Norske-postlister.no


Viser [25] av [25].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunal kompensasjonsordning tildelt 15. april, søknadsfrist 26. mai 2021
Dokument: Søknad om kommunal kompensasjonsording - Hallingdal Hospitality AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fordeling av kommunal kompensasjonsordning av 25/2-21, vedtatt 12/5-21
Dokument: Innvilget kommunal kompensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.oktober 2020
Dokument: Vedr. tilsagn ekstraordinært næringstilskudd 20/04150-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.oktober 2020
Dokument: Tilsagn - Søknad om ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid-19 Hallingdal Hosbitality as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTAOSET ROM OG HYTTEUTLEIE - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Hallingdal Hospitality AS - Cafe Presttun - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Hallingdal Hospitality AS - Cafe Presttun - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Dokument: 18/05135-11 - Dokumentasjon ift delutbetaling av næringstilskudd Cafe Presttun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Dokument: 18/05135-9 - Re: 18/05135-7 - Vedr. utbetaling av næringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Dokument: 18/05135-7 - Vedr. utbetaling av næringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll Cafè Presttun 27.04.19- Avvik reklamebestemmelsene
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun 27.04.19 - avvik reklamebestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Cafè Presttun 27.04.19 - Brudd på forskrift til alkoholloven §4-4
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun 27.04.19- Brudd på forskrift til alkoholloven §4-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Dokument: Søknad om tilskot frå næringsfondet - tilbygg til cafe Presttun på Ustaoset for oppbevaring av mat - Hallingdal Hospitality AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingdal Hospitality AS. Søknad om skjenkebevilling ved Cafe Presttun. Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Dokument: Søknad utvidet bevilling fior skjenking Hallingdal Hospitality AS . Cafe Presttun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Dokument: Førebels svar - søknad om næringstilskudd - Cafe Presttun Ustaoset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §4-4 i forskrift til alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §4-4 i forskrift til alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §9-2 i alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun Ustaoset 21.04.18 - avvik alkoholloven §9-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §4-4 i forskrift til alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §4-4 i forskrift til alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18 - Avvik §9-2 i alkoholloven
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Cafè Presttun 21.04.18- Avvik §9-2 i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingdal Hospitality AS. Søknad om skjenkebevilling ved Cafe Presttun. Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Dokument: Melding om vedtak: Hallingdal Hospitality AS. Søknad om skjenkebevilling ved Cafe Presttun. Bevillingsperioden 01.07.2016 - 30.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HALLINGDAL HOSPITALITY AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken