Norske-postlister.no


Viser [100] av [790 473].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bolig - Leie før eie - Avskjermet
Dokument: Tildeling av tilskudd - signert aksept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0301 Oslo kommune gnr 75 bnr 320
Dokument: Tinglysing knr 0301 Oslo kommune gnr 75 bnr 320 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021, Informasjon Husbanken
Dokument: Anke på bostøtte februar 2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - opptak av lån til vidareutlån/startlån 2021
Dokument: Vedr. sammenslåing av lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - samarbeidsavtale 2019 - 2023
Dokument: Revidert samarbeidsavtale Husbanken - Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag80 - Island - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Informasjonsbrev til Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestby - Investeringstilskudd fra Husbanken
Dokument: Innspill referat prosjekt Vestby Speiderveien 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3804 Sandefjord kommune gnr 413 bnr 266
Dokument: Tinglysing knr 3804 Sandefjord kommune gnr 413 bnr 266 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Dokument: Tillegg til tildelingsbrev 2021 - Sikkerhetsteknologi, plankrav og tildeling av overførte midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandlaravtalar
Dokument: Databehandleravtale Startskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskot til vidaretildeling for 2021 Prosjket ID 7030
Dokument: Signert samtykke om utlvering av startlåndata til FoU-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Husbanken
Dokument: Innkalling til styringsmøtet 140421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken i Hammerfest - saksnr 16 646299
Dokument: Husbanken i Hammerfest - saksnr 16 646299 - kopi av tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 - Rammefordeling
Dokument: Bestilling til rammefordelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt utvalg for bosetting 2021
Dokument: Referat fra møte i Nasjonalt utvalg 11.03.21 - til innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 01. og 02. termin 2021
Dokument: Klage bostøtte 02. termin 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Eidsvoll - Investeringstilskudd fra Husbanken
Dokument: Foreløpig svar på henvendelse ang prosjekt Investeringstilskudd Omsorgsbolig dagsenter i Sundet Eidsvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021, Informasjon Husbanken
Dokument: Oversender klage på avslag på bostøtte - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bolig - Leie før eie - Avskjermet
Dokument: Ad. søknad om tilskudd til utleiebolig sak 11544374
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og boligtilskudd i Husbanken 2009 - 2021
Dokument: Startlån - bevilgning 2021 - retur av signert låneavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - lån og tilskudd 2021
Dokument: Svar på anmodning om signatur på samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av mynde og retningsliner for tildeling av kommunale startlån og tilskot
Dokument: Oversending av reviderte retningsliner for startlån og tildeling av tilskotsmidlar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021, Informasjon Husbanken
Dokument: Ber om etterbehandling av termin 1 og 2/21 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2020 - Husbanken
Dokument: Svar på utredning om midlertidig overføring av oppgaver og ressurser fra Husbanken til 3 statsforvaltere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rundskriv fra Finansdepartementet - FIN
Dokument: Oversendelse av rundskriv fra Finansdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Låneopptak 2021
Dokument: Signerte lånedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SIGNERT AVTALE - TILSAGN OM STARTLÅNMIDLER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2021 Tilskudd til studentboliger
Dokument: Statsbudsjettet 2021 kap 225 post 65 Tillegg til tildelingsbrev 01/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Husbanken
Dokument: Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - saksbehandlersystem Startskudd - databehandleravtale
Dokument: Signert avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - startlån og tilskot 2021
Dokument: Låneavtale - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fellessak - 2020 - 2021 - Investeringstilskudd fra Husbanken
Dokument: Svar på Utkast til referat fra vårt møte Husbanken - Statsforvalteren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Kongsberg - Investeringstilskudd fra Husbanken
Dokument: Spørsmål angående søknad om investeringstilskudd prosjekt Sprinkelanlegg Peckelsgate 9 - Kongsberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Jevnaker kommune - Investeringstilskudd fra Husbanken
Dokument: Spørsmål om sak Plassenveien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig bostøtte 2021
Dokument: Ettersendelse av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalteren
Dokument: Svar på spørsmål om utsatt frist for tilbakemelding på oppdragsbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering klimatilpasning til statsbudsjettet 2022
Dokument: Bidrag til rapportering om klimatilpasning til statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021, Informasjon Husbanken
Dokument: Ber om etterbehandling av termin 2/21 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og bustadtilskot år 2021 og årsrapportering år 2020
Dokument: Utbetaling av startlån for vidare tildeling og utlån år 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Husbanken
Dokument: Referat fra kontaktmøtet 050321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlånmidler
Dokument: Tilsagn om startlånmidler - låneavtale - Froland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning startlån
Dokument: Signert samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlåndata FoU-prosjekt
Dokument: Signert samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 31/868 31/65 Forprosjekt PUH boliger Furulia
Dokument: Svar - bekreftelse på mottatt forespørsel - Investeringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalteren
Dokument: Oppdragsbeskrivelse for evaluering av forsøket med å overføre oppgaver fra Husbanken til statsforvalteren - utkast for innspill/merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalteren
Dokument: Oppdragsbeskrivelse for evaluering av forsøket med å overføre oppgaver fra Husbanken til statsforvalteren - utkast for innspill/merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2020 - Husbanken
Dokument: Bestilling HBNKDU - Etterregistrert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - FoU-prosjekt om låne- og tilskotsordningar for vanskelegstilte på bustadmarknaden
Dokument: Signert samtykke om utlevering av startlandata til FoU-prosjekt (signert 15.03.2021)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 12 bnr 1
Dokument: Tinglysing knr 5441 Tana kommune gnr 12 bnr 1 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Politikk og praksisutvikling rettet mot bostedsløshet - I skjæringsfeltet mellom bolig- og velferdspolitikk
Dokument: Melding om opprettet rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bostøtte - Avskjermet
Dokument: Bostøtte - klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån/tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i 2021
Dokument: Startlånsøknad Sørreisa kommune, sak 15323777
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlånmidlar 2021
Dokument: Utbetaling av startlånmidlar 2021 til Ørsta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2020 - Husbanken
Dokument: Forsøksprosjekt tilskudd til utleieboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Politikk og praksisutvikling rettet mot bostedsløshet - I skjæringsfeltet mellom bolig- og velferdspolitikk
Dokument: Melding om opprettet rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - startlån, boligtilskudd, investeringstilskudd og tilpasning
Dokument: Signert låneavtale mellom Eigersund kommune og Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandlaravtale mellom Husbanken og Kviteseid kommune - Startskudd - 2021
Dokument: Oversending av signert databehandlaravtale mellom Husbanken og Kviteseid kommune - Startskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - Startskudd - mellom Nore og Uvdal kommune og Husbanken
Dokument: Signert databehandleravtale - Startskudd - mellom Nore og Uvdal kommune og Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale Startskudd
Dokument: Databehandleravtale Startskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utprøving av bostadsosial modell i Seljord kommune - Frå leige til eige - bostad
Dokument: Husbanken - Søknad om utbetaling av lån og tilskot til Hegnivegen 17, Seljord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Husbanken
Dokument: Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev 2021 til Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Redusert tilbakefall til ny kriminalitet - Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017 - 2021
Dokument: Dagsorden til møte i Direktoratsutvalget for tilbakeføring 240321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd - Husbanken
Dokument: Tildeling startlån 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning 2020-2021
Dokument: Signert låneavtale - Startlån 2021 kr 5 000 000
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av eigedom - Nyveg 31
Dokument: Prosjektregnskap Nyveg 31 - søknad om utbetaling av tilskot og lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - Startskudd - Husbanken
Dokument: Oversendelse av signert databehandleravtale - Startskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021, Informasjon Husbanken
Dokument: Oversender klage på bostøtte, termin 1/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IN19-6400 - Boligsosialt byggeprosjekt Rugedal
Dokument: Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad og tildeling av startlån 2021
Dokument: Låneavtale Tilsagn startlån 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kobo Prosjektet - Nye løsninger for kommunale utleieboliger
Dokument: Innspill og brukertesting av KOBO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Låneopptak Husbanken 2012 - tidligere sak 2010/2125
Dokument: Låneopptak startlån 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Husbanken
Dokument: Avlyse/utsette kontaktmøte KD-Husbanken-KMD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån/tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i 2021
Dokument: Oversendelse av låneavtale startlån 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Låneavtale - Startlån 2021
Dokument: Signert låneavtale startlån 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1146 Tysvær kommune gnr 56 bnr 69
Dokument: Tinglysing knr 1146 Tysvær kommune gnr 56 bnr 69 snr 1 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Uttalelse - investeringstilskudd 2021- Kompetansesenteret BLÅ - Nesna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Uttalelse - investeringstilskudd 2021- Bofelleskap - Kløverbakken 2 - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Uttalelse - investeringstilskudd 2021 - Byggetrinn II Parkveien - Hadsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Uttalelse - investeringstilskudd - alarmanlegg Solhøgda bo- og behandlingssenter - Flakstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlokalisering av studentboliger og omsorgsboliger/sykehjem
Dokument: Svar på henvendelse - prosjektet Aldersvennlige boliger i distriktet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - omsorgsplan 2021 - investeringstilskudd
Dokument: Uttale i sak om investeringstilskudd til Østerveien 2 - barneboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Dokument: Referat kontaktmøte Husbanken 3. desember 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - investeringstilskudd - Stadsbygd Omsorgssenter
Dokument: Søknad om utbetaling av investeringstilskudd - Stadsbygd omsorgssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte 2021
Dokument: Klage - bostøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og boligtilskudd i Husbanken 2009 - 2021
Dokument: Startlån - søknad om utvidet låneopptak 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonalt utvalg for bosetting 2021
Dokument: Nasjonalt utvalg sakspapirer for møtet 11.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd - Sakslia trinn 2 - Holtålen
Dokument: Uttalelse til investeringstilskudd - Sakslia trinn 2 - Holtålen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...