Norske-postlister.no


Viser [52] av [52].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7 Adressetildeling, Havsdalsvegen 124 og 126
Dokument: 60/7 Adressetildeling, Havsdalsvegen 124 og 126
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 60 bnr 208
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 60 bnr 208 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 60 bnr 208
Dokument: Tinglysing knr 3044 Hol kommune gnr 60 bnr 208 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Kommunestyrets vedtak om meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Gro Elin Haraldstad [bedrift/enhet]
Arne Veslehaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jostein Hansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Espen Bille-Larsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Ramsvik [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gro Augunset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vidar Nyhus [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Tore Fjordheim [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalen, Geilo
Dokument: 56/93 Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Havsdalen, Geilo
Dokument: 56/1/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1/0/0 Fradeling av parsell, Lienvegen 276, Geilo
Dokument: 56/1/0/0 Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Avløpsanlegg, Øvre Lien 18, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Avløpsanlegg, Øvre Lien 18, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Avløpsanlegg, Øvre Lien 18, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Avløpsanlegg, Øvre Lien 18, Geilo - Påminnelse kontroll 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Dokument: Valg av meddommere til Hallingdal tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Sluttet på individuelt fag: Baryton (fra 3.tr)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Sluttet i gruppe: Skolekorps GSMK ensemble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg - Tilsynsrapporter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/15,58/24,60/95 Retting av grenser i matrikkelen, Lienvegen
Dokument: 58/15,58/24,60/95 Retting av grenser i matrikkelen, Lienvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg
Dokument: 60/7/0/0 ( 18 ) - Tilsyn med fyringsanlegg - Varsel om tilsyn med fyringsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd 2019
Dokument: Varsel om stedleg kontroll ved søknad om produksjonstilskudd oktober 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Eleven legges til i en gruppe: Skolekorps
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia
Dokument: Kunngjøring av Detaljregulering for del av gnr 56/4, Havsdalslia.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Berørte parter og offentlige myndigheter
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
Harald Hagen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjarne Jostein Uren [bedrift/enhet]
Bue Kjelstrup Olsen
Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Consulting SR [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Havsdalen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Henrik Moldow
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HOL KOMMUNE - FELLESTJENESTER [bedrift/enhet]
Haavard Pytte [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Line Brekke [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Morten Harritz Tharaldsen
Ola Sætre [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Vegnavn Solhovda sør
Dokument: Vegnavn Solhovda sør. Vedtak i navnenemnda 8.5.2019.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Tildeling av plass i kulturskulen: Saxofon (fra 3. tr)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fellesgodefinansiering
Dokument: Gnr. 60, bnr. 7. Utbyggeravtale Solhovda sør. Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025. Fakturering for salg av eiendom til fritidsbolig.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Re-registrering til kulturskole: Saxofon (fra 3. tr)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Re-registrering til kulturskole: Baryton (fra 3.tr),Skolekorps
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Infoskriv til småfeprodusenter - sau NBHV-2 - Samlebehandling
Dokument: INFORMASJON FRA MATTILSYNET TIL SMÅFEPRODUSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av del av reguleringsplan for del av 60/7 i Havsdalen
Dokument: Parkeringsavtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegnavn Solhovda sør
Dokument: Vegnavn Solhovda sør. Vedtak i navnenemnda og ny høring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegnavn. Skogsbilvegen fra Lauvrud til Vestreim.
Dokument: Vegnavn på skogsbilvegen fra Lauvrud avfallsmottak til Vestreim.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eirik Vindegg Underhaug [bedrift/enhet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Elisabeth Aaker [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gry Brusletto [bedrift/enhet]
Gudrun Gurigard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jan Ingvar Dokken [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Olav Grostølen [bedrift/enhet]
Ole Foss [bedrift/enhet]
Ole Johnny Gauteplass [bedrift/enhet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Pål Arne Fosshaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torger Møller Foss [bedrift/enhet]
Torleiv Ødegård
Tor-Martin Øyo [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: 60/243/0/0 Fradeling av parsell, BFK 4 Solhovda Sør
Dokument: 60/243/0/0 Matrikkelbrev 60/246, BFK 4 Solhovda Sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Hol kommune - erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Øvre Budalslia, Geilo
Dokument: Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Øvre Budalslia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Buskerud - Komm.samordn.enhet
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
Hallingdal Kraftnett AS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
Mattilsynet Distriktkontoret Hallingdal
Kart- og namnenemda i Hol
Telenor. Senter for nettutbygging
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Andreas Mikkelsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Knut Selmer [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ståle Enderud Jensen [bedrift/enhet]
Torhild Jensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Sønes [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Lien [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Jørgensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ketil Engfeldt Johansen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
Bjørn Østbø
Wibeke Mork Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randi Jorde [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ivar Erik Tollefsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trond Sørum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Sak: 60/243/0/0 Fradeling av parsell, BFK 4 Solhovda Sør
Dokument: 60/243/0/0 Godkjenning av protokoll, del av BFK4.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/2/0/0 Veg, anlegg og grøfter, Havsdalsvegen 276, Geilo
Dokument: 18/03221-39 - 63/2/0/0 Havsdalsvegen 276 garasjeanlegg, Oppklaring vedr. nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/15,58/24,60/95 Grenser
Dokument: 58/15,58/24,60/95 Grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om elevplass Hol kulturskole 2018-19
Dokument: Eleven legges til i en gruppe: Skolekorps
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/15,58/24,60/95 Grenser
Dokument: 58/15,58/24,60/95 Grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Øvre Budalslia, Geilo
Dokument: Detaljregulering for Øvre Budalslie, Geilo - Offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Buskerud Fylkeskommune - Utviklingsavdelingen [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Buskerud - Komm.samordn.enhet
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
Hallingdal Kraftnett AS [bedrift/enhet]
Mattilsynet Distriktkontoret Hallingdal
NVE Region Sør
Telenor. Senter for nettutbygging
Statens Vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
Kart- og namnenemda i Hol
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Ødegård Teigen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ståle Enderud Jensen [bedrift/enhet]
Torhild Jensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Lien [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Østbø
Wibeke Mork Østbø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Andreas Mikkelsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stein Jørgensen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Erik Sønes [bedrift/enhet]
Ole Torpe [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Heidi Pukerud [bedrift/enhet]
Knut Selmer [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Vilhelm Isungset [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ketil Engfeldt Johansen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trond Sørum [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solveig Rueslåtten Endrestøl [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Randi Jorde [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Produksjonstilskudd - nytt system - 2017
Dokument: Vedr. gjødslingsplan og Husdyregisteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegnavn Solhovda sør
Dokument: Forslag på vegnavn i Solhovda sør.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7 Adkomst til teig på Juvebrøtet
Dokument: Adkomst til teig på Juvebrøtet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Fradeling av parsell, Øvre Lien 16, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Matrikkelbrev 60/243
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hospitering - Ambulansetjenesten 2018
Dokument: Tilbud om hospitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Fradeling av parsell, Øvre Lien 16, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Informasjon om beiterett tilhørende 61/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Fradeling av parsell, Øvre Lien 16, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning, Solhovda sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/7/0/0 Fradeling av parsell, Øvre Lien 16, Geilo
Dokument: 60/7/0/0 Godkjenning av protokoll, Solhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SMIL - søknader høst 2017
Dokument: Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Hol, hausten 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Endre informasjon om dyrehold
Dokument: Melding om endre informasjon om dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Melding om nytt dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registeret for utøvere av alternativ behandling
Dokument: Godkjent forsikringsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 60 Bnr 7 Hol- Øvre Lien 6 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - flytting/ ombygging av klinikk
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad
Dokument: Oppstart sauehold Nordre Pukerud, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken