Norske-postlister.no


Viser [100] av [179].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
Dokument: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - oversendelse av uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/637/0/0 66/624/0/0 Tilleggsareal - Dispensasjon, Geilotjødnvegen 10 og 12, Geilo
Dokument: 66/637 og 66/624 - Dispensasjon frå eigedomsgrense og arealføremål for grensejustering. Dettaljregulering for Geilo Fjellandsby, felt 4 og Geilo fjellandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/233/0/0 Fritidsbolig, Gamle Skurdalsvegen 200, Geilo - Dispensasjon
Dokument: 64/233/0/0 Fritidsbolig, Gamle Skurdalsvegen 200, Geilo - Avslag dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/24 5/64 5/107 Utvikling av eiendom, Ustaoset
Dokument: 5/24 5/64 5/107 Ber om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/123/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Lunningshaugen 45, Geilo
Dokument: 72/123/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Lunningshaugen 45, Geilo - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/456/0/0 Fritidsbolig, Lorthølbekken 19, Ustaoset
Dokument: 55/456/0/0 Fritidsbolig, Lorthølbekken 19, Ustaoset - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/637/0/0 Fritidsleiligheter, Stavisetten, Kikutplassen Felt 4
Dokument: Midlertidig brukstillatelse 5 - 66/637/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/637/0/0 Bolig, Ustevegen 4, Ustaoset
Dokument: 52/637/0/0 Søknad etter §20-3 - Dispensasjon/igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/369/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Hovdestølvegen 22, Ustaoset
Dokument: 5/369 - Ferdigattest. Tilbygg til hytte. Hovdestølen, Ustaoset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/39/0/0 Riving av deler/påbygg, skytterhus, Mysetvegen 2 Skurdalen
Dokument: 105/39 - Klage på vedtak om igangsettingsløyve eksisterande skyttarhus/ standplass i Skurdalen med oppmoding frå klagar om at det blir gjort vedtak med utsett iverksetting. Ber om fråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/1/0/0 Bolig, Gamlevegen 12, Geilo - Dispensasjon
Dokument: 66/1 - Dispensasjon frå arealføremål. Oppretting av bustadtomt i område avsett til jordbruk/ skogbruk. Reguleringsplanen Geilo del 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 55/2 - Igangsettingsløyve - reiskapshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/6/0/0 Tilbygg, Skurdalsvegen 334, Skurdalen
Dokument: 86/6/0/0 Tilbygg, Skurdalsvegen 334, Skurdalen - Dispensasjon og Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/356/0/0 Garasje, Fjellvegen 184, Ustaoset- Dispensasjon
Dokument: 55/356/0/0 Garasje, Fjellvegen 184, Ustaoset - Avslag dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/32/0/0 Graving og legging stikkledning, Vøllovegen 46, Geilo
Dokument: 57/32/0/0 Graving og legging stikkledning, Vøllovegen 46, Geilo - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/90/0/0 Tilbygg, Gravarhovdstubben 10, Dagali
Dokument: 97/90/0/0 Tilbygg, Gravarhovdstubben 10, Dagali - Igangsettingtillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/621/0/0 Tilbygg, Lomtjødnvegen 88, Geilo
Dokument: 64/621/0/0 Tilbygg, Lomtjødnvegen 88, Geilo - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Bergensbanen - Vokterbolig
Dokument: 202106582-1 - Hol kommune - Bergensbanen - Verneverdi vokterbolig i Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/39/0/0 Riving av deler/påbygg, skytterhus, Mysetvegen 2 Skurdalen
Dokument: 105/39 - Dispensasjon frå byggeforbodssone mot vassdrag. Igangsettingsløyve for støydempingstiltak på eksisterande skyttarhus/ standplass. Skurdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig, Timrehaugvegen 68, Geilo
Dokument: 65/146/0/0 Bolig, Timrehaugvegen 68, Geilo - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEK17 §14-5 - BRA
Dokument: Svar - Spørsmål ang TEK17 §14-5 - BRA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak gnr/bnr 64/886 - Bergheim AS
Dokument: Bergensbanen - gnr/bnr 64/886 i Hol kommune - Uttalelse til riving av bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Lienvegen 193 - Gnr. 60 bnr. 158 i Hol kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense - RV 7 - tilbygg - eiendommen gnr. 60 bnr. 158 i HOL kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146 Bolig, Timrehaugvegen 68, Geilo
Dokument: 65/146 Bolig, Timrehaugvegen 68, Geilo, ber om nye tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak - Endring av bygg utvendig - Verpestølvegen 48 - Gnr/Bnr 5/303
Dokument: Bergensbanen - Svar på nabovarsel - Endring av bygg - Utvendig - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 - Bolig - Gnr/Bnr 5/303 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - gnr. 5 bnr. 107 - Hol kommune - utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Rv. 7 - Uttalelse til søknad om utvidet bruk av avkjøringen for gnr. 5/107 og 5/64 i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/637/0/0 66/624/0/0 Grensejustering - Dispensasjon, Geilotjødnvegen 12, Geilo
Dokument: 66/637/0/0 66/624/0/0 Grensejustering - Dispensasjon, Geilotjødnvegen 12, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/111, Lyserstølen 84 - oppføring av hytte og garasje
Dokument: 61/111, Lyserstølen 84 - Ferdigattest for oppføring av hytte og garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Timrehaugvegen 83 - Gnr/bnr 65/25 - Astri og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på nabovarsel - Oppføring av tilbygg - Gnr/bnr 65/25 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gjenstående deler av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Tunhovdåsen 88 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2019/956
Dokument: Mangelbrev - Søknad om ferdigattest - Ny hytte - 124/113 - Tunhovdåsen 88
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/277/0/0 Fritidsbolig, Skuggelivegen 108, Ustaoset
Dokument: 5/277/0/0 Fritidsbolig, Skuggelivegen 108, Ustaoset - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/277/0/0 Fritidsbolig, Skuggelivegen 108, Ustaoset
Dokument: 5/277/0/0 Fritidsbolig, Skuggelivegen 108, Ustaoset - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Geilovegen 78 - Gnr/bnr 64/8
Dokument: Bergensbanen km 253,118 - Svar på nabovarsel - Oppretting av matrikkel - Deling av eiendom - Gnr/bnr 64/8 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo - Orientering om klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/393/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 173, Haugastøl
Dokument: 55/393/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 173, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/39/0/0 Riving av deler/påbygg, Skytterhus, Mysetvegen 2, Skurdalen
Dokument: 105/39 - Ombygging skyttarhus. Skurdalen. Førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 106/53 - Hytte - Kroktjørnvegen
Dokument: 106/53 - Ferdigattest for hytte - Kroktjørnvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/710/0/0 64/709/0/0 Fradeling av areal Lomtjødnvegen Geilo
Dokument: Foreløpig svar - 64/710/0/0 64/709/0/0 Fradeling av areal Lomtjødnvegen Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/393/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 173, Haugastøl
Dokument: 55/393/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 173, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 106/43 - Hytte - Kroktjørnvegen
Dokument: 106/43 - Endring av ansvarsrettar motteken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 106/53 - Hytte - Kroktjørnvegen
Dokument: 106/53 - Endring av ansvarsrettar motteken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/623/0/0 Fritidsbolig, Lomtjødnvegen 60, Geilo
Dokument: 64/623/0/0 Fritidsbolig, Lomtjødnvegen 60, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/892 Fritidsbolig, Uthusslåtta 32, Geilo
Dokument: 66/892 Fritidsbolig, Uthusslåtta 32, Geilo, svar på tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/892 Fritidsbolig, Uthusslåtta 32, Geilo
Dokument: 66/892 Fritidsbolig, Uthusslåtta 32, Geilo, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/106 (5/216) Adkomstveg, Kulthaugvegen 71 og 73, Ustaoset
Dokument: 5/106 (5/216) Adkomstveg, Kulthaugvegen 71 og 73, Ustaoset, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/395/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Lomtjødnlie 93
Dokument: 65/395/0/0 Ber om status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/439 Tilbygg bolig, Hågesetvegen 4, Geilo
Dokument: 55/439 Tilbygg bolig, Hågesetvegen 4, Geilo, svar på forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/439 Tilbygg bolig, Hågesetvegen 4, Geilo
Dokument: 55/439 Tilbygg bolig, Hågesetvegen 4, Geilo, angående søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Såballie 142 - Gnr/bnr 66/271 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svarbrev på nabovarsel - Vedrørende søknad om utslippstillatelse - Gnr/Bnr 66/271- Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo
Dokument: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo
Dokument: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/439 Tilbygg bolig, Hågesetvegen 4, Geilo
Dokument: 55/439/0/0 Søknad om midlertidig brukstillatelse, retur av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo
Dokument: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo
Dokument: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo
Dokument: 64/530 - ber om tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/280/0/0 Avløpsanlegg, Treervegen 31, Geilo
Dokument: 64/280/0/0 Avløpsanlegg, Treervegen 31, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - gnr. 5 bnr. 107 - Hol kommune - utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Rv. 7 - gnr. 5 bnr. 107 - Hol kommune - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/530/0/0 Bod, Dispensasjon, Sørhallene 63, Geilo
Dokument: 64/530/0/0 Tilbygg og bod - dipensasjon, Sørhallene 63, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av Reguleringsplan for boligområde B1 - Vestlia, Geilo
Dokument: Status lekeplass B1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo
Dokument: 61/8/0/0 Garasje, Øyovegen 60, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/36 - Hytte - Raunehovda
Dokument: 54/36 - Dispensasjon og igangsettingsløyve for hytte - Raunehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/103/0/0 Tilbygg, Uggen 66, Ustaoset
Dokument: 54/103/0/0 Tilbygg, Uggen 66, Ustaoset - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/55 Fritidsbolig med garasje, Ustevegen 16, Ustaoset
Dokument: 52/55 Fritidsbolig med garasje, Ustevegen 16, Ustaoset, vedrørende søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5/369/0/0 Tilbygg fritidsbolig, Hovdestølvegen 22, Ustaoset
Dokument: 5/369 - Førebels svar. Tilbygg til hytte. Hovdestølen. Ber om nærare utgreiing av planane i høve til planføresegn pkt.3, bokstav n
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Rallarvegen 19 - Gnr/bnr 74/15 på Haugastøl - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rallarvegen - Svar på nabovarsel om tilbygg til hytte, riving av deler av bygg - Gnr/bnr 74/15 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/637/0/0 Fritidsleiligheter, Stavisetten, Kikutplassen Felt 4
Dokument: Foreløpig svar - 66/637/0/0 Fritidsleiligheter, Stavisetten, Kikutplassen Felt 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: Klage på vedtak, byggesak - ber søker om å kommentere klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/112/0/0, Bolig Fasadeeindring, Geilovegen 48,50 Geilo
Dokument: 64/112/0/0, Bolig Fasadeeindring, Geilovegen 48,50 Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/118/0/0 Garasje, innbygging terrasse, skorstein. Rundetjødn 44, Geilo
Dokument: 60/118/0/0 Garasje, innbygging terrasse, skorstein. Rundetjødn 44, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på spørsmål om bebygd areal, BYA.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146/0/0 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: E-post til søker for evt kommentarer på klage.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/111, Lyseren - oppføring av hytte og garasje
Dokument: 61/111, Lyseren - midlertidig brukstillatelse hytte og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/416/0/0 Tilbygg, varelevering Kyrkjevegen 4, Geilo Dispensasjon
Dokument: 64/416 - Oversending av vedtak gjort av utval for plan og utvikling. Klage på vedtak om igangsettingsløyve for tilbygg for ny varelevering til Geilo Amfi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 65/146 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Dokument: 65/146 Bolig Timrehaugvegen 68, Geilo Dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Geilovegen - Gnr/bnr 64/112 på Geilo - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bergensbanen - Geilovegen - Gnr/bnr 64/112 - Hol kommune - Viken - Uttalelse til nabovarsel vedrørende påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/27/0/0 Brannskille, fasadeendring, bruksendring, Geilovegen 40, Geilo
Dokument: 64/27 - Dispensasjonar, fasadeendring og bruksendring til to husvære Geilo sentrum. Førebels svar II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak på eiendom - Gnr/bnr 5/127
Dokument: Bergensbanen - Ustaosvegen - Gnr/bnr 5/127 - Hol kommune - Uttalelse til henvendelse vedrørende dispensasjon fra regulert støysone/byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak Rallarvegen 19 - Gnr/bnr 74/15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Hol kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense for oppføring av tilbygg - Gnr/bnr 74/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/27/0/0 Brannskille, fasadeendring, bruksendring, Geilovegen 40, Geilo
Dokument: 64/27 - Dispensasjonar, fasadeendring og bruksendring til to husvære Geilo sentrum. Førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/416/0/0 Tilbygg, varelevering Kyrkjevegen 4, Geilo Dispensasjon
Dokument: 64/416 - Klage på vedtak om igangsettingsløyve for tilbygg. Ny varelevering til Geilo Amfi. Ber om fråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/416/0/0 Tilbygg, varelevering Kyrkjevegen 4, Geilo Dispensasjon
Dokument: 64/416 - Klage på vedtak om igangsettingsløyve for tilbygg. Ny varelevering til Geilo Amfi. Ber om fråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/77/6/0 Garasje, Nye Havsdalsvegen 188, Geilo Dispensasjon
Dokument: 57/77/6 - Klagerett på vedtak i sak 19/05478-4 den 13.1.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak gnr/bnr 64/27 - Lauvheim Eiendomsselskap ANS
Dokument: Bergensbanen - Km252,696 - Gnr/bnr 64/27 - Hol kommune - Uttalelse til nabovarsel vedr. dispensasjonssøknad for lekeareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/534/0/0 Svømmebasseng, Sørhallene 13, Geilo
Dokument: 64/534/0/0 Svømmebasseng, Sørhallene 13, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 106/43 - Hytte - Primhovda
Dokument: 106/43 - Løyve til oppføring av hytte - Primhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 106/53 - Hytte - Kroktjørnvegen
Dokument: 106/53 - Igangsettingsløyve - Hytte - Kroktjørnvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak gnr/bnr 64/27 - Lauvheim Eiendomsselskap ANS
Dokument: Bergensbanen - Km 252,696 - Gnr/bnr 64/27 - Hol kommune - Uttalelse til nabovarsel vedrørende bruksendring med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/77/6/0 Garasje, Nye Havsdalsvegen 188, Geilo Dispensasjon
Dokument: 57/77/6 - Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad. Ber om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] blir sendt inn dokumentasjon som syner storleiken på eksisterande hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 165 bnr 292 Strangehagen 8. Fasadeendring bolig
Dokument: Rammetillatelse på vilkår. Gnr 165 bnr 292, Strangehagen 8.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beregning av BRA
Dokument: Svar på spørsmål om BRA for basseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/823 og 66/822 Fradeling av areal, Solhovda Geilo
Dokument: SV: Sak 19/04478, grensejustering 66/823 og 66/822
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/473/0/0 Bygging av veg - Dispensasjon , Stølsvegen 40, Geilo
Dokument: 64/473 - Oversending av vedtak gjort av utval for plan og utvikling. Søknad om dispensasjon. Ny tilkomst til industritomt. Vestlia Geilo del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/823 og 66/822 Fradeling av areal, Solhovda Geilo
Dokument: Sak 19/04478, grensejustering 66/823 og 66/822
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/111, Lyseren - oppføring av hytte og garasje
Dokument: 61/111, Lyseren - Mangler ved søknad om midlertidig brukstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/2 - Bustad - Tveito
Dokument: 55/2 - Ferdigattest - Bustad - Tveito
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/67/0/0 Tilbygg, dispensasjon, Verpestølvegen 132, Ustaoset
Dokument: 68/67/0/0 Tilbygg, dispensasjon, Verpestølvegen 132, Ustaoset - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6/10/0/0 Restaurering av gamel hallingstugu, Stasjonsvegen 60, Hol
Dokument: SV: 6/10 Høgberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...