Norske-postlister.no


Viser [21] av [21].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.november 2020
Dokument: Tilsagn - Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd - Havsdalsgrenda AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Havsdalsgrenda 07.08.20
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Havsdalsgrenda 07.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Havsdalsgrenda AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Havsdalsgrenda AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAVSDALSGRENDA AS - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om meldeplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAVSDALSGRENDA AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om meldeplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med internkontroll alkohol: Havsdalsgrenda 14.11.19
Dokument: Vedrørende tilsyn med internkontroll alkohol ved Havsdalsgrenda 14.11.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med internkontroll alkohol: Havsdalsgrenda 14.11.19
Dokument: Tilsyn med internkontroll alkohol: Havsdalsgrenda 14.11.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2019 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Havsdalsgrenda 20.04.19
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Havsdalsgrenda 20.04.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk
Dokument: Bevillingsgebyr 2018 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 992371528 HAVSDALSGRENDA AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 992371528 HAVSDALSGRENDA AS
Dokument: Havsdalsgrenda AS - Tilsyn og vedtak om pålegg - 2017/22620
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 992371528 HAVSDALSGRENDA AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 992371528 HAVSDALSGRENDA AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 992371528 HAVSDALSGRENDA AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAVSDALSGRENDA - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dokument: Ny skisse av kjøkken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAVSDALSGRENDA - Ny næringsmiddelvirksomhet
Dokument: Plantegning og skisse av kjøkken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - Geilo - skilting til Havsdalssenteret - Hol kommune
Dokument: Havsdalsgrenda - Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - Geilo - skilting til Havsdalssenteret - Hol kommune
Dokument: Havsdalsgrenda - Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken