrition - Meløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myre Fiskemottak AS - Myre Fiskeindustri AS - Øksnes
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - Myre Fiskemottak AS - Myre - Øksnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Praksis vedrørende utstedelse av apostille
Dokument: Anmodning om innspill - apostilleordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottak og mellomlagring av offshoreavfall - Halliburton anlegg - Helgeland base - Alstahaug
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - Halliburton AS - Sandnessjøen base - avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landsomfattende tilsyn 2017 - 2018 - Spesialisthelsetjenesten - Rus- og psykiatri-lidelse ( ROP )
Dokument: Svar ang anmodning om opplysninger - Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten 2017 - 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Ballstad Servicehavn - Vestvågøy
Dokument: Uttalelse - reguleringsplan - Ballstad Servicehavn - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Innsynsbegjæring - iTet AS - Hamarøy
Dokument: Forsinkelse - innsyn i e-post
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - massetak - Evensgård - 22/1 - 22/16 - Saltdal
Dokument: Uttalelse - Reguleringsplan - detaljregulering - massetak - Evensgård - 22/1 - 22/16 - Saltdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - bolig og driftsbygning - 42/8 - Ulvang - Leirfjord
Dokument: Høring - Dispensasjon fra kommuneplanen - Fradeling av tomt til boligformål - 42/8 - Ulvang - Leirfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - overtredelsesgebyr - ulovlig oppretting av masseuttak - Narvik
Dokument: Vedr klage - massetak - Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - Gjerstad masseuttak - plan LØ26 - Hadsel
Dokument: Uttalelse - Detaljreguleringsplan - Gjerstad masseuttak - Plan LØ26 - Hadsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - tilsyn hjemmeundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsyn hjemmeundervisning - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - gjenåpning av massetak - 84/11 - Hadsel
Dokument: Høring - dispensasjon fra reguleringsplan - gjenåpning av massetak - 84/11 - Hadsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - Svolvær park - Langåsen - Vågan
Dokument: Oppstart - reguleringsplan - detaljregulering - Svolvær park - Langåsen - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om habilitet i kommunehelsetjenesten - ***** *****
Dokument: Spørsmål om habilitet i kommunehelsetjenesten - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse med spørsmål om definisjon av sykehjemsplass og omsorgsplass
Dokument: Henvendelse med spørsmål om definisjon av sykehjemsplass og omsorgsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømming ( svømmeopplæring ) i barnehage - Tilskudd og rapportering 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - svømming i barnehager - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømming ( svømmeopplæring ) i barnehage - Tilskudd og rapportering 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - svømming i barnehager - Bindal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse - Glencore Manganese Norway ( Ferroglobe Mangan Norge AS ) ( Vale Manganese Norway AS ) ( Rio Doce Manganese Norway AS ) - Rana
Dokument: Vedtak - utsatt frist for redegjørelse om dekomponering av støv - Ferroglobe Mangan Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avfallsselskap - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - Bremnes - kompostering - avfall - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - Adkomstvei til fritidsbolig - 65/72 - Sandsletta - Oddan - Vågan
Dokument: Søknad trukket - dispensasjon fra kommuneplanen - Adkomstvei til fritidsbolig - 65/72 - Sandsletta - Oddan - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon - Ny transformatorstasjon - Plurheia - Helgeland Kraft AS - Rana
Dokument: Vedtak - konsesjon - ny transformatorstasjon - Plurheia - Helgeland Kraft AS - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av reinmerke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Protest på søknad om reinmerke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saltfjellet reinbeitedistrikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse - Biomar AS - Øksnes
Dokument: Egenkontrollrapport 2020 - Biomar AS - Myre - Øksnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MIDNOR - Dispensasjon fra verneforskriften - Sjunkhatten nasjonalpark - Indre Salten energi AS
Dokument: Søknad om dispensasjon - bruk av drone - Sjunkhatten nasjonalpark - Indre Salten energi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Områderegulering - Bullistrand Industriområde - Bø
Dokument: Vedtak - områdereguleringsplan - Reguleringsplan - Bulistranda industriområde - Bø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Detaljregulering - Toft næringsområde - Brønnøy
Dokument: Uttalelse - Reguleringsplan - Detaljregulering - Toft næringsområde - Brønnøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanering av svinebesetning på grunn av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Sluttfaktura fra Sinus AS - sanering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landsomfattende tilsyn ( LOT ) 2020 - kommunale helse- og omsorgstjenester - tvungen somatisk helsehjelp
Dokument: Dokumentasjon - tilsyn - Furumoen sykehjem - Skjerstad - Bodø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling tomt til fritidsbebyggelse - 151/2 - Tverrberget - Hemnes
Dokument: Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanen - fradeling tomt til fritidsbebyggelse - 151/2 - Tverrberget - Hemnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Soløya - Flakstad
Dokument: Klage på saksbehandlingsfeil - arealendring - lokalitet Soløya - Ellingsen Seafood AS - Flakstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Buktodden - Rana
Dokument: Akvakultur - miljøundersøkelse for Buktodden NØ - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 2020 - aktivitetstilbud og besøksvert - sykehjem og omsorgsbolig
Dokument: Aktivitetsrapport - aktivitetstilbud - omsorgsbolig - Andøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Flakstad
Dokument: Ber om utsatt svarfrist - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - byggesak - riving av bygning - Grønlibakken 6 - 119/277 - Fauske
Dokument: Vedr klage - byggesak - riving av bygning - Grønlibakken 6 - 119/277 - Fauske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynssak - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om ytterligere opplysninger i tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynssak - primærhelsetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bodø
Dokument: Ber om status i saken - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Mørkved sykehjem - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding tvangsvedtak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Stadiontunet sykehjem - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding tvangsvedtak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Stadiontunet sykehjem - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding tvangsvedtak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Statsbudsjettet 2021 - Årsrapportering 2021
Dokument: Ressursrapporteringen 2020 - kap 525 post 01/kap 3525 post 02
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Sørfold sykehjem - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding tvangsvedtak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Helse- og omsorgssektoren
Dokument: Rapportering - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - Vega
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Landbruks- og reindriftsavdelinga
Dokument: Statsbudsjettet 2021 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage uten passordbeskyttelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - planering av jordbruksareal - 83/2 - 83/3 - Hattfjelldal
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - planering av jordbruksareal - 83/2 - 83/3 - Hattfjelldal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: UOHP21 - ***** ***** ***** - Melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: UOHP21 - ***** ***** ***** - Melding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - flytting av ambulansebåt Eyr Myken - Rødøy
Dokument: Vedr bekymringsmelding - flytting av ambulansebåt Eyr Myken - Rødøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Leirvik- Gildeskål
Dokument: Akvakultur - ny miljøundersøkelse - lokalitet Leirvik - Gildeskål Forskningsstasjon AS - Gildeskål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikring av høyspentkabel Dønforselv samt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lamoskogen og Gofahaugen - Linea As
Dokument: Sikring av høyspentkabel Dønforselv samt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lamoskogen og Gofahaugen - Linea As
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse vedr vannavgift - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Narvik
Dokument: Henvendelse vedr vannavgift - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Narvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - deling av eiendom - 100/5 - Hadsel
Dokument: Høring - dispensasjon fra kommuneplanen - deling av eiendom - 100/5 - Hadsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i strandsonen - oppføring av grillhytte - 23/156 - Evenes
Dokument: Klage - Dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i strandsonen - oppføring av grillhytte - 23/156 - Evenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om endring i forskrift av 130591 nr 591 om periodisk kontroll av kjøretøy
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om endring i forskrift av 130591 nr 591 om periodisk kontroll av kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** - *****
Dokument: WOTG21 - ***** ***** ***** - vedtak - trygd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak mot fremmede arter - Kartlegging / bekjemping av fremmede skadelige planter - 2021
Dokument: Søknad om midler - tiltak mot fremmede arter - Hemnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Bodø behandlingssenter - 2021
Dokument: Klage tvangsprotokoll - 11/21 - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - spesialisthelsetjenesten - Nordlandssykehuset HF - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Fauske
Dokument: Ber om omgjøring av vedtak - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom 2021 ( MSIS ) ( Vesuv )
Dokument: Varsel om utbrudd av smittsom sykdom - Steigen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voldsoffererstatning - anmodning om dokumentinnsyn - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av fullmakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...