Norske-postlister.no


Viser [23] av [23].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - Hallingstuene AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Hallingstuene AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HALLINGSTUENE AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Tilsyn - varsel om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra alkoholreklameforbudet jf.alkoholloven § 9-2 andre ledd
Dokument: Vedrørende søknad om dispensasjon fra alkoholreklameforbudet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingstuene AS - Dispensasjon for alkoholreklame i alkoholloven
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon fra alkoholreklameforbudet, jf. alkoholloven § 9 -2 andre ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Påminnelse om tilsynsbesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingstuene AS - Dispensasjon for alkoholreklame i alkoholloven
Dokument: Foreløpig svar på søknad om Dispensasjon for alkoholreklame i alkoholloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 885465382 HALLINGSTUENE AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Restaurant Hallingstuene 26.01.19
Dokument: Tilbakemelding vedrørende skjenkekontroll 26.01.19, samt møte på Restaurant Hallingstuene 25.02.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Dokument: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/422/0/0 Tilsyn særskilt brannobjekt 2018 - Hallingstuene
Dokument: 64/422/0/0 Tilsyn særskilt brannobjekt 2018 - Hallingstuene - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/422/0/0 Tilsyn særskilt brannobjekt 2018 - Hallingstuene
Dokument: 64/422/0/0 Tilsyn særskilt brannobjekt 2018 - Hallingstuene - Varsel om ordinært tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføring av skjenkekontroll i Hol kommune
Dokument: Vedr. henvendelse rundt gjennomføring av skjenkekontroller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføring av skjenkekontroll i Hol kommune
Dokument: 18/00882-1 - Gjennomføring av skjenkekontroll i Hol kommune- Ber om avklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingstuene AS, HOL - Tilsyn 10.11.2011 - NP1138 Føre var!
Dokument: Vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingstuene AS, HOL - Tilsyn 10.11.2011 - NP1138 Føre var!
Dokument: Tilsynsrapport og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken