Norske-postlister.no


Viser [100] av [129].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/114/0/0 Avløpsanlegg, Verpestølvegen 236, Ustaoset
Dokument: 68/114 - Utsleppsløyve og igangsettingsløyve. Avløpsanlegg for reinsing av sanitært avløpsvatn frå hytte. Verpestølan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/3/0/0 Avløpsanlegg, Gamle Budalsvegen 13, Geilo
Dokument: 60/3 - Utsleppsløyve og igangsettingsløyve. Avløpsanlegg for reinsing av sanitært avløpsvatn frå bustad. Lien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/92/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 54
Dokument: 54/92 - Utsleppsløyve og igangsettingsløyve. Avløpsanlegg for reinsing av sanitært avløpsvatn frå hytte. Uggen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/28/0/0Avløpsanlegg Hågesetvegen 33, Geilo
Dokument: 51/28 - Utsleppsløyve og igangsettingsløyve. Avløpsanlegg for reinsing av sanitært avløpsvatn frå hytte. Høgesetlia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/2/0/0 Avløpsanlegg,
Dokument: 51/2 - Utsleppsløyve og igangsettingsløyve. Avløpsanlegg for reinsing av sanitært avløpsvatn frå stølsbu. Nybu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/2/0/0 Avløpsanlegg,
Dokument: 51/2/0/0 Avløpsanlegg til stølsbu - omdisponering av innmarksbeite
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 85/25/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avløpsanlegg for fritidseiendom ved Dokken.
Dokument: Gnr. 43, bnr. 183. Andresen m.fl. Avtale om bruksrett til avløpsanlegg ved Dokken.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avløpsanlegg for fritidseiendom ved Dokken.
Dokument: Gnr. 43, bnr. 183. Andersen. Avtale om bruksrett til avløpsanlegg ved Dokken.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/271/0/0 Avløpsanlegg, Såballie 142, Ustaoset
Dokument: 66/271/0/0 Avløpsanlegg, Såballie 142, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/1/0/0 Felles avløpsanlegg B - Dispensasjon, Gravarhovda, Dagali
Dokument: 97/1/0/0 Felles avløpsanlegg B - Dispensasjon, Gravarhovda, Dagali - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 4636 Solund kommune gnr 22 bnr 13
Dokument: Tinglysing knr 4636 Solund kommune gnr 22 bnr 13 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Skjerbrekka - ref eph 18/849
Dokument: Endelig vedtatt plan Skjerbrekka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/108/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 80, Ustaoset
Dokument: 54/108/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 80, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Skjerbrekka - ref eph 18/849
Dokument: Særutskrift - Sluttbehandling av reguleringsplan Skjerbrekka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/50/0/0 Avløpsanlegg, Dagalivegen 103, Dagali
Dokument: 95/50/0/0 Avløpsanlegg, Dagalivegen 103, Dagali - Ulovlig utslipp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia
Dokument: Fylkesmannen stadfester detaljreguleringsplan for del av gnr 56 bnr 4, Havsdalsl. Sender over vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - FV 1864 - Bygging av gang-/sykkelveg / GS-veg - Kirkevegen i Stange kommune
Dokument: Utbetaling av deloppgjør - Fv. 1864 - G/S-veg Kirkevegen - 3413-93/1 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - FV 1864 - Bygging av gang-/sykkelveg / GS-veg - Kirkevegen i Stange kommune
Dokument: FV 1864 - Nytt forslag til kjøpekontrakt til gbnr. 93/1 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - personlig nødpeilesender
Dokument: LC7670 - programmeringssertifikat er godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - personlig nødpeilesender
Dokument: LC7670 - programmeringssertifikat er godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 83
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 56 bnr 83 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - personlig nødpeilesender
Dokument: LC7670 - vedtak om tillatelse til bruk av personlig nødpeilesender
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - personlig nødpeilesender
Dokument: LC7670 - varsel om vedtak - godkjent søknad, bekreftelse til kunde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - personlig nødpeilesender
Dokument: LC7670 - varsel om vedtak - innhenting av programmeringssertifikat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fv 1864 - Forslag til avtale om tiltredelse og avtaleskjønn for gnr 93 bnr 1 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest - tilbygg/bolig, utbedring inngangspartier, terrasser - GNR. 314. BNR.1 Mågårdsvegen 125. 2334 Romedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr.157, bnr.10, 7 - Hagekleiva, søknad om arealoverføring mellom bnr.7 og bnr.10- hagekleiva eiendom as
Dokument: Gnr.157, bnr. 7 - Hagekleiva, oversendelse av matrikkelbrev etter sammenslåing.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende tilbygg bolig gnr. 314 bnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanatoriebakken 16 - Forespørsel om mulig ulovlig bruksendring av kjeller
Dokument: Forespørsel besvart - Informasjon om søknadsplikt for bruk av areal i kjelleren - Sanatoriebakken 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanatoriebakken 10 - Forespørsel om mulig ulovlig bruksendring av kjeller
Dokument: Forespørsel besvart - Informasjon om søknadsplikt for bruk av areal i kjelleren - Sanatoriebakken 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/28/0/0 Avløpsanlegg, Hågesetvegen 33, Geilo
Dokument: 51/28/0/0 Avløpsanlegg, Hågesetvegen 33, Geilo - Oversendelse av uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/28/0/0 Avløpsanlegg, Hågesetvegen 33, Geilo
Dokument: 51/28/0/0 Avløpsanlegg, Hågesetvegen 33, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/484/0/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 25, Haugastøl
Dokument: 55/484/0/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 25, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanatoriebakken 16 - Forespørsel om mulig ulovlig bruksendring av kjeller
Dokument: Sak mottatt - Sanatoriebakken 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanatoriebakken 10 - Forespørsel om mulig ulovlig bruksendring av kjeller
Dokument: Sak mottatt - Sanatoriebakken 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedregisterkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dokka, Oppland
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fra krigen - Peter/Petter og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Gang og sykkelveg fv. 199 Kirkevegen i Stange kommune - 2017-264
Dokument: Fv. 1864 GS-veg Kirkevegen - Oversendelse av forslag til kjøpekontrakt for gnr. 93 bnr. 1 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Gang og sykkelveg fv. 199 Kirkevegen i Stange kommune - 2017-264
Dokument: Forhåndsvarsel om ekspropriasjonsvedtak - gnr. 93 bnr. 1 i Stange kommune - Fv. 1864, GS-veg Kirkevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/14/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 528, Ustaoset
Dokument: 48/14/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 528, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/93/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 67, Ustaoset
Dokument: 54/93/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 67, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-3270305
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy D-9925, saksreferanse R-3270305
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedregisterkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dokka, Oppland
Dokument: Folkeregisterkort fra Oslo - kopibestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/410/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 57, Haugastøl
Dokument: 55/410/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 57, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Gang og sykkelveg fv. 199 Kirkevegen i Stange kommune - 2017-264
Dokument: Fv. 1864 - GS-veg Kirkevegen Invitasjon til møte angående forhandlinger om avståelse av grunn for bygging av gang/- sykkelveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedregisterkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dokka, Oppland
Dokument: Hovedregisterkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dokka, Oppland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/235/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 74, Haugastøl
Dokument: 55/235/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 74, Haugastøl - Oversendelse av uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia
Dokument: Kunngjøring av Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Berørte parter og offentlige myndigheter
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
Harald Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjarne Jostein Uren [bedrift/enhet]
Bue Kjelstrup Olsen
Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Consulting SR [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Havsdalen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Henrik Moldow
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOL KOMMUNE - FELLESTJENESTER [bedrift/enhet]
Haavard Pytte [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Brekke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Harritz Tharaldsen
Ola Sætre [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 55/485/0/0 55/486/0/0 55/487/0/0 55/499/0/0 55/500/0/0 Felles avløpsanlegg, Vesleustavegen 16, 18, 20, 32 og 38, Ustaoset
Dokument: 55/485/0/0 55/486/0/0 55/487/0/0 55/499/0/0 55/500/0/0 Felles avløpsanlegg, Vesleustavegen 16, 18, 20, 32 og 38, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Tiltak - Gnr/Bnr 48/14 - Ustaosvegen 528
Dokument: Hol kommune - Tillatelse til etablering av avløpsanlegg - Gnr/Bnr 48/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/89/0/0 og 66/147/0/0 Avløpsanlegg, Såballie 43, Geilo
Dokument: 66/89/0/0 og 66/147/0/0 Avløpsanlegg, Såballie 43, Geilo - Påminnelse funksjonskontroll 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/485/0/0 55/486/0/0 55/487/0/0 55/499/0/0 55/500/0/0 Felles avløpsanlegg, Vesleustavegen 16, 18, 20, 32 og 38, Ustaoset
Dokument: 55/485/0/0 55/486/0/0 55/487/0/0 55/499/0/0 55/500/0/0 Felles avløpsanlegg, Vesleustavegen 16, 18, 20, 32 og 38, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/410/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 57, Haugastøl
Dokument: 55/410/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 57, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilbakemelding fra feier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Melding fra feier, feiing utgår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/275/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 41, Haugastøl
Dokument: 55/275/0/0 Avløpsanlegg, Karistøltangen 41, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/406/0/0 Avløpsanlegg, Nedre Storhovdlie 14, Geilo
Dokument: 66/406/0/0 Avløpsanlegg, Nedre Storhovdlie 14, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/43/0 Adkomstveg til 7 hytter, Haugastølvegen 278, Haugastøl
Dokument: 73/1/43/0 Adkomstveg til 7 hytter, Haugastølvegen 278, Haugastøl - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/266/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 57, Haugastøl
Dokument: 55/266/0/0 Avløpsanlegg, Fjellvegen 57, Haugastøl - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv, 7 Ørteren kraftstasjon - gnr. 73 - bnr. 35 - Hol kommune - utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Rv, 7 - Utvidet bruk av avkjørsel for etablering av felles veg til hytter i området Ørteren kraftstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om utbetaling av RMP og OBB for 2018 fra 969888084 - gnr. 0417 - 314/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til oppføring av redskapsbygning - gnr/bnr 197/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtaksbrev om produksjons- og avløsertilskudd 2018 - gnr. 0417 - 314/1, 969888084
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/75/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 37, Ustaoset
Dokument: 54/75/0/0 Avløpsanlegg, Uggen 37, Ustaoset - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Hol kommune - erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: tiltak Lauksundveien 498 gnr 66 bnr 24 - utvidelse av naust
Dokument: Ang. Deres forespørsel om utvidelse av naust på eiendom gnr 66 bnr 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av grunnkvote ku
Dokument: Innvilgelse av søknad om utleie av grunnkvote ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av grunnkvote ku
Dokument: Innvilgelse av søknad om utleie av grunnkvote ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av grunnkvote ku
Dokument: Innvilgelse av søknad om utleie av grunnkvote ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innvilgelse av søknad om utleie av grunnkvote ku
Dokument: Innvilgelse av søknad om utleie av grunnkvote ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd til grønnsaksarealer 2018 - gnr. 0417 - 314/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: tiltak Lauksundveien 498 gnr 66 bnr 24 - utvidelse av naust
Dokument: Søknad ang utvidelse av naust.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/18/0/0 Avløpsanlegg, Havsdalsvegen 281, Geilo
Dokument: 57/18/0/0 Avløpsanlegg, Havsdalsvegen 281, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1 Matrikkelbrev over 56/85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 Fradeling av parsell, Lienvegen 261, Geilo
Dokument: 56/4/0/0 Matrikkelbrev 56/83.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 56/4/0/0 - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enkeltgodkjenning for FORD med understellsnummer 0F01F190604
Dokument: Svar på søknad om enkeltgodkjenning for FORD med understellsnummer 0F01F190604
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parseller, Havsdalslie
Dokument: 56/1/0/0 Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvotebrev kumelk 2018
Dokument: Kvotebrev ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gang og sykkelveg - fv. 199 Kirkevegen - Stange kommune - 109837
Dokument: Fv. 199 - GS-veg Kirkevegen - varsel om sjakting på dyrka mark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gang og sykkelveg - fv. 199 Kirkevegen - Stange kommune - 109837
Dokument: Fv. 199 -Stange kommune - Reguleringsplan til offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/20/0 Tilkobling, Havsdalslie 65
Dokument: Omgjøring av tilkoblingsgebyret på vedtak gitt 31.7.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 Fradeling av parsell, Lienvegen 261, Geilo
Dokument: 56/4/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/0/0 Fradeling av parsell, Lienvegen 261, Geilo
Dokument: 56/4/0/0 Kopi av protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering av feilaktig kjøretøydata (tilbakevirkende) for HONDA med understellsnummer 1HFSC47031A003327
Dokument: Svar på søknad om korrigering av feilaktig kjøretøydata (tilbakevirkende) for HONDA med understellsnummer 1HFSC47031A003327
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvotebrev kumelk 2018
Dokument: Kvotebrev ku
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilleggsutstyr for HONDA med understellsnummer 1HFSC47031A003327
Dokument: Svar på søknad om tilleggsutstyr for HONDA med understellsnummer 1HFSC47031A003327
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gang og sykkelveg - fv. 199 Kirkevegen - Stange kommune - 109837
Dokument: Fv. 199 - Stange kommune - Ettersendelse av plankart vedrørende reguleringsplan til offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/61/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 632, Ustaoset
Dokument: 50/61/0/0 Avløpsanlegg, Ustaosvegen 632, Ustaoset - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/4/0/0 Felles avløpsanlegg, Lienvegen, Geilo
Dokument: 55/4/0/0 Felles avløpsanlegg, Lienvegen, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0230 Lørenskog kommune gnr 107 bnr 2837
Dokument: Tinglysing knr 0230 Lørenskog kommune gnr 107 bnr 2837 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for gang og sykkelveg - fv. 199 Kirkevegen - Stange kommune - 109837
Dokument: Fv. 199 GS-veg Kirkevegen Befaring i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...