Norske-postlister.no


Viser [64] av [64].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelsessak - sykepleier 80-100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hjemmetjenester øst avdeling Kongsgård - st. ref. 4358537146
Dokument: Offentlig søkerliste - 4358537146 Hjemmetjenester Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Sykepleier - 80 % svangerskapsvikariat Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester, Kristiansand kommune - st. ref. 4397743685
Dokument: Offentlig søkerliste - 4397743685 Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver rekruttering Organisasjonsutvikling, Kristiansand kommune - st. ref. 4383277289
Dokument: Offentlig søkerliste - 4383277289 Organisasjonsutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Helsesykepleier - 50% vikariat i Ungdomshelse Livsmestring Ung, Kristiansand kommune - st. ref. 4400685358
Dokument: Offentlig søkerliste - 4400685358 Livsmestring Ung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Fagarbeider/assistent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kristiansand kommune - st. ref. 4393471611
Dokument: Offentlig søkerliste - 4393471611 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Aut.sykepleier 100% fast, hjemmetjenester Søgne øst og Songdalen Hjemmetjenester Vest, Kristiansand kommune - st. ref. 4398886512
Dokument: Offentlig søkerliste - 4398886512 Hjemmetjenester Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Fagarbeider SFO Vågsbygd skoleenhet - st. ref. 4400341403
Dokument: Offentlig søkerliste - 4400341403 Vågsbygd skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver Parkering, Kristiansand kommune - st. ref. 4398519259
Dokument: Offentlig søkerliste - 4398519259 Parkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - IKT prosjektleder Parkering, Kristiansand kommune - st. ref. 4398549292
Dokument: Offentlig søkerliste - 4398549292 Parkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Fagarbeider/assistent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kristiansand kommune - st. ref. 4393471611
Dokument: Offentlig søkerliste - 4393471611 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Taremareskogen barnehage - st.ref. 4378934688
Dokument: Offentlig søkerliste - 4378934688 Taremareskogen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Taremareskogen barnehage - st.ref. 4378934688
Dokument: Offentlig søkerliste - 4378934688 Taremareskogen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver rekruttering Organisasjonsutvikling, Kristiansand kommune - st. ref. 4383277289
Dokument: Offentlig søkerliste - 4383277289 Organisasjonsutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Audiopedagog ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolesenter - st. ref. 4373366811
Dokument: Offentlig søkerliste - 4373366811 Kongsgård skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver i stab for fag og utvikling Oppvekst, Kristiansand kommune - st. ref. 4394287638
Dokument: Offentlig søkerliste - 4394287638 Oppvekst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Autorisert sykepleier, hjemmetjenesten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Hjemmetjenester Nord, Kristiansand kommune - st. ref. 4395900680
Dokument: Offentlig søkerliste - 4395900680 Hjemmetjenester Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - helgestillinger Hjemmetjenesten Lund avdeling og Kuholmen avdeling - st. ref. 4373981146
Dokument: Offentlig søkerliste - 4373981146 Hjemmetjenester Sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Vernepleier Grimtunet omsorgssenter Kristiansand kommune - st. ref. 4390729831
Dokument: Offentlig søkerliste - 4390729831 Omsorgssenter Vågsbygd og Grim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Kvalitetsrådgiver Prosjekt byutvikling, Kristiansand kommune - st. ref. 4394128000
Dokument: Offentlig søkerliste - 4394128000 Prosjekt byutvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Barne- og ungdomsarbeider Tunballen barnehage - st. ref. 4393890800
Dokument: Offentlig søkerliste - 4393890800 Tunballen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Helsefagarbeider Søgne omsorgssenter Søgne omsorgssenter, Kristiansand kommune - st. ref. 4394700133
Dokument: Offentlig søkerliste - 4394700133 Omsorgssenter Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Oppfølger i Ungteam 100% vikariat (vedtakfestet oppfølging) Livsmestring Ung, Kristiansand kommune - st. ref. 4394509599
Dokument: Offentlig søkerliste - 4394509599 Livsmestring Ung
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Innkjøpsrådgiver - jurist Økonomi, Kristiansand kommune - st. ref. 4396791760
Dokument: Offentlig søkerliste - 4396791760 Økonomi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Timelærer ungdomstrinn Vigvoll skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4387668322
Dokument: Offentlig søkerliste - 4387668322 Vigvoll skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Sommervikarer Hjemmetj. Kongsgård avd. Hjemmetjenester Øst, Kristiansand kommune - st. ref. 4352580092
Dokument: Offentlig søkerliste - 4352580092 Hjemmetjenester Sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Ferievikar 2021 Hjemmetjenester avdeling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Tinnheia Hjemmetjenester og rehabilitering nord, Kristiansand kommune - st. ref. 4386710993
Dokument: Offentlig søkerliste - 4386710993 Hjemmetjenester Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Årsvikariat lærer Haumyrheia skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4393967329
Dokument: Offentlig søkerliste - Årsvikariat lærer Haumyrheia skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rektor (vikariat) - Lunde skole Skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4388024214
Dokument: Offentlig søkerliste - Rektor (vikariat) - Lunde skole Skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Pedagogisk leder Mosby Oppvekstsenter, Kristiansand kommune - st. ref. 4386049280
Dokument: Offentlig søkerliste - Pedagogisk leder Mosby Oppvekstsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Direktør for Samhandling og innovasjon ref. nr. 4356798006
Dokument: Offentlig søkerliste - Direktør - Samhandling og innovasjon Samhandling og innovasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - miljøterapeut ved Habilitering voksne øst - st. ref. 4384510853
Dokument: Offentlig søkerliste - Vernepleier/sykepleier 1 x 100 % vikariat og 1 x 100 % fast Habilitering voksne Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Barne- og ungdomsarbeider Krossen skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4390665521
Dokument: Offentlig søkerliste - Barne- og ungdomsarbeider Krossen skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse - vikariat for to-språklig inspektør ved Mottaksskolen - 01.08.21 - 31.01.22 - ref. nr 4379544288
Dokument: Offentlig søkerliste - Undervisningsinspektør - Mottaksskolen Mottaksskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - aut. sykepleier 70-80 % ved hjemmetjenester avdeling natt - st.ref. 4384892572
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider 60% - Ambulerende nattjeneste Hjemmetjenester Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver personaltjenester - st. ref. 4386626514
Dokument: Offentlig søkerliste - Rådgiver personaltjenester Personaltjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - vernepleier/sosionom/barnevernspedagog ved Habilitering voksne sentrum - st. ref. 4384536605
Dokument: Offentlig søkerliste - Vernepleier/sykepleier 1 x 100 % vikariat og 1 x 100 % fastHabilitering voksne Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - fagarbeider 3 x 67% ved Habilitering voksne sentrum - st. ref. 4384562146
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider-våken nattHabilitering voksne Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - fagarbeider 40% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] habilitering voksne vest - st. ref. 4384790119
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider-våken natt Habilitering voksne Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Vernepleier 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lundeveien avlastning Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - st. ref. 4387479600
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider Storebølgen Lund Habilitering Barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Helsefagarbeider 70 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Storebølgen Lund Habilitering Barn og unge, Kristiansand kommune - st. ref. 4387472304
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider Storebølgen Lund Habilitering Barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rektor - Vigvoll skole Skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4388036633
Dokument: Offentlig søkerliste - Rektor - Vigvoll skoleSkole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - helsefagarbeider ved Habilitering voksne sentrum - st. ref. 4384547569
Dokument: Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider-våken nattHabilitering voksne Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver kompetanse- og prosjektutvikling Helse og mestringsstab, Kristiansand kommune - st. ref. 4385597678
Dokument: Offentlig søkerliste - Rådgiver kompetanse- og prosjektutvikling Helse og mestringsstab
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Pedagogisk leder Bamsebo barnehage, Kristiansand kommune - st. ref. 4387531781
Dokument: Offentlig søkerliste - Pedagogisk leder Bamsebo barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Tekniker Parkering - st. ref. 4390100489
Dokument: Offentlig søkerliste - TeknikerParkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver virksomhetsstyring Virksomhetsstyring, Kristiansand kommune - st. ref. 4377595097
Dokument: Offentlig søkerliste - Rådgiver virksomhetsstyringVirksomhetsstyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Erfaringskonsulent 3-årig 100% engasjement Livsmestring Helse, Kristiansand kommune - st. ref. 4384791235
Dokument: Offentlig søkerliste - ErfaringskonsulentLivsmestring Helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - avdelingsleder ved Songdalen omsorgsboliger - st. ref. 4383339225
Dokument: Offentlig søkerliste - Avdelingsleder Songdalen omsorgsboligerOmsorgssenter Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Koordinator for simuleringssenteret USHT Agder (vest), Kristiansand kommune - st. ref. 4380807438
Dokument: Offentlig søkerliste - Koordinator for simuleringssenteretHelse og mestringsstab
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Undervisningsinspektør Kongsgård skolesenter Kristiansand kommune st.ref 4376959245
Dokument: Offentlig søkerliste - Undervisningsinspektør - Kongsgård skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Undervisningsinspektør Kongsgård skolesenter Kristiansand kommune st.ref 4376959245
Dokument: Offentlig søkerliste - Undervisningsinspektør - Kongsgård skolesenterKongsgård skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Undervisningsinspektør Kongsgård skolesenter Kristiansand kommune st.ref 4376959245
Dokument: Offentlig søkerliste - Undervisningsinspektør - Kongsgård skolesenterKongsgård skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Lærerstillinger 2021/2022 Kompetanseskoler Skole, Kristiansand kommune - st. ref. 4362788355
Dokument: Offentlig søkerliste - Lærerstillinger 2020/2021 Kompetanseskoler Skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - rektor Ve skole ref.nr. 4373304576
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Søgne omsorgssenter - st. ref. 4379343848
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Fagarbeider/assistent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolesenter - st. ref. 4374491400
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Sommervikarer Omsorgssenter Øst, Kristiansand kommune - st. ref. 4375828242
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Logoped ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolesenter - st. ref. 4374561206
Dokument: Offentlig søkeliste logoped
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Audiopedagog ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolesenter - st. ref. 4373366811
Dokument: Offentlig søkeliste Audiopedagog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Lærerstilling ved Vågsbygd skoleenhet ref.nr. 4364298451
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Lærerstilling ved Vågsbygd skoleenhet ref.nr. 4364264691
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Lærerstilling ved Vågsbygd skoleenhet ref.nr. 4363446955
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - helsefagarbeider nattstilling ved Grimtunet omsorgssenter - st. ref. 4366049710
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Helsefagarbeider våken nattevakt - Habilitering voksne sentrum - St.ref 4369380849
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken