Norske-postlister.no


Viser [100] av [686].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 24 - gnr: 14/1/102 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SOSI-fil 14/1/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adkomstveger - Tunhovdfjorden Feriepark - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest for to veger - SKV1 og SKV7 - 124/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Om vegrett for 10/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Tilbakemelding på Hytte på gnr. 191, bnr. 10 er plassert over byggegrense mot vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg bolighus 39/2 Uvdalsvegen 1303 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - Uvdalsvegen 1303 - 39/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering 7/17 seksjon 3 - Vasstulan 17 - Rekvirent Numedal Eiendomsutvikling AS
Dokument: Søknad om reseksjonering 7/17 seksjon 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Anleggsvei fjernes i løpet av neste uke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Redegjørelse for feilplassert veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om støttemur trekkes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 24 - gnr: 14/1/102 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - Ny hytte Gaupefaret 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/40 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Sundbolien hytteområde - 127/40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/27 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Sundbolien hytteområde - 127/27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak - 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Tilleggsopplysninger om veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding på Anmodning om supplerende dokumentasjon i forbindelse med søknad om bruksendring fra hytte til bolig på gnr. 120, bnr. 6 - Hallgrimstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppføring av ny hytte 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SOSI-fil av plassering av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppsetting av ny hytte - Tunhovdvegen 99 - gbnr:130/5 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2011/658
Dokument: Søknad om ferdigattest 130/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 1223 - gnr: 127/32 - Tiltakshavere Gro Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Tunhovdvegen 1223 - 127/32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 1223 - gnr: 127/32 - Tiltakshavere Gro Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 127/32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og utslipp hytte - Lomlie 62 - gnr: 11/11/15 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Utslipp hytte - Lomlie 62 - 11/11/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om godkjent flytting til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering 5/42 - Rupevegen 5 - rekvirent Sameie 5/42
Dokument: Tilbakemelding på Tinglyst reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reseksjonering 5/42 - Rupevegen 5 - rekvirent Sameie 5/42
Dokument: Tilbakemelding på Tinglyst reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Tunhovdåsen 111 - gnr: 124/2/100 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest 124/2/100
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om tilleggsdokumentasjon til bruksendring fra hytte til bolig på gnr. 120, bnr. 6 - Hallgrimstølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infiltrasjonsanlegg til hytte - Trollsetvegen 35 - gnr: 194/9 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til infiltrasjonsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veg til hytte - Dagalivegen 615 - gnr: 10/85/53 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av brev til sivilarkitekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Vedtak - Tillatelse til flytting av avkjørsel - Gbfnr 10/85/53 - Dagalivegen 615 - Fv. 40 - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon 11/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Stornesvegen 499 - gnr: 95/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett og gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ferdigattest - - Viddevegen 372 - 10/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknad om ferdigattest - SOSI-filer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Søknad om ferdigattest - Viddevegen 440 - 11/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Midtre Fjellsnaret 140 - gnr: 8/34 - Tiltakshavere Vibeke og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding på Flomvurdering i Fjellsnaret 2 - gnr. 8, bnr. 34 - Midtre Fjellsnaret 140 - Grunnen er ikke byggesikker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - gnr: 13/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tallåsen 109 - Gbnr 13/12 - Nore og Uvdal kommune - Oppføring av fjøs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 50 - gnr: 126/125 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 50 - gnr: 126/125 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 53 - gnr: 126/124 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 440 - gnr: 11/22 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Viddevegen 440 Gjennomføringsplan 11/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Grefsgardlie 51 - gnr: 126/123 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bilder fra befaring 04.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Ferdigattest - 20/11 - Trolltjernstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og veg - Ølmøslie 46 - gnr: 27/29 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - Ølmøslie 46 - 27/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Søknad om ferdigattest 161/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Søknad om ferdigattest 191/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Revidert søknad om ferdigattest 191/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Bruksendring av fritidsbolig til bolighus - Hallgrimstølen - gnr: 120/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infiltrasjonsanlegg til hytte - Trollsetvegen 35 - gnr: 194/9 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vann-/avløpsanlegg - ferdigmelding av arbeid 194/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infiltrasjonsanlegg til hytte - Trollsetvegen 35 - gnr: 194/9 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om sluttføring av anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Tilbakemelding på Vedrørende søknad om ferdigattest på garasje med leilighet på 7/17 - Vasstulan 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastruktur og ny veg - Månvegen - gnr: 58/1, 59/1 og 70/2 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsinformasjon til infrastruktur og ny veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse og bygging hytteveg 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshavere Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest 118/39 - Forlengelse og bygging hytteveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Klage på delegert vedtak 704/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Såtefjellvegen 249 - gnr: 118/39 - Tiltakshavere Marit og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - Såtefjellvegen 249 - gnr: 118/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Grasdokk - Bilder fra befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gjenoppbygging av Grasdokk i Tunhovd - Vurderer plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Lomlie 62 - gnr: 11/11/15 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Tilbygg hytte - Lomlie 62 - 11/11/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - gnr: 196/37 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad - Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - 196/37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og utslipp hytte - Trollsetvegen 33 - gnr: 194/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Utslipp hytte - Trollsetvegen 33 - 194/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Grefsgardlie 47 - gnr. 126/109 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Behandle melding om tiltak uten søknadsplikt - Bod til hytte - 126/109
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen - gnr: 127/21 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Tunhovdvegen - 127/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og veg - Ølmøslie 46 - gnr: 27/29 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Justering - Adkomstvei Tomt 27/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Om behandling av søknad om dispensasjon - Hundekøyringsløype Langedrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 470 - gnr: 12/98 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Vurdering av overvannshåndtering for 6 tomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 472 - gnr: 12/97 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Vurdering av overvannshåndtering for 6 tomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturfarekartlegging ref 2015/980, 2017/369 og 2017/537
Dokument: Svar på henvendelse om fire fradelingssøknader på eiendom 10/17 - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av gammel og oppføring av ny hytte 118/39 Såtefjellvegen 249 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett og søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak 161/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt produksjonsbygg - Byen 6 - gnr: 3/6/9024 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nore og Uvdal - Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan for etablering av nytt driftshusvære for næringsfiske - Hardangervidda nasjonalpark - Byen 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt produksjonsbygg - Byen 6 - gnr: 3/6/9024 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av vedtak - Dispensasjon til produksjonsbygg for rakørret ved Langesjøen i Hardangervidda nasjonal - Eiendom 3/6/9024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turløype til hundekjøring - Langedragvegen 222, 232, 270, 272, 274, 276, 278, 282 og 288 - gnr: 124/41 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Hundekjøringsløype - Ønsker videre behandling av dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest 20/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for byggegrop - Brostrudseterlie 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Flåtajuvkroken 27 - gnr: 5/226 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Flåtajuvkroken 27 Gjennomføringsplan 5/226
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Flåtajuvkroken 27 - gnr: 5/226 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til byggesak 5/226
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt anneks - Svartepyttvegen 16 - gnr: 190/20 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Nytt anneks - Svartepyttvegen 16 - 190/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 472 - gnr: 12/97 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 472 - 12/97
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Svar på mangelbrev - Saksnr: 2020/1726 Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To hytter og garasje med leilighet tiltakshaver Numedal Eiendomsutvikling AS ref 2016/695
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - gnr: 196/37 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad - Bod til hytte - Bjønnrabben 27 - 196/37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ønsker befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: Etterspør svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 470 - gnr: 12/98 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Viddevegen 470 - 12/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 470 - gnr: 12/98 - Tiltakshaver Uvdal Hytter AS
Dokument: Viddevegen 470 - Gjennomføringsplan 12/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastruktur og ny veg - Månvegen - gnr: 58/1, 59/1 og 70/2 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ett-trinns søknad - Infrastruktur og ny veg - Månvegen - 58/1, 59/1 og 70/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To uthus - Deilesliranten 2 - gnr. 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Behandle melding om tiltak uten søknadsplikt - To uthus - Deilesliranten 2 - 191/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og utslipp - Venåsen 14 - gnr: 197/34 - Tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om dokumenter i sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulivegen 121 - gnr: 127/19/0/19 - Tiltakshaver Langedragsetern Hyttefelt AS
Dokument: Søknad om ferdigattest - Sundbulivegen 121 - 127/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eksisterende hytte / oppføring av ny hytte - Stornesvegen 635/637 - gnr: 94/17 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/580
Dokument: Ett-trinns søknad - Ny hytte - Stornesvegen 635 - 94/17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: Ber om status i sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Brostrudseterlie 73 - gnr: 11/11/85 - Kragerø Hytter AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til byggesak 11/11/85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - gnr: 13/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad uten ansvarsrett - Nytt seterfjøs - Tallåsen 109 - 13/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsetting av 4 telt - Arctic Dome - Rennehvammen nordre - gnr: 14/1 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad - Oppsetting av 4 telt - Arctic Dome - Rennehvammen nordre - 14/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 14 - gnr: 12/21 - Tiltakshaver Alexander Sveinung
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Åndetjønnkroken 37 - gnr: 12/27 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse 191/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2 - Bakkanvegen - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune
Dokument: Revidert erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbulien hytteområde - gnr:127/20/0/21 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registrering av vannkilde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om gjenoppbygging av husmannsplass - Grasdokk - gnr: 124/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Tunhovdåsen 99 - gnr: 124/2/60 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2017/857
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - 124/2/60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Månvegen 101 - gnr: 67/1/4 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/337
Dokument: Søknad om ferdigattest - Månvegen 101 - 67/1/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt produksjonsbygg - Byen 6 - gnr: 3/6/9024 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: NVEs tilbakemelding - Høring - Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven - Nytt driftshusvære i forbindelse med næringsfiske - gnr. 3 bnr. 6 - Byen 6 ved Langesjøen i Hardangervidda Nasjonalpark - Nore og Uvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...