Norske-postlister.no


Viser [91] av [91].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
Dokument: 42/502/0/0 Anneks, Nonstølbakken 47, Sudndalen - Avslag på anmodning om oppsettende virkning, jf. § 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
Dokument: 42/502/0/0 Søknad etter §20-3 3U - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Dokument: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett. Gnr 164 bnr 1322, Hans Tanks Gate 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 392 Lægdesvingen 11. Tilbygg bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 161 bnr 392, Lægdesvingen 11.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Ønsker presisering. Gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 62 bnr 2 Bontveitvegen 472. Bygninger til gårdsdrift
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Behov for tilleggsopplysninger. Gnr 62 bnr 2, Bontveitvegen 472.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Ber om tilleggsopplysninger. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Nabovarsling. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Tilbakemelding. Gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Dokument: Fasadetegning. Gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Orientering. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Dokument: Ber om tilleggsopplysninger. Gnr 164 bnr 1322, Hans Tanks Gate 17.Fasadendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Dokument: Til orientering. Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fana gnr 62 bnr 2 Bontveitvegen 472. Bygninger til gårdsdrift
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 62 bnr 2, Bontveitvegen 472.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 1322 Hans Tanks gate 17. Fasadendring bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 164 bnr 1322, Hans Tanks Gate 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak GBNR 318/85 Sagstad øvre - tilbygg
Dokument: Foreløpig svar - gbnr 318/85 Sagstad øvre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 392 Lægdesvingen 11. Tilbygg bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 161 bnr 392, Lægdesvingen 11.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 137 bnr 421 Østre Stiaberget 135. Tilbygg bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 137 bnr 421, Østre Stiaberget 135.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 392 Lægdesvingen 11. Tilbygg bolig
Dokument: Frist for sending av tilleggsopplysninger. Gnr 161 bnr 392, Lægdesvingen 11.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 392 Lægdesvingen 11. Tilbygg bolig
Dokument: Behov for tilleggsopplysninger. Gnr 161 bnr 392, Lægdesvingen 11.Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Ferdigattest. Gnr 168 bnr 583, Formanns Vei 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 137 bnr 421 Østre Stiaberget 135. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 137 bnr 421, Østre Stiaberget 135.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 392 Lægdesvingen 11. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 161 bnr 392, Lægdesvingen 11.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Tillatelse til endring. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - ny bygning - fv. 5162 - gnr 62 bnr 2 - Bergen kommune
Dokument: Avslag - Disp. byggegrense - Fv 5162 - Gnr 62 bnr 2 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/191/0/0 Fritidsbolig, parkering, Fjellgrendvegen 50 Geilo
Dokument: 97/191/0/0 Fritidsbolig, parkering, Fjellgrendvegen 50 Geilo - Foreløpig svar 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for hele tiltaket. Gnr 33 bnr 16, Grimstadvegen 81.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/191/0/0 Fritidsbolig, parkering, Fjellgrendvegen 50 Geilo
Dokument: 97/191/0/0 Fritidsbolig, parkering, Fjellgrendvegen 50 Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 149/156, 1166 - Endestasjon for Trollebusser Lyngbø - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 206/854 - FV 5134 ved endestopp Flaktveit - søknad om samtykke
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak GBNR 133/79 Soltveit søndre - Bruksendring
Dokument: Førebels svar - mottatt klage på vedtak - Bruksendring - gbnr 133/79 Soltveit søndre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0, Tilbygg fritidsbolig, Gullsteinvegen 191, Geilo-Dispensasjon
Dokument: 68/24/0/0, Tilbygg fritidsbolig, Gullsteinvegen 191, Geilo - Foreløpig svar 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0, Tilbygg fritidsbolig, Gullsteinvegen 191, Geilo-Dispensasjon
Dokument: 68/24/0/0, Tilbygg fritidsbolig, Gullsteinvegen 191, Geilo-Dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 206/854 - FV 5134 ved endestopp Flaktveit - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 149/156, 1166 - Endestasjon for Trollebusser Lyngbø - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane gnr 198 bnr 187 Almåsgrenda 25. Påbygg bolig
Dokument: Ferdigattest. Gnr 198 bnr 187, Almåsgrenda 25.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 138 bnr 26 Godvikveien 38. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 138 bnr 26, Kiplelien 13.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Tillatelse til endring. Gnr 168 bnr 583, Formanns Vei 17.Fasadeendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Spørsmål størrelse på takvinduene. Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for hele tiltaket. Gnr 168 bnr 583, Formanns Vei 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 103 bnr 33 Mildegeilen 34. Riving av eks. hytte og nybygg bolig
Dokument: Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket. Gnr 103 bnr 33, Mildegeilen 34.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 33 bnr 16, Grimstadvegen 81.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv 5354 gnr. 301 bnr. 62 og 75 i Bergen kommune - dispensasjon
Dokument: Svar på søknad -Fv 5354 gnr. 301 bnr. 62 og 75 i Bergen kommune - søknad om toalettbyg for bussjåfører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse utsettelse frist supplering sak. Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Behov for tilleggsopplysninger. Gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 20 bnr 1107 Tjønhaugen 161. Tilbygg bolig
Dokument: Avslag på søknad. Gnr 20 bnr 1107, Tjørnhaugen 161.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Behov for tilleggsopplysninger. Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Status i sak. Gnr 33 bnr 16, Grimstadvegen 81.Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon byggegrense - Fv 393 - gnr 215 - bnr 88 - Lindås kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon byggegrense - Oppføring av bolig - Terrenginngrep til parkering - Fv 393 - gnr 215 bnr 88 - Ytre Eidsnes, Eikangervåg - Lindås kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Behov for tilleggsopplysninger. Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Rammetillatelse . Gnr 168 bnr 583, Formanns Vei 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 20 bnr 1107 Tjønhaugen 161. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 20 bnr 1107, Tjørnhaugen 161.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Behov for tilleggsopplysninger. Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0 Avløpsanlegg - Dispensasjon, Gullsteinvegen 191, Geilo
Dokument: 68/24 - Klage på vedtak gjort av utval for plan og utvikling. Traktortøming og tett tank. Førebels orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0 Avløpsanlegg - Dispensasjon, Gullsteinvegen 191, Geilo
Dokument: 68/24/0/0 Avløpsanlegg - Dispensasjon, Gullsteinvegen 191, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda gnr 33 bnr 16 Grimstadvegen 81. Tilbygg bolig
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 33 bnr 16, Grimstadvegen 81.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Gullsteinvegen 191, Geilo
Dokument: 68/24/0/0 Pålegg om vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - Fv. 5184 - Gnr. 33 bnr. 16 - Bergen kommune
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - Vinterhage - Fv. 5184 - gnr. 33 bnr. 16 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 583 Formannsvei 17. Fasadeendring bolig
Dokument: Avslag på søknad. Gnr 168 bnr 583, Formanns Vei 17.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0 Avløpsanlegg - Dispensasjon, Gullsteinvegen 191, Geilo
Dokument: 68/24/0/0 Avløpsanlegg - Dispensasjon, Gullsteinvegen 191, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/24/0/0 Avløpsanlegg, Gullsteinvegen 191, Geilo
Dokument: 68/24/0/0 Avløpsanlegg, Gullsteinvegen 191, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - Nabovarsel - gnr. 198 bnr. 187 og 76 - Hylkje - Bergen kommune
Dokument: Melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - Nabovarsel - gnr. 198 bnr. 187 og 76 - Hylkje - Bergen kommune
Dokument: Dispensasjon fra byggegrense - Tilbygg bolig - gnr. 198 bnr. 187 og 76 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak GBNR 129/6 Titland søndre - bruksendring
Dokument: Melding om vedtak i Plan- og miljøutvalet - gbnr 129/6 Titland søndre
Filer:
Sak: Byggesak GBNR 129/6 Titland søndre - bruksendring
Dokument: Oversending av nabomerknadar/diverse skriv - gbnr 129/6 Titland søndre
Filer:
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - Nabovarsel - gnr. 198 bnr. 187 og 76 - Hylkje - Bergen kommune
Dokument: Svar på nabovarsel - gnr. 198 bnr. 187 og 76 - Hylkje - Tilbygg til eksisterende bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Behov for tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158, 1313 - Behov for tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Behov for tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra krav om reguleringsplan - Fv. 213 - Avkøyrsle - Gnr. 12 bnr. 158 m.fl. Follese - Askøy kommune
Dokument: Søknad om fornya dispensasjon fra krav om reguleringsplan - Fv. 213 - Avkøyrsle - Gnr. 12 bnr. 158 m.fl. Follese - Askøy kommune. Fornya førehandstilsagn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Behov for tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Behov for tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - fv. 556 - gnr. 20 bnr. 1234 - Bergen kommune
Dokument: Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Støyvegg - fv. 556 - gnr. 20 bnr. 1234 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr 12/158 - Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjørsel - fv. 189 - gnr. 13 bnr. 732 - Paradis - Bergen kommune
Dokument: Uttalelse - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - Fradeling av eiendom til bolig - fv. 189 - gnr. 13 bnr. 732 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense - gnr. 62 bnr. 2 - Haus - Osterøy kommune
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon frå byggjegrense - Gnr. 62 bnr. 2 - Haus - Osterøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken