Norske-postlister.no


Viser [100] av [238].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kystveien 348 90/86/0/0, fasadeendring
Dokument: Kystveien 348 90/86/0/0, fasadeendring og utvendig bod - varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 64A 152/731/0/0, bruksendring av underetasje og fasadeendring
Dokument: Kuholmsveien 64 A, bruksendring av underetasje og fasadeendring - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tordenskjolds gate 39 - 150/1413/0/1, bruksendring
Dokument: Tordenskjolds gate 39 -, foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangdalsåsen 12 18/328/0/0, påbygg
Dokument: Gangdalsåsen 12, påbygg - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måkeveien 15 7/212/0/0, tilbygg bolig
Dokument: Måkeveien 15 7/212/0/0, mangelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngøya 5 54/1/5/0, minirenseanlegg
Dokument: Lyngøya 5 minirenseanlegg - oversendelse av uttalelse fra parkvesenet - 54/1/5/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergtoras vei 71 - 36/3 - tilbygg og bruksendring av underetasje
Dokument: Bergtoras vei 71, tilbygg og bruksendring av underetasje - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bliksheia 16 58/231/0/0, riving av tilbygg/hagestue og veranda og oppføring av ny hagestue og terrasse
Dokument: Bliksheia 16 - 58/231 - vedtak-avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, bolig - drivhus
Dokument: 425/20 - Borøya 38 - Dispensasjon og byggetillatelse for tiltak på våningshus og oppføring av drivhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan Kristiansand kommune - arealdel
Dokument: Kristiansand kommune - kommuneplanens arealdel - melding om fastsatt planprogram og videre saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Linerlebakken 14 - 14/607/0/0, tilbygg til stue
Dokument: Linerlebakken 14 - 14/607/0/0, tilbygg til stue - oversender kommentar fra nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, sjøbod
Dokument: 425/20 - Borøya 38 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring fra sjøbod til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 46 425/25/0/0 Borøya 38 425/20, drivhus - VA-anlegg - endringer sjøbu - takopplet og rømnvei bolig
Dokument: 425/20 og 425/25 - Borøya 38 og 46 - godkjent dispensasjon og tillatelse for VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arenfeldts vei 41 A 40/117/0/0, tilbygg
Dokument: Arenfeldts vei 41 A, foreløpig tilbakemelding på søknad om tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennåsmoen 8 B 575/500/0/0, endringssøknad bolig
Dokument: Brennåsmoen 8 B, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kosseviga 6, 8 og 12 - 416/328, 416/331 416/329/0/0, vA-anlegg
Dokument: Kosseviga 6, 8 og 12 - 416/328, 416/331, foreløpig tilbakemelding på søknad om va-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 68 - 152/403 152/403/0/0, tilbygg/ny takform/ny garasje
Dokument: Hamreheia 68 - 152/403 - tilbakemelding på søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennåsmoen 8 B 575/500/0/0, endringssøknad bolig
Dokument: Mangler ved søknad om tomannsbolig Brennåsmoen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøysløyfen 114 - 9/279/0/0, tilbygg til bolig og fasadeendring
Dokument: Andøysløyfen 114 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, sjøbod
Dokument: Borøya 38, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, bolig - drivhus
Dokument: Borøya 38, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 46 425/25/0/0, drivhus - VA-anlegg - endringer sjøbu - takopplet og rømnvei bolig
Dokument: 425/20 og 25 - Borøya 38 og 46 - Ber om ytterligere tilleggsopplysninger til søknad om VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennåsmoen 8 B 575/500/0/0, endringssøknad bolig
Dokument: Vedr. søknad om endring til tomannsbolig Brennåsmoen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvallveien - 472/66 - avkjørsel
Dokument: FV 3975 til eiendommen 472/66 - søknad om flytting av avkjørsel - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsveien 6 13/286/0/0, påbygg
Dokument: Åsveien 6 13/286 - retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs vei 2 152/1253/0/2, tilbygg/fasadeendring
Dokument: St. Olavs vei 2, altan/fasadeendring - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Monsøya 69 - 421/98 421/98/0/0, riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny
Dokument: Monsøya 69 - GB 421/98 - Igangsettingstillatelse - riving av eksisterende fritidsbolig og oppføring av ny
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirsten Flagstads vei 73 13/712/0/0, boder
Dokument: Kirsten Flagstads vei 73 - varsel om avslutning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andåsveien 11 5/42/0/0, ferdigattest
Dokument: Andåsveien 11 - 5/42 - vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krogveien 5 150/858/0/0, tilbygg
Dokument: Krogveien 5, vedtak Igangsettingstillatelse tilbygg og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsprogram 2022-2025
Dokument: Utbyggingsprogram 2022-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1550 Detaljregulering, Liane
Dokument: Oversender uttalelse til begrenset høring av revidert forslag til reguleringsplan for Liane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grønnevoldveien 97 - 75/6/0/0, riving og tilbygg til fritidsbolig
Dokument: Grønnevoldveien 97 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Songdalsvegen 224 -228 - 604/21 mfl
Dokument: Detaljregulering, Songdalsvegen 224 -228 - 604/21 mfl - skisseforslag på momenter som er listet opp i saksfremlegget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 224 -228 - 604/21 mfl - utbyggingsavtale
Dokument: Referat oppstartsmøte utbyggingsavtale - Songdalsveien 224-228 GB 604/21 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 375 og 379 - 412/5 og 412/180/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Nytt varsel om oppmålingsforretning på 412/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 375 og 379 - 412/5 og 412/180/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning på 412/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Soltaveien 2 423/400/0/0, mulig ulovlig oppføring av garasje, sprengning, terrenginngrep
Dokument: Soltaveien 2 423/400/0/0, mulig ulovlig oppføring av garasje, sprengning, terrenginngrep - Tilsvar til ansvarlig søker vedr. søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 437/269/0/0, Tømmervigodden 14 - 437/269 - Bolig og mur mot nabo
Dokument: Tømmervigodden 14 - 437/269 - IG 3 og fasadeendring - bolig og mur mot nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 220 604/221/0/0, fasadeendring og bruksendring av næringsbygg
Dokument: Songdalsvegen 220, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarpelunden 10 7/116/0/0, tilbygg
Dokument: Skarpelunden 10 - 7/116 - Ber om ytterligere dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibbuveien 11 2/154/0/0, deling
Dokument: Skibbuveien 11 - 2/154, dispensasjon og delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 373 (Fjellodden) - 416/70/0/0, utvidelse av anneks
Dokument: Langenesveien 373 (Fjellodden) - 416/70/0/0, Varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 64A 152/731/0/0, bruksendring av underetasje og fasadeendring
Dokument: Kuholmsveien 64 A, 152/731 - tilbygg, bruksendring av underetasje og fasadeendring - Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennåsmoen 8 B 575/500/0/0, endringssøknad bolig
Dokument: Vedr. søknad om endring av bolig - Brennåsmoen 8 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 313 93/12/0/0, VA-anlegg
Dokument: Herøya 313, 93/12 m.fl. - godkjent VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 437/133//, trysnesveien 494 - 437/133 - Brygge
Dokument: BYGG-20/01437-9 - Trysnesveien 494 - 437/133//, saken skal trekkes fra videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, drivhus - VA-anlegg - endringer sjøbu - takopplet og rømnvei bolig
Dokument: Borøya 38 og 46, 425/20 og 425/25 - foreløpig tilbakemelding på søknad om drivhus - VA-anlegg - bruksendring sjøbu til fritidsbolig - takopplett og rømningsvei bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grostølveien 50 116/113/0/0, riving garsje og oppføring av ny garasje
Dokument: Grostølveien 50 116/113/0/0, riving garsje og oppføring av ny garasje - mottatt søknad - ber om ytterligere dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 63 607/1/0/0, bruksendring av skogkoie, tilbygg og ny driftsbygning
Dokument: Bergstølvegen 63, 607/1 - Godkjent tillatelse til tiltak og dispensasjon - bruksendring av seterhus, tilbygg og ny driftsbygning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronprinsens gate 33 150/896/0/0, hagestue/bod
Dokument: Kronprinsens gate 33 150/896/0/0, hagestue/bod - foreløpig uttalelse - oversendes søker for kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måkeveien 15 7/212/0/0, tilbygg bolig
Dokument: Måkeveien 15, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjerrheibakken 66 14/178/0/1, fasadeendring
Dokument: Kjerrheibakken 66 14/178/0/1, fasadeendring - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 3/166/0/6, tilbygg sjøbod
Dokument: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 , godkjent endring - fasade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 3/166/0/6, tilbygg sjøbod
Dokument: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 , melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerveien 7 11/468/0/0, ferdigattest tilbygg
Dokument: Hammerveien 7, ferdigattest for ferdigattest tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1550 Detaljregulering, Liane
Dokument: Tilbakemelding på revidert planforslag - reguleringsplan for Liane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Linerlebakken 14 - 14/607/0/0, tilbygg til stue
Dokument: Linerlebakken 14 -, foreløpig tilbakemelding på søknad om tilbygg til stue - mottatt merknader - ber om kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granlia 13B 13/647/0/0, tilbygg
Dokument: Granlia 13B - 13/647 - Tilbakemelding vedrørende tegninger og søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarpelunden 10 7/116/0/0, tilbygg
Dokument: Skarpelunden 10, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarpelunden 10 7/116/0/0, tilbygg
Dokument: Skarpelunden 10, foreløpig tilbakemelding på søknad om tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 38 425/20/0/0, drivhus - VA-anlegg - endringer sjøbu - takopplet og rømnvei bolig
Dokument: Borøya 38, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 313 93/12/0/0, VA-anlegg
Dokument: Herøya 313 93/12/0/0, vA-anlegg - etterspør tinglyste rettigheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sleipners vei 16C - 44/196/0/0, bruksendring
Dokument: Sleipners vei 16C, 44/196 - Tillatelse til hulltaking og innsetting av trapp, og innsetting av takvinduer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sleipners vei 16C - 44/196/0/0, bruksendring
Dokument: Sleipners vei 16 C, 44/196 - Spørsmål om åpenhet på hemsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 63 607/1/0/0, bruksendring av skogkoie, tilbygg og ny driftsbygning
Dokument: Bergstølvegen 63 607/1 - vedrørende saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Randøy 49 88/9/0/0, uthus
Dokument: Vestre Randøy 49, godkjent riving og gjenoppbygging av driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 3 61/145/0/0, bruksendring av butikklokale
Dokument: Vardåsveien 3 - 61/145 - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fregattveien 28 7/349/0/0, tilbygg med garasje
Dokument: Fregattveien 28 - 7/349 - Tillatelse til tilbygg med garasje og oppdeling av boenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 3 61/145/0/0, bruksendring av butikklokale
Dokument: Vardåsveien 3, 61/145 - melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fregattveien 28 7/349/0/0, tilbygg med garasje
Dokument: Fregattveien 28 - 7/349 - Etterspør gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsretter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossnesveien 51 420/98/0/0, tilbygg til hytte og flytting av brygge
Dokument: Krossnesveien 51, Tillatelse til ombygging og utvidelse av hytte, samt flytting av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 3/166/0/6, tilbygg sjøbod
Dokument: Lindhammeren 51 - spørsmål om søknadstype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Randøy 49 88/9/0/0, uthus
Dokument: Vestre Randøy 49 88/9/0/0, uthus - vedr. dispensasjonssøknad mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirsten Flagstads vei 73 13/712/0/0, tilbygg
Dokument: Kirsten Flagstads vei 73 - 13/712 - endring av tidligere gitt tillatelse - tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Randøy 49 88/9/0/0, uthus
Dokument: Vestre Randøy 49 - tilbakemelding byggematerialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drangsholtveien 71 105/88/0/0, tilsyn med søkerfunksjonen
Dokument: Drangsholtveien 71 105/88/0/0, tilsyn med søkerfunksjonen - Tilsynsrapport - Advarsel til Direktoratet for byggkvalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngøya 5 - 54/1, fnr 5 - utslipp
Dokument: Lyngøya 5 - 54/1, fnr 5 - søknad om utslipp - søknaden har mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, planering av eiendom og anleggelse av utendørs basseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 35 - 431/127 - Bolig og garasje
Dokument: Oftenesheia 35 - tilbakemelding på søknad om ferdigattest - ferdigmelding av innvendig VA er ikke godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjursholmen 35 420/129/0/0, tilbygg
Dokument: GB 420/129 - Sjursholmen 35 - Etterspør ytterligere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Etterspør målsatte fasadetegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Vedrørende murer og nabovarsel/-samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Ber om avklaring av mur/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2/411
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Etterspør erklæring om ansvarsrett fra Landmåler Sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngøya 5 54/1/5/0, minirenseanlegg
Dokument: Lyngøya 5 54/1/5/0,VA - ledning i sjø/minirenseanlegg - oversendes for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 56 og 58 431/170/0/0, boliger med garasje
Dokument: Norddalsheia 56 og 58 - GB 431/170 - Tillatelse -tomannsbolig med garasjer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangdalen 25 515/41/0/0, bruksendring og fasadeendring
Dokument: Gangdalen 25 515/41/0/0, bruksendring og fasadeendring - etterlyser reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vollebergvegen 32 575/235/0/0, tilbygg
Dokument: Vollebergvegen 32, 575/547 - Ferdigattest for tilbygg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Avklaring av løsning for hems
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngøya 5 54/1/5/0, minirenseanlegg
Dokument: Lyngøya 5, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Hems må være åpen mot underliggende areal - ber om snitt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 313 93/12/0/0, VA-anlegg
Dokument: Herøya 313, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 313 93/12/0/0, VA-anlegg
Dokument: Herøya 313 93/12 - Va- ledning - anmodning om uttalelse oversendes søker for kommentarer/bearbeidelse av søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sleipners vei 16C - 44/196/0/0, bruksendring
Dokument: Sleipners vei 16C, 44/196 - Oversendelse av tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22 - 2/410 - Ber om snitt som viser hems
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drangsholtveien 71 105/88/0/0, tilsyn med søkerfunksjonen
Dokument: Drangsholtveien 71 105/88/0/0, tilsyn med søkerfunksjonen - Innsending av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindhammeren 51 - 3/166 - snr 6 3/166/0/6, tilbygg sjøbod
Dokument: LIndhammeren 51 - tilbakemelding SØKs forslag til endringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen 22 2/410/0/0, fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Dokument: Revemyrknausen 22, foreløpig tilbakemelding på søknad om fritidsbolig - basseng - utomhusarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pålsnesveien 68 416/252/0/0, riving av takkonstruksjon og tilbygg
Dokument: Pålsnesveien 68 - GB 416/252, Avslag på dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...