Norske-postlister.no


Viser [100] av [574].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Buråsen 38 66/103/0/0, lager
Dokument: Buråsen 38, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 431/26/0/0, neslandsheia 24 - 431/26 - Rive gammel hytte og oppføring av ny på samme plass
Dokument: Neslandsheia 24 - GB 431/26 - Midlertidig brukstillatelse - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2003135 - Fortetting endring av rekkefølgekrav dispensasjon - gang og sykkelsti langs Rv13
Dokument: Svar - Mindre endring av reguleringsplan 2003135
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Dokument: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, ombygging/påbygg kontor og forretningsbygg - Dispensasjon og rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/481 Tillatelse til tiltak - skole - Fiskåvegen 28 - Tryggheim Strand AS
Dokument: 16/481 Tilbakemelding om mangler - skole - Fiskåvegen 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Dokument: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg - Kreves dispensasjon fra planformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 55/1748 - Paradisveien 40 A - forlenge og heve garasje, utvide tilbygg og oppføre nytt tilbygg
Dokument: Foreløpig svar - gnr/bnr 55/1748 - forlenge og heve garasje, utvide tilbygg og oppføre nytt tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 501/383 - Kirkegaten 2 A - Ombygging, bruksendring m.m.
Dokument: Ferdigattest - 501/383 - Kirkegaten 2 A - Ombygging, bruksendring m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 431/26/0/0, neslandsheia 24 - 431/26 - Rive gammel hytte og oppføring av ny på samme plass
Dokument: Neslandsheia 24 - GB 431/26 - Etterspør ytterligere opplysninger - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Dokument: Vige havnevei 84 -, foreløpig tilbakemelding på søknad om fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Svar - Bestemmelser, 3.1.5 solforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillesand kommune - detaljregulering for Fasterdam naturpark og boligområde - planid. 4215_2015000716
Dokument: Innspill til endring av reguleringsplanen " Fasterdam naturpark og boligområde" i Lillesand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse søknader om tilskot og støtte 2018
Dokument: Mangelbrev. Rammesøknad på gnr/bnr 2/1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om innvendig ombygging Sted: Krags gate 124 gnr. 14 bnr. 42 Tiltakshaver: Frydendal Eiendom AS Søker: JOB Arkitekter AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig brukstillatelse for butikklokaler og dyreklinikk Sted: Krags gate 124 gnr. 14 bnr. 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangen 100-114 150/1854/0/0, dokumenttilsyn plantegninger
Dokument: Tangen 100-114 150/1854/0/0, dokumenttilsyn plantegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Dokument: Vige havnevei 84 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Vedtak i KPU-sak 11/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg
Dokument: Vige havnevei 84 - 47/54/0/0, fasadeendring av kontor og forretningsbygg - Mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/231 - Nådlandsberget 12 - opparbeidelse av vei, riving av bolig og to nye eneboliger
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr/bnr 14/231 - riving av bolig og to nye eneboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 26/53 - Eiganesveien 171 - bruksendring kjeller og garasje, ny carport
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 26/53 - Eiganesveien 171 - bruksendring kjeller og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/231 - Nådlandsberget 12 - opparbeidelse av vei, riving av bolig og to nye eneboliger
Dokument: Foreløpig svar - gnr/bnr 14/231 - opparbeidelse av vei, riving av bolig og to nye eneboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes plan-ID 202104 detaljregulering 69/114, 69/1206, 69/2491 - LU29 Tornerosevei 12, 12A, 14 Nordre Lura
Dokument: Uttale - Planvarsel plan 202104 detaljregulering LU29 Tornerosevei 69/114 - 69/1206 - 69/2491 Nordre Lura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Vedrørende oversendt planforslag til førstegangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Informasjon om høringsfrist og saksbehandlingsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Informasjon om å oppdatere planbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12, 12A og 14 , gnr 69 bnr 1114, 1206 og 2491
Dokument: Park, idrett, vei, klima, vann og miljø: Uttalelse i henhold til kommuneplan og som eier av infrastruktur. Plansak: Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12, 12A og 14 , gnr 69 bnr 1114,Park-idrett-vei-klima-vann-miljø-Plan 202104.docx
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad kommune - detaljregulering for Moy Moner - gnr/bnr 39/45 - planID 332
Dokument: Budsjett - Arkeologisk registrering - Moy Moner gnr 39/45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om innvendig ombygging Sted: Krags gate 124 gnr. 14 bnr. 42 Tiltakshaver: Frydendal Eiendom AS Søker: JOB Arkitekter AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Igangsettingstillatelse for innvendig ombygging og bruksendring Sted: Krags gate 124
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - Gnr 74 bnr 7 - Forslag detaljregulering Solstrand bustadfelt Fister - Foreløpig uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 163/24 - Sjernarøyvegen 827 - ny butikk med bolig over
Dokument: Endring av tillatelse - gnr/bnr 163/24 - ny butikk med bolig - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes kommune - gnr 69 bnr 1114 mfl - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12 - 12A og 14
Dokument: Sandnes kommune - gnr 69 bnr 1114 mfl - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12 - 12A og 14 - Varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: Ferdigattest - 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12, 12A og 14 , gnr 69 bnr 1114, 1206 og 2491
Dokument: Plan 202104 - Torneroseveien - Tryggheim Forus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for LU29 - Tornerosevei 12, 12A og 14 - gnr. 69 bnr. 114,1206 og 2491 - Sandnes kommune
Dokument: Varsel om oppstart - detaljregulering for LU29 - Tornerosevei 12, 12A og 14 - gnr. 69 bnr. 114,1206 og 2491 - Sandnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplaner - Sandnes kommune 2021
Dokument: Svar på varsel om oppstart av detaljregulering for LU29, Tornerosevei 12, 12 A og 14, Gnr. 69 Bnr. 114, 1206 og 2491, plan 202104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 163/24 - Sjernarøyvegen 827 - ny butikk med bolig over
Dokument: Igangsettingstillatelse (2) - gnr/bnr 136/24 - ny butikk med bolig over
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 197 - Fasadeendring og mindre tilbygg - Bispeveien 19
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til fasadeendring og mindre tilbygg, Bispeveien 19, gnr 33 bnr 197
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12, 12A og 14 , gnr 69 bnr 1114, 1206 og 2491
Dokument: Startpakke, plan 202104 - med oppstartsmøtereferat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsler til Gjesdal kommune 2021
Dokument: Svar på nabovarsel gnr.9 bnr.114, Smånutveien 4, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes kommune - tiltak på eiendommen Jærveien 340 - gnr/bnr 52/224 - eier Bane NOR SF
Dokument: Sandnes kommune - Spørsmål vedrørende byggesak på Ganddal Godsterminal - Ganddal-Sandnes - Gnr/bnr 52/224 - Utvidelse av truck-garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 197 - Fasadeendring og mindre tilbygg - Bispeveien 19
Dokument: Svar angående Bispeveien 19 - Gnr/ Bnr 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 224 - Utvidelse av truckgarasje - Bane Nor Ganddal
Dokument: Foreløpig svar - mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 27/859 - Berberisveien 3 - byggearbeider
Dokument: Svar på anmodning om møte - gnr/bnr 27/859
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2687 - detaljregulering for gnr/bnr 38/492, 494 - Kong Haralds gate - Madla bydel
Dokument: Saken stilles i bero inntil videre avklaringer - plan 2687
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næring - Søknad om innvendig ombygging Sted: Krags gate 124 gnr. 14 bnr. 42 Tiltakshaver: Frydendal Eiendom AS Søker: JOB Arkitekter AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - DIV - Næring - Søknad om innvendig ombygging Sted: Krags gate 124 gnr. 14 bnr. 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 197 - Fasadeendring og mindre tilbygg - Bispeveien 19
Dokument: Søknad om fasadeendring og mindre tilbygg er mottatt, Bispeveien 19, gnr 33 bnr 197
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Høgskolevei 18 Tangvall Terrasse 472/18/0/0, - boligdel
Dokument: Gamle Høgskolevei - Tangvall Terrasse - GB 472/235, 241 - vedtak - ny forlenget frist for ferdigstillelse - midlertidig brukstillatelse - boligdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/1418 - Dragabergveien 2 - gjerde langs vei
Dokument: Tillatelse til mindre tiltak - gnr/bnr 7/1418 - gjerde/levegg langs vei - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 163/24 - Sjernarøyvegen 827 - ny butikk med bolig over
Dokument: Igangsettingstillatelse (1) - gnr/bnr 163/64 - ny butikk med bolig over - graving og grunnarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av Kiwi, Dalveien 2 og 2A, gnr/bnr 47/227, 175, 202, 99, 138 m.fl.
Dokument: Foreløpig tilbakemelding Plan ID 2020003 Detaljreguleringsplan for Dalveien 2 og Dalveien 2A. - gnr/bnr 47/227 og 47/175 og 47/202 og 47/99 og 49/138 Randaberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/1418 - Dragabergveien 2 - gjerde langs vei
Dokument: Foreløpig svar på byggesøknad - gnr/bnr 7/1418 - gjerde langs vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad kommune - detaljregulering - Grooseveien 2 - gnr/bnr 200/601- PLAN ID 326
Dokument: Innspill til oppstart av detaljregulering for plan ID 326 - Grooseveien 2 - gnr/bnr 200/601 - Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad kommune - detaljregulering for Moy Moner - gnr/bnr 39/45 - planID 332
Dokument: Detaljregulering for Moy Moner - gnr/bnr 39/45 - planID 332 - Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad - Grooseveien 2 - 200/601 - detaljregulering - plan-ID 326
Dokument: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Grooseveien 2 i Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 202104 - Detaljregulering for Lu29 - Torneroseveien 12, 12A og 14 , gnr 69 bnr 1114, 1206 og 2491
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte - Gnr/bnr 69/1114,1206,2409 - Tornerosevei 12,12A og 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad - Moy Moner - 39/45 - detaljregulering - plan-ID 332
Dokument: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Moy Moner i Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 163/24 - Sjernarøyvegen 827 - ny butikk med bolig over
Dokument: Rammetillatelse - gnr/bnr 163/24 - ny butikk med bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Vedtak - midlertidig brukstillatelse for ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om rammetillatelse - Tilbygg til bolig på gnr. 9, bnr. 114, Smånutveien 4, Ålgård
Dokument: Foreløpig svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 9, bnr. 114, Smånutveien 4, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 200/601 - dagligvarehandel Grooseveien 2
Dokument: Hjemmelshaverliste 09.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: Midlertidig brukstillatelse 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Igangsettingstillatelse nr 4 - 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Moy Moner Grimstad, 39/45
Dokument: Tilbakemelding Oppstartsvarsel og adresseliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1123 - Olaf Paulus' vei 13 - vinduer og utvidelse av balkong
Dokument: Foreløpig svar - gnr/bnr 59/1123 - avkjørsel, vinduer og utvidelse av balkong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: FERDIGATTEST - 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/3575 - Svaberget 43 A - tilbygg bolig - inngangsparti og garasje + fasadeendring
Dokument: Utsettelse av ferdigattest - gnr/bnr 28/3575 - tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånesveien 61 - 63/558/0/0, tilbygg
Dokument: Hånesveien 61 - 63/558/0/0 - tilbygg - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/797 - Leirkarveien 13 - bod og takoverbygg over eksisterende terrasse
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr/bnr 14/797 - bod, takoverbygg og innglassing av eksisterende terrasse - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 197 - Forhåndskonferanse - Ombygging av bolig - Bispeveien 19
Dokument: Tidspunkt forhåndskonferanse - Bispeveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt - varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Igangsettingstillatelse - 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/1080 - Kari Lofthus' gate 16 - tilbygg heis
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr/bnr 16/1080 - tilbygg heis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: ENDRING AV TILLATELSE - 428/783 - Natvigveien 5 - nytt skilt Apotek 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rona 10 - 61/794/0/0, oppføring av nytt kontorbygg
Dokument: Rona 10 - 61/794/0/0, rammetillatelse for oppføring av nytt kontorbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland plan R162 boliger hytter småbåthavn Solstrand 74/7 Fistervågen FV631
Dokument: Uttale - varsel om oppstart av plan R162 for Solstrand boligfelt, 74/7 Hjelmeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt
Dokument: Hjelmeland kommune - gnr 74 bnr 7 - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt - varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 39/45, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 20/5498-4 - Vedtak TU - 01092020 - Sak 20/115 Detaljregulering for 39/45 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Prinsippavklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjelmeland kommune Rogaland - Detaljregulering for Solstrand bustadfelt Fister gnr74 bnr7
Dokument: Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Solstrand bustadfelt, Fister gnr74 bnr7 m.fl., plan ID 162 - Hjelmeland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av eksisterende vaskeri til nytt forretningsbygg for utleie - gnr 58 bnr 85
Dokument: Vedtak - igangsettingstillatelse (IG3) resterende arbeider - ombygging av industrilokale (vaskeriet) til forretningsbygg på gnr 58 bnr 85 Industriveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Solstrand bustadfelt, gnr. 74 bnr. 7, planID R162 - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke
Dokument: NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Solstrand bustadfelt, gnr. 74 bnr. 7, planID R162 - Hjelmeland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: Igangsettingstillatelse nr 3 - 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rona 10 - 61/794/0/0, oppføring av nytt kontorbygg
Dokument: Rona 10 - 61/794/0/0, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID R162 - Gnr 74 bnr 7 - Solstrand Fistervågen - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke - Regulering
Dokument: Uttale til varsel om oppstart av detaljregulering for Solstrand bustadfelt, Fister GBnr. 74/7 - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke - Plan ID 162
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Dokument: Igangsettingstillatelse nr 2 - 511/131 - Krøgenes - Meny Krøgenes - etablere ny hovedinngang og utvidelse av varemottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: Igangsettingstillatelse - 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/783 - Natvigveien 5 - Endring av bygg utvendig og tilbygg - Nedenes Senter AS
Dokument: Sak 20/1958 - Natvigveien 5 - Mottatt søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Dokument: Igangsettingstillatelse - 433/107 - Stoa - Nytt bygg - Stoa Idrettsmedisin & opptrening AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: Vedrørende endring av plan - B4 Vikevåg Sentrum - Plan ID 2011-003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Gnr/Bnr 428/784 - Natvigveien 1 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse C02169 - Rådgiver - 100304 Madla fornyelse av idrettshall
Dokument: Tildeling - C02169 – Rådgivere konseptfase idrettshall - 100304 Madla fornyelse av idrettshall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for 200/601 - dagligvarehandel Grooseveien 2
Dokument: Referat oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...