Norske-postlister.no


Viser [100] av [926].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Eidsdalen 10 - 37/708 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Eidsdalen 10 - 37/708 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/37 - Munkestø 22 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/37 - Munkestø 22 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 418/45, Skoleveien - vann og avløp - RMC Eiendom v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Søknad om tilkobling sanitæranlegg for ny bolig på eiendommen Gnr 418 - Bnr 45 (blir endret), Gamle Skolevei, Tomt nr 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 80/99 - Mollandsveien 180 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 80/99 - Mollandsveien 180 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 27 - 40/679 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Gimleveien 27 - 40/679 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 424/8 - Fogdemyra 3 - Søknad om vann- og avløpsarbeid
Dokument: 424/8 - Fogdemyra 3 - Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: 19/7974-54 - Leverandørens egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Dokument: Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stokkelandsåsen 19 - 417/129 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Stokkelandsåsen 19 - 417/129 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stokkelandsåsen 19 - 417/129 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Stokkelandsåsen 19 - 417/129 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Dvergsnesvei 20 - 96/1102 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Gamle Dvergsnesvei 20 - 96/1102 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/138 - Tilsyn - lekeplass - lek 2
Dokument: 430/138 tilbakemelding på brev datert 4.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 38/201 - INGEN ADRESSE - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 38/201 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - FV3620 - Agder - Grimstad - APV20211068-S1
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - Fv.3620 - Agder - Grimstad- APV20211068
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om bortfall av sentral godkjenning - HELDAL ENTREPRENØR AS - 977033101
Dokument: Varsel om bortfall av sentral godkjenning - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/138 - Tilsyn - lekeplass - lek 2
Dokument: Gnr 430 bnr 138 - tilsyn i byggesaken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 305/1 - Bryggeveien 19 - Melding om utført vann- og avløpsarbeid
Dokument: 305/1 - Bryggeveien 19 - Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 1 - 63/1202 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Feltspatveien 1 - 63/1202 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/282 - Natvigveien - Klage på ødelagt vei i forbindelse med oppføring av Nedenes park
Dokument: Anmodning om kommentar/redegjørelse til mottatt klage på ødelagt vei i forbindelse med oppføring av Nedenes park
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig etablert pukkverk / knuseverk i forbindelse med utbygging på Påskedagsheia
Dokument: Ber om redegjørelse/opplysninger angående at det skal være etablert knuseverk ifm utbyggingen på Påskedagsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 122 - 63/1325 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 - 63/1271 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Beryllveien 5 - 63/1271 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 5 - 63/1271 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Beryllveien 5 - 63/1271 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1130 Juraveien 25
Dokument: Juraveien 25 - 63/1130 - sak avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 122 - 63/1325 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/255 - Støperiveien - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 508/255 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/40 -Molandsveien, Longum - Søknad om vann- og avløpsarbeid
Dokument: 25/40 -Molandsveien, Longum - Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 421 Fiane - Nygård, utbygging
Dokument: Fv. 421 Fiane – Nygård, etablering av ny rundkjøring og ny g/s vei Meddelelse av tildelingsbeslutning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 5 - 63/1201 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Feltspatveien 5 - 63/1201 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/11 - Molandsveien 453 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 25/11 - Molandsveien 453 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 124 - 63/1197 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 124 - 63/1197 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 120 - 63/1197 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 120 - 63/1197 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/228 - Guldmandsveien 2 - Søknad om vannmåler
Dokument: 200/228 - Guldmandsveien 2 - Godkjenning av søknad om vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/228 - Guldmandsveien 2 - Søknad om vann- og avløpsarbeid
Dokument: 200/228 - Guldmandsveien 2 - Godkjenning av søknad om vann- og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 5 - 63/1201 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Feltspatveien 5 - 63/1201 - mangelskriv ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2020
Dokument: Feltspatveien 5 - eiendomsgrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 124 - 63/1197 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 124 - 63/1197 - mangelskriv ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 120 - 63/1197 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 120 - 63/1197 - mangelskriv ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanitærabonnement - gnr 29 bnr 124
Dokument: Godkjent søknad om ferdigmelding for sanitærabonnement - gnr 29 bnr 124
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 126 - 63/1327 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 126 - 63/1327 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 39 - 63/1228 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 39 - 63/1228 - mangelskriv ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/378 - INGEN ADRESSE - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 1/378 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 126 - 63/1327 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 126 - 63/1327 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølystveien 10 - 150/1833 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: SJølystveien 10 - tidligere godkjent ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/382 - Dyvigodden 54 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/382 - Dyvigodden 54 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/65 - Dyvigodden 33 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/65 - Dyvigodden 33 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/336 - Dyvigodden 35 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/336 - Dyvigodden 35 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 35 - 63/1230 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 35 - 63/1230 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 37 - 63/1229 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 37 - 63/1229 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 35 - 63/1230 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 35 - 63/1230 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 37 - 63/1229 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 37 - 63/1229 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal kommune - Fv 408 til gnr/bnr 417/107 - endret eller utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Fv. 408 - S1D1 m2621 - Gnr/bnr 417/107 - Arendal kommune - Utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Heldal Entreprenør AS - forurensninger fra produksjon av pukk , grus , sand og singel
Dokument: Arendal - 417/16 og 417/107 - ny tilbakemelding på melding om knuseverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 417/16 og 107 - Lindtveit - Midlertidig knuseverk / pukkverk - Heldal Entreprenør as
Dokument: TILLATELSE TIL TILTAK - 417/16 og 107 - Lindtveit - Knuseverk/pukkverk - Heldal Entreprenør as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Dokument: Tildelingsvedtak - Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Heldal Entreprenør AS - forurensninger fra produksjon av pukk , grus , sand og singel
Dokument: Arendal - 417/16 og 417/107 - tilbakemelding på melding om knuseverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 414 Fjellheim-Moland - gang- og sykkelveg
Dokument: Fv. 414 Fjellheim-Moland, g/s vei - Meddelelse av tildelingsbeslutning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsdalen 10 - 37/708 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Eidsdalen 10 - 37/708 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsdalen 10 - 37/708 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Eidsdalen 10 - 37/708 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/414 - Dyvigodden 96 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/414 - Dyvigodden 96 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/410 - Dyvigodden 88 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/410 - Dyvigodden 88 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/409 - Dyvigodden 86 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/409 - Dyvigodden 86 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/408 - Dyvigodden 84 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/408 - Dyvigodden 84 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv.3538 Presteveien, fv.3556 Gjennestadveien og fv. 407 Rykeneveien - Arendal kommune - gravesak
Dokument: Fv. 3538 - S1D1 m 1616 og S1D1 m 2020 - Presteveien - Arendal kommune - Midlertidig utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av sentral godkjenning - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av sentral godkjenning - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Dokument: Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 977033101 - HELDAL ENTREPRENØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Heldal Entreprenør AS - forurensninger fra produksjon av pukk , grus , sand og singel
Dokument: Arendal - Rykene - 417/7 - tilbakemelding på melding om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 1 - 63/1202 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Feltspatveien 1 - 63/1202 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/413 - Dyvigodden 94 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/413 - Dyvigodden 94 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/412 - Dyvigodden 92 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/412 - Dyvigodden 92 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granittveien 31 - 63/1104 - utvendig arbeid på vann- og avløpsanlegg
Dokument: Granittveien 31 - 63/1104 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg - utvendig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 409 Holtet-Skudreis - GS-veg - utbygging
Dokument: Byggemøtereferat nr 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/210 - Påskedagsheia tomt nr 3 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/210 - Veg 48902 17 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan AA-2019-5900 - Jernbanegata - Lillesand - arbeid på vei
Dokument: AA-2019-900, Loggbok. Sjekkliste ved avslutning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/209 - Veg 48902 15 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/209 - Veg 48902 15 - Godkjenning av ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/210 - Påskedagsheia tomt nr 3 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/210 - Veg 48902 17 - Mangel ved ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/65 - Dyvigodden 33 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/65 - Dyvigodden 33 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/336 - Dyvigodden 35 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/336 - Dyvigodden 35 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/210 - Veg 48902 17 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/210 - Veg 48902 17 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand - Heldal Entreprenør AS - forurensninger fra produksjon av pukk , grus , sand og singel
Dokument: Tvedestrand - Grenstøl - tilbakemelding på melding oppstart av mobilt knuseverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/209 - Veg 48902 15 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 430/209 - Veg 48902 15 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/382 - Dyvigodden 54 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 41/382 - Dyvigodden 54 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 39 - 63/1228 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kvartsveien 39 - 63/1228 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/255 - INGEN ADRESSE - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Dokument: 508/255 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1130 Juraveien 25
Dokument: Juraveien 25 - 63/1130 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanitærabonnement - gnr 29 bnr 141 Grenstøl
Dokument: Godkjent søknad på sanitærabonnement utvendig - gnr 29 bnr 141 Grenstøl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...