Norske-postlister.no


Viser [100] av [453 542].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Lønnsoppgjøret 2021
Dokument: Lønnsoppgjøret 2021 - Ansvarslinjer i sektoren ved evt konflikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samtykke til bevisføring av opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt
Dokument: Samtykke til bevisføring av taushetsbelagte opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bistandsoppdrag for Mattilsynet - POD
Dokument: Vedrørende orientering om bistandsoppdrag for Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget
Dokument: Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om velferd for dyr i konkurranser
Dokument: Rettet feil henvisning i konkurransedyrforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klarering før høring om nye produksjonsregler og regler for unntak i økologisk produksjon
Dokument: Klarering før høring om nye produksjonsregler og regler for unntak i økologisk produksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Resultater og vurderinger fra fiskeundersøkelser Vansjø Rygge flystasjon siden 2013
Dokument: PFAS fisk Vansjø Rygge flystasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn - styringsråd
Dokument: Styringsråd - eInnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nødforing av viltdyr
Dokument: Oversendelse av søknad til Mattilsynet - nødfôring av rådyr i Åmot kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt individmerking
Dokument: Invitasjon til å delta i referansegruppe for pilotprosjekt for individmerking av rein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Mattilsynet
Dokument: Vedrørende klage på innsyn i helsesertifikater utstedt til Kina og Vietnam
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om høring – utkast til ny forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften)
Dokument: RE: Høring - landdyrsporbarhetsforskriften: Spørsmål om Jan Mayen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Nordre Follo Vannverk
Dokument: Kommunestyrets vedtak - plan for å sikre fullgod leveringssikkerhet av vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for miljø
Dokument: SU Miljø - skriftlig prosedyre - forordning (EU) 2020/2151
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2018007 Mjellshovda - Roe seter ref 2018/1201
Dokument: Utlegging til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan Mjelshovda - Roe seter - presisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Lars Fullu [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Ivar Wåg [bedrift/enhet]
Reidar Syvertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stig Adolfsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Andersen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Blaavarp
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DALSET UTVIKLING AS [bedrift/enhet]
Eivind Eide [bedrift/enhet]
Trude H.Von ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Audun Hansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rune Haugen [bedrift/enhet]
Asgeir Blaavarp Heimdal
Bjørnar Blaavarp Heimdal
Helge Karlsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kristin Thue Kristiansen [bedrift/enhet]
Jonny Myrann [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Alf Vegar Nymoen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anne Guri Rustgaard [bedrift/enhet]
Bjørn Ivar Schei [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Siwen Svensson
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oddbjørn Tomter [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lars Terje Bekkeseth [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION SØR [bedrift/enhet]
NUMEDAL ENERGI AS
VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG [bedrift/enhet]
SAMEIET PERSBU-HØYBULI/PERSBUHAUGEN -ROE/EIDE VEGEN [bedrift/enhet]
Sak: Klage på byggesak - Holmestrand - 220/65 Eikernveien - enebolig med garasje - oppsettende virkning
Dokument: Ber om redegjørelse - innhenting av opplysninger - klage på byggesak - Holmestrand - 220/65 Eikernveien - enebolig med garasje - oppsettende virkning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adgangskontroll på drikkevannsbassengene
Dokument: Tilbakemelding på rapport angående sikring av objekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adgangskontroll på drikkevannsbassengene
Dokument: Tilbakemelding på rapport om fysisk sikring av objekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreningen Skonnerten Solrik - skjenke- og serveringsbevilling
Dokument: Foreningen Skonnerten Solrik org.nr. 976 702 514 - Svar på søknad om godkjenning av ny styrer for serveringsbevillingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring av forskrift om offentlig kontroll - IMSOC - forordning (EU) 2019/1715
Dokument: Høringssvar - endring av forskrift om offentlig kontroll - IMSOC - forordning (EU) 2019/1715
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring av forskrift om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628
Dokument: Høringssvar - endring av forskrift om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] as
Dokument: Høring - Søknad om serveringsbevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn på drikkevatn
Dokument: Svar på varsel om vedtak for Bygland, Åraksbø og Ose vassverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvelse Cold Response 2022 - CORE 22
Dokument: Cold Response 22 - invitasjon til DSBs samvirkekonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID2015015 Breiset ref 2016/93
Dokument: Høring - mindre endring av reguleringsplan ID 2015015 Breiset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2020003 Fjellsnaret 3
Dokument: Utlegging til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan ID2020003 Fjellsnaret 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2017004 Stormogen Industriområde – endring ref 2017/41
Dokument: Utlegging til høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan ID2017004 Stormogen industriområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til ny rettsakt med liste over hvilke dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres
Dokument: Høringssvar - utkast til ny rettsakt med liste over hvilke dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til ressurssenteret om konkrete faglige spørsmål - 2021
Dokument: Dialog - spørsmål om møte - juridiske rammer for deling av data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sykdomsfri status for Brucella melitensis hos småfe og klassisk rabies
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter fra ESA - Vedr godkjenning av Norges sykdomsfrie status for Brucella melitensis hos småfe og klassisk rabies
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest
Dokument: Manglende implementering av forordning (EU) 2020/602 om skjemamal for sertifikater for avlsdyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering klimatilpasning til statsbudsjettet 2022
Dokument: Bidrag til rapportering om klimatilpasning til statsbudsjettet 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - Fangst og gjenfangst av isbjørn 2021-2022 - Fots ID 26852 - fangst-gjenfangst immobilisering - RiS ID 2381
Dokument: Søknad om tillatelse til å utføre forsøk med dyr - FOTS ID 26852 - immobilisering av isbjørn - inkludert prosjektbeskrivelse og prosedyre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - Fangst og gjenfangst av isbjørn 2021-2022 - Fots ID 26852 - fangst-gjenfangst immobilisering - RiS ID 2381
Dokument: Oppdatert søknad om tillatelse til å utføre forsøk med dyr - FOTS ID 26852 - immobilisering av isbjørn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordineringsarbeid Schrems II - 2021
Dokument: Arbeid med Schrems II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til endringer i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings (NA) tjenester - høring
Dokument: Utkast til endringer i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings (NA) tjenester - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
NARF [bedrift/enhet]
Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Advokatforeningen
NEMKO [bedrift/enhet]
Statens Autorisasjonskontor For Helsepersonell [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Standard Norge [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Enterprise Europe Network
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Statens Jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Akademikerne
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
DNV
Spekter [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Næringslivets hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Institutt For Arbeidslivs- og Velferdsforskning AS (FAFO)
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Norsk Elektroteknisk Komite [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Statens Vegvesen [bedrift/enhet]
Statens Legemiddelverk [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Sak: Endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale
Dokument: Høringsbrev - endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale, og endringer i enkelte andre forskrifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
SINTEF [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet
Artsdatabanken [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Abelia [bedrift/enhet]
Kornbøndenes interesseorganisasjon [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
NOAH for dyrs rettigheter [bedrift/enhet]
Skogfrøverket
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Greenpeace
Fridtjof Nansens Institutt
Norske landbrukstjenester
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø [bedrift/enhet]
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Norges skogeierforbund [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen Bellona [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Norsk industri [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
Nortura SA [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Norske reindriftsamers landsforbund [bedrift/enhet]
Forum for utvikling og miljø [bedrift/enhet]
Norsk institutt for vannforskning [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Norsk sau og geit [bedrift/enhet]
Norsk zoologisk forening [bedrift/enhet]
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
OsloMet - storbyuniversitetet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Norsk gartnerforbund
Norsk institutt for naturforskning
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Norsk plantevernforening
Norges bondelag [bedrift/enhet]
NTNU Vitenskapsmuseet [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Natur og ungdom [bedrift/enhet]
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Norske sjømatbedrifters landsforening [bedrift/enhet]
Norges miljøvernforbund [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Bioteknologirådet [bedrift/enhet]
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Norsk olje og gass
Norsk landbruksrådgiving [bedrift/enhet]
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) [bedrift/enhet]
WWF-Norge
Utviklingsfondet [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Norges jeger- og fiskerforbund [bedrift/enhet]
Norsk landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Regnskogfondet [bedrift/enhet]
Framtiden i våre hender [bedrift/enhet]
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Nasjonalt nettverk for botaniske hager, Naturhistorisk museum
Norges skogeierforbund [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Unio [bedrift/enhet]
Sjømat Norge [bedrift/enhet]
Nord universitet [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Nasjonalforeningen for folkehelsen [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
CICERO Senter for klimaforskning [bedrift/enhet]
Norsk polarinstitutt [bedrift/enhet]
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Statskog SF [bedrift/enhet]
Norsk friluftsliv [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Nofima AS [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
Akademikerne
Norske felleskjøp SA [bedrift/enhet]
Sak: Bekjempelse av skrantesjuke på hjortevilt i Norge
Dokument: Klarert for høring - Endringer i CWD-soneforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betinget skadefelling av ulv 2020–2021 - skadefelling / ekstraordinært uttak 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av vedtak - Avslag på søknad om skadefelling av ulv - Rakkestad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAMMERFEST KOMMUNE VANN OG AVLØP - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAMMERFEST KOMMUNE VANN OG AVLØP - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAMMERFEST KOMMUNE VANN OG AVLØP - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Melding om nytt dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LOULSEGED - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 107170
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BLOMSTERRINGEN ENGROS AS AVD BERGEN - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PATWARDHAN VENTURES - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYSSEL AS - Ny importør av næringsmidler
Dokument: Melding om ny importør av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GUNERIUS HELSEKOSTEN AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding - hund
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BAMA BLOMSTER TRADING AS AVD ASKER - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Endre informasjon om dyrehold
Dokument: Melding om endre informasjon om dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 107174
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LURØ AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: POPCORN COMPAGNIET AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DYBESLAND GÅRD DA - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ORIENTDELI AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Melding om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RENTOKIL INITIAL NORGE AS AVD PC 205 OSLO - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Endre informasjon om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ORIENTDELI AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ORIENTDELI AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SEAGEMS NORWAY AS - Helsesertifikat for sjømat
Dokument: Søknad om helsesertifikat for sjømat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SEAGEMS NORWAY AS - Helsesertifikat for sjømat
Dokument: Søknad om helsesertifikat for sjømat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SEAGEMS NORWAY AS - Helsesertifikat for sjømat
Dokument: Søknad om helsesertifikat for sjømat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Endre informasjon om dyrehelsepersonell
Dokument: Melding om endre informasjon om dyrehelsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MARIFJØRA ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RANDABYGDA VASSVERK SA - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ORKLA HEALTH AS AVD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Helsesertifikat for sjømat
Dokument: Søknad om helsesertifikat for sjømat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CALDIC NORWAY AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CALDIC NORWAY AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CALDIC NORWAY AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering av antall småfe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Melding om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TORLAK ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering av antall småfe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FOODWISE NORWAY LTD - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUNFLOR FOLKVORD PLANTER - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: A.M.WORLD MUSIC AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MERRY ANN CAMRAL ALMSTAD - Ny importør/produsent av kosmetikk og tatoveringsprodukter
Dokument: Melding om ny importør/produsent av kosmetikk og tatoveringsprodukter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOVE PLANTESALG AS - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 107179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: J KRISTIANSENS GARTNERI AS - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HÅLAND'S HAGESENTER AS - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding - Geiter
Dokument: Bekymringsmelding - 107180
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BRENNERI BELBARAKA SWEETS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ROCKHOUSE AS - Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BOTOLFSEN BERNH IMPORT AS - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BOTOLFSEN BERNH IMPORT AS - Godkjenning av planteimport
Dokument: Søknad om godkjenning av planteimport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OLIVAATI AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Melding om ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...