Norske-postlister.no


Viser [55] av [55].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
Dokument: Svar på søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse - Hopeful - Drop outs - Drop in med Hopeful, Mer Robust
Dokument: Tilsagn om støtte til Hopeful Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererveiledning og entreprenørskapskompetanse - Hopeful - Drop outs - Drop in med Hopeful, Mer Robust
Dokument: SV: Søknad til fylkeskommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere 2021 - HOPEFUL GIR KORONARÅD - HOPEFUL
Dokument: Tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd for videreutvikling av arbeid mot utsatt ungdom - HOPEFUL
Dokument: Midlertidig svar på søknad om driftstilskudd for videreutvikling av arbeid mot utsatt ungdom - HOPEFUL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
Dokument: Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsmidler i statsbudsjettet 2021
Dokument: Driftsmidler i statsbudsjettet 2021 - Ingen midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Arbeidstrening for utsatt ungdom
Dokument: Publisert Avtale - Avtale - Arbeidstrening for utsatt ungdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Hopeful - vedtak ang. serveringsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Hopeful - vedtak ang skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Haubitz Hall Salongen As
Dokument: Hopeful Garden vedtak om skjenkebevilling enkelt anledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - HOPEFUL GIR KORONARÅD OG PÅBUD - HOPEFUL
Dokument: Tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
Dokument: Informasjon om krav til etablererprøve og kunnskapsprøve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
Dokument: Vedtak skjenkebevilling - enkeltanledning - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOPEFUL - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage fra Hopeful om avslag på søknad om tilskudd på prosjektet Hopeful Garden - Barrista Kafè for 2019
Dokument: Svar på ivitasjon til Hopeful i Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage fra Hopeful om avslag på søknad om tilskudd på prosjektet Hopeful Garden - Barrista Kafè for 2019
Dokument: Klage på avslag på søknad om tilskudd til prosjektet Hopeful Garden - Barrista kafe - endelig avgjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOPEFUL - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstrening for utsatt ungdom
Dokument: Innløsning av opsjon for avtale om arbeidstreningstilbud for utsatt ungdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til mestring, deltakelse og livskvalitet innen rus- og psykisk helsefeltet 2019
Dokument: Tildeling av tilskudd til Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærebedrift Hopeful
Dokument: Godkjenning som lærebedrift i salgsfaget - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunalt driftstilskudd 2019 - Tverrsektoriell samlesak
Dokument: Hopeful - Endringer i forvaltningen av driftstilskudd fra Kristiansand kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslått tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse og rusfeltet - Kapittel 765.71 statsbudsjettet 2018
Dokument: Avslag på klage om tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse og rus - kapittel 765.71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale søknader - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i asylmottak 2018 - Statsbudsjett 2018 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Avslag - Søknad om tilskudd til aktivitetsmidler for barn i asylmottak - Ubuntu - Jeg er fordi du er
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - Tilskudd - Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet - Statsb 2018
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til Prosjektnavn Håpstiger - Utsatt ungdom får arbeidsstrening, kursing og kreative kvelder med kunstnere over statsbudsjettet 2018 kap. 765, post 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - Tilskudd - Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet - Statsb 2018
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunalt driftstilskudd 2018 - Tverrsektoriell samlesak
Dokument: Hopeful - Utbetaling av tilskudd for 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstrening for utsatt ungdom
Dokument: Tildelingsvedtak -Arbeidstrening for utsatt ungdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommunes samlelegat 2017 - samlelegat for humanitær og sosial innsats
Dokument: Hopeful v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Innvilget tilskudd fra Kristiansand kommunes samlelegat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Nord - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i mottak 2017 - Statsbudsjett 2017 - Kapittel 490 post 71 - Søknader, innvilgelse og avslag
Dokument: Innvilget - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOPEFUL - Inspeksjon
Dokument: Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOPEFUL - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 911 724 081 - HOPEFUL - Klage på vedtak om avslag om momskompensasjon
Dokument: Omgjøring av vedtak om avslag - HOPEFUL, org.nr. 911 724 081
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - søknad om serveringsbevilling
Dokument: Hopeful - søknad om serveringsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunalt driftstilskudd 2017 - Tverrsektoriell samlesak
Dokument: Hopeful - Utbetaling av tilskudd for 2017.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - søknad om serveringsbevilling
Dokument: Søknad om serveringsbevilling- ber om dokumentasjon på etablererprøve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 911 724 081 - HOPEFUL - Klage på vedtak om avslag om momskompensasjon
Dokument: Melding om saksbehandlingstid av klage fra HOPEFUL, org.nr. 911 724 081
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOPEFUL - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - Tilskudd - Drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge - Statsb 2016
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til Arbeidstrening - "Tilbake på Sporet" over statsbudsjettet 2016 kap. 765, post 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - Tilskudd - Drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge - Statsb 2016
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Drift av Fontenehus og organisasjonen Fontenehus Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionkontor Øst - Nasjonale søknader - Tilskuddordning til aktivitetstilbud for barn i mottak 2016 - Statsbudsjett 2016 - Kapittel 490 post 71
Dokument: Innvilgelse - Søknad om aktivitetsmidler for barn i mottak - Ubuntu - Jeg er fordi du er
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt driftstilskudd 2016 - Tverrsektoriell samlesak - Søknadsfrist 01.05.2015
Dokument: Hopeful - avslag på søknad om tilskudd for 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturtiltak 2015 - Kreativitetsprosjekt Ubuntu - Hopeful
Dokument: Søknad om tilskudd til kulturtiltak 2015 - Kreativitetsprosjekt Ubuntu - Hopeful
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hopeful - Prosjektmidler - Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner - Klage
Dokument: Klagesak - Hopeful - Prosjekt Arbeidstrening - Tilbake på sporet - Klage på avslag om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken