Norske-postlister.no


Viser [48] av [48].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 29/1 Endret bruk av avkjørsel
Dokument: KOPI - Vedtak - Endret bruk av avkjørsel - Velteplass for tømmer - Gbnr 29/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 6/11 Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og vei
Dokument: Gnr 6/11 Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegavgifter for Storeblevegen
Dokument: Søknad om justering av vegavgifter for Storeblevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 11/4 f36, f54 og f31 Tillatelse til tiltak - veg til hytter
Dokument: Gnr 11/4 f36, f54 og f31 Søknad om tillatelse til tiltak - veg til hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 102/9 Tillatelse til tiltak - rehabilitering skorstein
Dokument: Gnr 102/9 Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 22/3 og 22/6 Tillatelse til tiltak - oppføring av garasje
Dokument: Gnr 22/3 og 22/6 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hyttefelt på Blefjell
Dokument: Innspill til utbygging av nye hyttefelt på Blefjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kabel i utmark
Dokument: Kabel liggende gjennom utmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 149/31 Tillatelse til tiltak - tretopphytter
Dokument: Gnr 149/31 Søknad om tillatelse til tiltak - tretopphytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/78 Tillatelse til tiltak - riving og oppføring av ny hytte
Dokument: Gnr 17/78 Søknad om tillatelse til tiltak - riving og oppføring av ny hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 12/96 Tillatelse til tiltak - anneks
Dokument: Gnr 12/96 Søknad om tillatelse til tiltak - anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 110/179 Tillatelse til tiltak - ny bolig
Dokument: Gnr 110/179 Søknad om tillatelse til tiltak - ny bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13/46 Tillatelse til tiltak - utebod - dispensasjon
Dokument: Gnr 13/46 Søknad om tillatelse til tiltak - utebod - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anleggelse av vei på Gampeflå
Dokument: Anleggelse av vei på Gampeflå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2033 Nore og Uvdal kommune
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2033 - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsregisteret
Dokument: Avvikling av parkeringstilbyder i parkeringsregisteret - Flesberg kommune fellestjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021-0387 - Uvdalsbonden AS - Nye løsninger for salg av lokalmat - Næringsutvikling og Innovasjon i Viken
Dokument: Klage på vedtak - Nye løsninger for salg av lokalmat - Næringsutvikling og Innovasjon i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Avslagsbrev 2- stilling besatt - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514
Dokument: Svar på søknad - Kommunedirektør Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4304252514 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gro Rudi - Kunstig sædoverføring på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] besetning
Dokument: Tillatelse til å utføre kunstig sædoverføring på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] besetning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRO RUDI - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved inspeksjon og uttak av vannprøve 26.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRO RUDI - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på gjennomført tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 56/89
Dokument: Situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 5/3/102
Dokument: Tilleggsdokumentasjon 5/3/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon - ***** ***** *****
Dokument: Søknad om permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 56/89
Dokument: Søknad om tilkobling - Vann og avløp 56/89
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pantefrafall 8/20
Dokument: Tinglyst sletting av pant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2020
Dokument: Ber om opplysninger om kommunen har vedtatt nye avgrensninger når det gjelder allemannsretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feiing av gangvei mellom Camp Uvdal og Uvdal kirke
Dokument: Om feiing av gangvei mellom Camp Uvdal og Uvdal kirke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsgrenser gnr/bnr 5/3/28 ref 2004/1910 og 2018/711
Dokument: Tilleggsopplysninger om tomtegrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny driftsbygning / Garasje / Redskapshus - Kyllesdalsvegen 30 - gnr: 61/7 - Tiltakshaver Gro Rudi
Dokument: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Driftsbygning i landbruket - 61/7 - Kyllesdalsvegen 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra del av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny driftsbygning / Garasje / Redskapshus - Kyllesdalsvegen 30 - gnr: 61/7 - Tiltakshaver Gro Rudi
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Nye driftsbygninger - 61/7 - Kyllesdalsvegen 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 5/3/102
Dokument: Søknad om tilkobling - Vann og avløp 5/3/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pantefrafall 8/15
Dokument: Tinglyst sletting av pant 8/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprydning av plastpellets i Oslofjorden
Dokument: Aksjonsplan nr. 1 for aksjon Trans Carrier - om statlig aksjon mot akutt forurensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprydning av plastpellets i Oslofjorden
Dokument: Pålegg til kommuner om å yte bistand – Opprydding av plastpellets i Oslofjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp i Nore og Uvdal kommune
Dokument: Innspill til Nore og Uvdals hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2020 - 2029
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2020
Dokument: 20/00564-72 - Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2020 - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2020
Dokument: SV: 20/00564-72 - Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2020 - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2020
Dokument: Kontroll av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRO RUDI Informasjonsbrev til småfehold 2019 - Samlebehandling
Dokument: Informasjonsbrev til småfehold 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd ref ePh 06/134
Dokument: Vedtak om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd ref ePh 06/134
Dokument: Vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 989413759 GRO RUDI
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd ref ePh 06/134
Dokument: Vedtaksbrev 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRO RUDI Infoskriv til småfeprodusenter (Søndre Buskerud) - Samlebehandling
Dokument: God dyrevelferd ved transport av småfe
Søk innsyn i dokumentet/saken