Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 035].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Lagerbygg - Plattformvegen 3
Dokument: Ferdigattest - Lagerbygg - Plattformvegen 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningsbolig med garasje
Dokument: Igangsettingstillatelse - 17/130 - Vigdelsvegen 67 - Erstatningsbolig med garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Frakobling av private vann og avløpsledninger - Solaveien 78
Dokument: Mangler dokumentasjon på utført frakobling av private vann og avløpsledninger - Solaveien 78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 979698968 GRUDE BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Grunneiendom
Dokument: Gnr 62 bnr 476 fradeling av tomt og arealsameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eldre driftsbygning for mink og erstatningsbygg med kyllinghus - Bybergvegen 143,
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Riving av eldre driftsbygning for mink og erstatningsbygg med kyllinghus - Bybergvegen 143
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/505 - Høystemveien 9 - tilbygg til enebolig
Dokument: Ferdigattest - gnr/bnr 28/505 - tilbygg til enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 - Dispensasjon fra plan - næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sola 25/26 dispensasjon kommuneplan riving eldre driftsbygning mink og erstatningsbygg med kyllinghus Bybergvegen 143 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Presisering utslippsforhold gjødselhåndtering 25/26 i Sola
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra vassdrag - Kalkdoseringsanlegg - Logåna - Lindesnes kommune
Dokument: Ber om uttale - Avstand til vassdrag - Kalkdoseringsanlegg - gnr/bnr 622/34 - Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av produksjonslokale på Røysland Gaard - gnr. 57, bnr. 1, fnr. 2
Dokument: Tillatelse til igangsetting av resterende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningsbolig med garasje
Dokument: Dispensasjon og Rammetillatelse - Erstatningsbolig med garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Dokument: GODKJENT - søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679/681, Lomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 1071 - Lagerbygg/kontorbygg - Esseveien 27
Dokument: Midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 61 bnr 1 - Undheim - Søknad om driftsbygning og maskinhus
Dokument: Førebels svar på søknad om driftsbygning og maskinhus. Gnr. 61 bnr. 1, Undheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Thore og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Dokument: Informasjon om saksbehandlingstid - søknad om oppføring av driftsbygning, gnr. 12, bnr. 2, Hunnedalsvegen 679, Lomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Oppføring av to eneboliger - Solaveien 78 B
Dokument: Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-3, jf. § 21-7 - tre ukers saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 476 - Oppføring av to eneboliger - Solaveien 78 B
Dokument: Foreløpig svar - mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Vedr. søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/26 - Nybygg driftsbygning
Dokument: 24/26 - Ferdigattest - Driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 28 bnr 176 - Kvernelandsvegen 85 - rammeløyve for einebustad med garasje
Dokument: Melding om motteken søknad for rammeløyve for einebustad med garasje. Gnr. 28 bnr. 176, Kvernelandsvegen 85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 61 bnr 1 - Undheim - Søknad om driftsbygning
Dokument: Melding om motteken søknad om driftsbygning. Gnr. 61 bnr. 1, Undheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsbygning og omlegging av veg - Kolnesvegen 136
Dokument: Foreløpig svar nr. 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 67 bnr 1 - Kalkdoseringsanlegg
Dokument: Delegert vedtak - Ferdigattest - Kalkdoseringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 266 - Enebolig og carport - Jærveien 311 B
Dokument: Gnr 52 bnr 266 - Tilsynsrapport ved søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 266 - Enebolig og carport - Jærveien 311 B
Dokument: Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/168 - Tilbygg industribygg, 25/196 og 25/214 - Støttemur
Dokument: 25/168 - Rammetillatelse - Tilbygg industribygg, støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 11 bnr 13 - Brøytvegen 263 - Søknad om løyve til tiltak. Rammeløyve for riving og oppføring av nytt bustadhus.
Dokument: Igangsettingsløyve (2) for deler av tiltaket. Gnr. 11, bnr. 13. Brøytvegen 263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 266 - Enebolig og carport - Jærveien 311 B
Dokument: Gnr 52 bnr 266 - Varsel om byggeplasstilsyn Jærveien 311B, (52/73)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og riving av garasje gnr. 60 bnr. 294 - Ragnhild og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Jærveien 1335
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 - endring av tidligere vedtak - forstøtningsmur gnr. 60 bnr. 294
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/168 - Tilbygg industribygg, 25/196 og 25/214 - Støttemur
Dokument: 25/168 - Hva er tilbyggets BRA?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 102/1 - Nybygg driftsbygning
Dokument: 102/1 - Vedrørende vilkår 1 i tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 596 - Tilbygg - Skogvokterveien 10
Dokument: Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - Farsund kommune - gnr/bnr 110/116 - Lindlandsveien 13 - utbedre sjøtomt og forbedre båtfest
Dokument: FV 4108 ved eiendommen gnr. 110 bnr. 16 i FARSUND kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - utbedre sjøtomt og forbedre båtfest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på trafikkgebyr - Avskjermet
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig gnr. 49 bnr. 183 - Silje og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kjeøy 23
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 - fritidsbolig gnr. 49 bnr. 183 - Kjeøy 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Ferdigattest på Bergenevegen 12a, gnr 28 bnr 951, Bergenevegen 12b, gnr 28 bnr 950 og Bergenevegen 12c gnr 28 bnr 148
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 3 bnr. 294, Kløvervegen 13. Grude Bygg AS. Søknad om tiltak. Rammeløyve for 2 bustadhus i kjede
Dokument: Ferdigattest for Kløvervegen 13a, gnr 3 bnr 873 og Kløvervegen 13b, gnr3 bnr 874
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lagerbygg - Plattformvegen 3
Dokument: Igangsettingstillatelse - 6/195 - Plattformvegen 3 - Lagerbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 102/1 - Nybygg driftsbygning
Dokument: 102/1 - Tillatelse til tiltak - Oppføring av driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ferdigattest for revet garasje og tilbygg til bolig, gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Sikvaland
Dokument: GODKJENT - søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ferdigattest for revet garasje og tilbygg til bolig, gnr. 1, bnr. 12, Sikvalandsvegen 710, Sikvaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Dokument: Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 - næringsbygg gnr. 8 bnr. 491 - Badnor AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Mangel ved søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Tilbakemelding VA og framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klepp - Gnr/Bnr 8/273 - Orstadvegen 116 - søknad om samtykke
Dokument: Manglende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 3 bnr. 295, Kløvervegen 11. Grude Bygg AS. Søknad om tiltak. Rammeløyve for 3 bustadhus i kjede
Dokument: Mellombels bruksløyve for bustad i kjede, gnr. 3 bnr. 875 (tidl. gnr. 3 bnr. 295), Kløvervegen 11 c
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BS - 134/91 - Lagerbygg Børnes - Uskedalen - Børnes Eigedom AS
Dokument: Ferdigattest - lager/verkstad/kontor - 134/92
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 183 - Jærvegen 156 - Søknad om tiltak. Ny industribygning
Dokument: Melding om motteken søknad om tiltak. Ny industribygning. Gnr. 3 bnr. 183, Jærvegen 156
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig gnr. 49 bnr. 183 - Silje og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kjeøy 23
Dokument: Foreløpig svar på søknad om tillatelse i ett trinn fritidsbolig gnr. 49 bnr. 183 - Silje og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kjeøy 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 28 bnr. 143. Bergenevegen 12C. Kverneland Bolig. Søknad om tiltak. Ett-trinns søknad for riving, deling og oppføring av 3 bustader i rekke
Dokument: Mellombels bruksløyve for gnr 28, bnr 950, Bergenevegen 12B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lagerbygg - Plattformvegen 3
Dokument: Rammetillatelse og IG del 1 - Lagerbygg - Plattformvegen 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 162 - Elvegata 10 - Ombygging av eksisterande bustad
Dokument: Melding om motteken søknad om vertikaldelt tomannsbolig. Gnr. 3 bnr. 162, Elvegata 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3 bnr 186 - Jærvegen 158- førehandskonferanse
Dokument: Melding om motteken søknad for oppføring av industribygg. Gnr. 3 bnr. 183, jernbanevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...