Norske-postlister.no


Viser [71] av [71].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Hardangerviddatunnelene AS - Styremøte 2021
Dokument: Protokoll fra styremøte 23.11.2021 i Hardangerviddatunnelene AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Rørsenteret Rødberg AS
Dokument: Anmodning om utbetaling av lærlingtilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Rørsenteret Rødberg AS
Dokument: Søknad om lærlingtilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Rørsenteret Rødberg AS
Dokument: Søknad om lærlingtilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstøtte - Lærling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte - Lærling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon om revisorattestasjon og tilbakebetaling av utestående midler til departementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Vidda Bygg AS
Dokument: Anmodning om utbetaling av lærlingetilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Rørsenteret Rødberg AS
Dokument: Søknad om støtte til lærlinger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om etablererstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstøtte - Nore og Uvdal kommune - Bygdetunet
Dokument: Søknad om etablererstøtte - Nore og Uvdal kommune - Bygdetunet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunalt næringsfond - Sevrinsen bruktbu
Dokument: Kommunalt næringsfond - søknad om midler - Sevrinsen bruktbu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal 2020 - 2021
Dokument: Møteinnkalling - Utvilkingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal 20.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utsettelse tilbakebetaling av lån - QF Technologies AS
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunalt næringsfond - Buskerud Næringshage
Dokument: Kommunalt næringsfond - søknad om midler - Buskerud Nøringshage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bredbåndstilskudd 2021
Dokument: Tilsagn om bredbåndstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunalt næringsfond - Blomster Werket
Dokument: Kommunalt næringsfond - søknad om midler - Blomster Werket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunalt næringsfond - Uvdal Skisenter AS
Dokument: Kommunalt næringsfond - søknad om midler - Uvdal Skisenter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Hardangerviddatunnelene AS ref 2015/496
Dokument: Om tilskudd til Hardangerviddatunnelene AS 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utsettelse tilbakebetaling av lån - QF Technologies AS
Dokument: Utsettelse på lån fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskap i løypelag, satser og økonomi
Dokument: Ber om opplysninger fra saker i Sti- og løypenemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
Dokument: Uttalelse til Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal om Via Ferrata på Andersnatten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Kartlegge og verdsette regionale friluftslivsområder og turruter
Dokument: Høring - Utkast til metodikk for å kartlegge og verdsette regionale friluftslivsområder og turruter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon og veileder for bruk av regionalforvaltning.no og rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskap i løypelag, satser og økonomi
Dokument: Om medlemskap i løypelag, satser og økonomi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstipend - Birger'n v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Resultatrapport og balanserapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Intensjonsavtale om samarbeidsprosjekt 4G utbygging mellom Telenor Norge AS og Nore og Uvdal kommune
Dokument: Anmodning om utbetaling av bevilget beløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstipend - Birger'n v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om sluttutbetaling av etablererstipend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbetaling av tilskudd til løypepreparering vinteren 2020 - 2021
Dokument: Anmodning om utbetaling av løypetilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Halgrimstjern
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Halgrimstjern - søknad om økonomisk støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løypebidrag 2021
Dokument: Regnskap 2021 Tunhovd løypelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstipend ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/227
Dokument: Anmodning om sluttutbetaling av etablererstipend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til asfaltering
Dokument: Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Regnskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Regnskap pr 30.04.2021 Vasstulan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte - Nye Risans Eftf.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte - Uvdal skisenter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte - Heinseter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte - Imingfjell Turistheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til asfaltering
Dokument: Søknad om støtte til asfaltering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd Nore og Uvdal Næringsfond ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om delutbetaling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererstipend - Uvdal Betongsaging AS
Dokument: Søknad om etablererstipend - Uvdal Betongsaging AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Rødberg Hotelldrift AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Vrenne Handel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Vasstulan Høyfjellsseter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Langedrag Naturpark AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Uvdal regnskapsservice AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Nye Risans Eftf)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Uvdal skisenter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Torsetlia Hardangervidda Turistsenter ANS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Torsetlia Hardangervidda Turistsenter ANS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Dagali Action Park AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Spesialsøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Imingfjell Turistheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Hardangervidda AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Bjørg`s Systue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Reklamemakeriet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til prosjekt «Rødberg skole og audioguiding»
Dokument: Søknad om støtte til ferdigstilling og publisering av prosjektet «Rødberg skole og audioguiding»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Koronastøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Kommunalt tilskudd og rentefritt lån - Ferdamann AS
Dokument: Søknad om tilskudd og rentefritt lån fra Nore og Uvdal Næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse av skiløype mellom Fjellset og Langedrag
Dokument: Anmodning om utbetaling av kostnader til opparbeidelse av skiløype mellom Fjellset og Langedrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Tap i omsetning under nedstenging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning - Satsing på kantine, catering, oppstart av bruktbutikk og redusert arbeidstid grunnet smittevernregler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853
Dokument: Tilbud om stilling som næringsutvikler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853
Dokument: Innkalling til intervju - Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853
Dokument: Innkalling til intervju - Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853
Dokument: Innkalling til intervju - Næringsutvikler Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4330841853 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 3.årig prosjektstilling - sluttdato 31.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbod som leiar for omstillingsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken