Norske-postlister.no


Viser [48] av [48].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Solørbanen - Elverum kommune - Sormbrua km 174 - 175 Sanering av planoverganger og avtale om bygging av ny adkomstvei
Dokument: Solørbanen - Elverum kommune - Sormbrua km 174 - 175 Sanering av planoverganger og avtale om bygging av ny adkomstvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 73/1 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - riving og opprydding av pelsdyrhus - etappe 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilger søknad - Kompensasjon for rivning og opprydding av pelsdyrhus - etappe 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - Kompensasjon for rivning og opprydding av pelsdyrhus - etappe 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - Kompensasjon for rivning og opprydding av pelsdyrhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilger søknad - kompensasjon for dekning av kostnader til rivning og opprydding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - kompensasjon for rivning og opprydding av pelsdyrhus - etappe 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - Kompensasjon for rivning og opprydding av pelsdyrhus - etappe 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling - kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3411 - FV 1780 Ellevsætervegen - Veldresagvegen-Bøvra bru - reguleringsplan - Ringsaker kommune
Dokument: Referat fra prosjektmøte 27.11.2020 - reguleringsplan for FV 1780 Ellevsætervegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 73/1 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellskjæring FV 1600 - drift geofag
Dokument: FV 1600 S2D1 Espavegen - notat fjellskjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solørbanen - Elverum kommune - Nedleggelse av planoverganger 2020
Dokument: Avtale om nedleggelse av planovergang km 174,021 på Solørbanen - retur av avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv OPS - Rv. 3/25 Midtskogen - Grundset i Elverum kommune
Dokument: Rv. 2 - Våler gr. - Jømna - Sluttoppgjør for gnr. 73 bnr. 36 i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Delutbetaling av tilskudd - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3403 Driftskontrakt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020-2024
Dokument: Referat fra samhandlingsmøte nr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våler - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilger søknad - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våler - kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilger søknad - kompensasjon for riving og opprydding av pelsdyrhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solørbanen - Elverum kommune - Nedleggelse av planoverganger 2020
Dokument: Solørbanen - Planovergang km 174,021 - gnr/bnr 73/1 i Elverum kommune - Tilbud om avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3405 Driftskontrakt Nord-Østerdalen 2020-2026
Dokument: Vurderingsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3405 Driftskontrakt Nord-Østerdalen 2020-2026
Dokument: Firmakvalifisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solørbanen - Elverum kommune - Nedleggelse av planoverganger 2020
Dokument: Solørbanen - Varsel om nedleggelse av planovergang km 174,021 - gnr/bnr 73/1, 29 og 33 i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv. 2 - 2016-380 - Våler gr. - Jømna i Elverum kommune
Dokument: Rv. 2 Våler gr. - Jømna Oppgjør for gnr. 73 bnr. 36 i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-3230791
Dokument: Svar på søknad om Eierskifte for kjøretøy FT 31210, saksreferanse R-3230791
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Eksportattest
Dokument: Eksportattest NO-0031304 (scannet)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond januar - august 2019
Dokument: Kvittering skogfond 1184_2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innplassering Samferdselsavdelingen - ansatte fra Statens vegvesen
Dokument: Tilbud om stilling i Innlandet fylkeskommune - Samferdselsavdelingen - seksjon Drift - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv. 2 - 2016-380 - Våler gr. - Jømna i Elverum kommune
Dokument: Rv. 2 Våler gr. - Jømna Deloppgjør for gnr. 73 bnr. 36 i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv. 2 - 2016-380 - Våler gr. - Jømna i Elverum kommune
Dokument: Rv. 2 Våler gr. - Jømna - Oversendelse av forslag til kjøpekontrakt for gnr. 73 bnr. 36 i Elverum kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - gnr 47 bnr 184 i Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - gnr 47 bnr 184 i Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Melding om nytt dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Søknad om ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Opparbeidelse av Kilbotn tomtefelt - refusjonskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Refusjonskrav - status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 pr. 01. august 2014
Dokument: Hovedtariffavtalens pkt. 2.3.3 - endret lønnsplassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 73 Bnr 1 Elverum- Solørveien 2123 - Braskeriedfoss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt driftsbygg
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår + gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr og tamreineiere 2011 - Elverum kommune
Dokument: Purring på tilbakebetaling av midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader i 2011 – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] – Elverum kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr og tamreineiere 2011 - Elverum kommune
Dokument: Krav om tilbakebetaling av midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] – Elverum kommune. Statsbudsjettet 2011 kap 1427 post 73.3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr og tamreineiere 2011 - Elverum kommune
Dokument: Oversendelse av kontrollrapport - tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr og tamreineiere 2011 - Elverum kommune
Dokument: Utbetaling av forskudd på midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] – Elverum kommune. Statsbudsjettet 2011 Kap 1427 post 73.3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyr og tamreineiere 2011 - Elverum kommune
Dokument: Tilsagn om midler til forebyggende tiltak mot rovdyrskader – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] – Elverum kommune. Statsbudsjettet 2011 kap 1427 post 73.3
Søk innsyn i dokumentet/saken