Norske-postlister.no


Viser [22] av [22].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: HERLIG AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Veiledning om merking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Prøvetaking OK-program 2019 - Mikrobiologisk kontroll av Listeria monocytogenes i spiseferdig mat
Dokument: Kopi av analyserapport - OK-program 2019 - Mikrobiologisk kontroll av Listeria monocytogenes i sylte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Prøvetaking OK-program 2019 - Mikrobiologisk kontroll av Listeria monocytogenes i spiseferdig mat
Dokument: Analyseresultater - OK-program 2019 - Mikrobiologisk kontroll av Listeria monocytogenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Prøvetaking
Dokument: Kvittering for prøveuttak - OK-prøver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Høstmarked Hemsedal 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - HAUSTMARKNAD I HOL 2018 - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Haustmarknad i Hol 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Prøvetakingsplan Listeria
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Tilbakemelding om utførte tiltak - Rutiner avemballering og uren og ren sone ved varemottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Reviderte fareanalyser renholdsplan og internkontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Søknad om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Revidert fareanalyse - Småmat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Reviderte dokumenter og samsvarserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Søknad om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 812855662 HERLIG AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 812855662 HERLIG AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 812855662 HERLIG AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 812855662 HERLIG AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 812855662 HERLIG AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HERLIG AS - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dokument: Nye etiketter til Småmat
Søk innsyn i dokumentet/saken