Norske-postlister.no


Viser [100] av [121].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Dalsetkollen 46 - gnr: 168/27/0/12 - Tiltakshaver Dalset Utvikling AS v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsspørsmål - Byggesak på 168/27 - Dalsetkollen 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Hytte og anneks/ garasje - 20/11 - Trolltjønnstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Ferdigattest - Avløpsanlegg til verksted/ lager - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Del av industribygg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon - Ferdigattest - 20/11 - Trolltjernstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Utslippstillatelse/ bygging av avløpsanlegg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Anmodning om tilleggsopplysninger - Søknad om utslippstillatelse/ avløpsanlegg - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 - Tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Midlertidig brukstillatelse - Verksted/ lager - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og garasje / anneks - Trolltjønnstølan 41 - gnr: 20/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Hytte og uthus - 20/12 - Trolltjernstølan 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og garasje / anneks - Trolltjønnstølan 41 - gnr: 20/12 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om hytte og garasje - 20/12 - Trolltjønnstølan 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om tilleggsareal og husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om avklaring kjøp av tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om avklaringer kjøp av tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Svar på ny bekreftelse om kjøp av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om rabatt ved salg av gnr. 160, bnr. 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om salg av salg av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Nye takster salg av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: E-postkorrespondanse om salg av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Om reviderte takster 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Tilleggsopplysninger til salg av 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Dokument: Vedtak om ferdigattest for oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C (ESA 18/3101)
Dokument: Vedtak om ferdigattest for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Møte med aktuell kjøper av Langodden 32 og 34 - 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av eiendom 160/39 - Langodden 32 og 34
Dokument: Referat fra møte med aktuell kjøper av Langoddden 32 og 34 - 160/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2019/832
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Søknad om endring av tillatelse - 197/57 - Trollhovdvegen 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 42 tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2018/588
Dokument: Svar vedrørende forslag til retting - Feilplassering av hytte på 168/25 - Dalsetkollen 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Nytt verksted og lager - 161/20 - Norevegen 1561
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilbakemelding om oljeutskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Hytte med garasje/ anneks - 20/11 - Trolltjønnstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Om videre saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / Anneks / Parkeringsplass - Trolltjønnstølan 46 - gnr: 20/11 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Spørsmål vedrørende rekkefølgekrav/ anmodning om tilleggsinformasjon - Ny hytte - 20/11 - Trolltjønnstølan 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 161 Bnr 20 Nore og Uvdal - Norevegen 1561 - Nore - Nore Bygg AS - Nytt bygg
Dokument: Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt verksted og lager - Norevegen 1561 - gnr: 161/20 tiltakshaver Nore bygg AS
Dokument: Tilbakemelding på mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om tillatelse til oppføring av støttemur og planering av uteareal på gbnr. 8560/1 og 8560/311
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om midlertidig brukstillatelse for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbakemelding på søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig på gbnr. 8560/311 - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-anlegg Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak – Utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg – 169/6 – Liverud-Roe hytteområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 981611535 NORE BYGG AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Hytte samt avløpsanlegg og utslippstillatelse - 197/57 -Trollhovdvegen 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte / bod / garasje / redskapsbod / utslipp Trollhovdvegen 16 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding- søknad om oppføring av ny hytte- 197/57- Seterdalen II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 30 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/38 - Dalsetkollen 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 40 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/40 - Dalsetkollen 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roevegen 832 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Tilbygg til hytte - 169/3/6 - Roevegen 832
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roevegen 832 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om tilleggsopplysninger til byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 30 tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på gnr. 168, bnr. 38 - Dalsetkollen 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Mottatt innmålingsdata for hytte på gnr/bnr 168/32 Dalsetkollen 58
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-anlegg Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding - søknad om utslipp og bygging av felles avløpsanlegg for tomt 1- 4- reguleringsplan Liverud - Roe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny sambandssender og veg Roe tiltakshaver Nore Energi AS
Dokument: Ferdigattest- veg og ny sambandssender på Roe i Nore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Om dispensasjonssøknad - videre behandling av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd og lån - Ny betongfabrikk
Dokument: Søknad om lån og tilskudd til investering i ny betongfabrikk.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Søknad om hytte og anneks/ uthus på gnr. 168, bnr. 34 - Dalsetkollen 62 - Anmodning om dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Dispensasjon og tillatelse til tiltak - Justering av veitrase - Plassering av pumpestasjon - Ny hytte - 168/34 - Dalsetkollen 62 - Dalset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Hytte - 168/32 - Dalsetkollen 58
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Vedtak ettrinn M - Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 32 tiltakshaver Sørumsand Industribygg
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 168/37 - Dalsetkollen 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Enighet i forhold til arbeid på Rødungsaga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 168/30 - Dalsetkollen 53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Kommentarer til tidligere korrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av vei til hytter Roe tiltakshavere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest - Vei til hytter - 169/3/6, 169/3/9, 169/3/15 og 169/3/17 - Roe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytter / Skilting Dalasetkollen hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset utvikling AS
Dokument: Ferdigattest- VA- anlegg- 168/24 og 169/3- Dalset Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av veger hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset Utvikling AS
Dokument: Ferdigattest- veier innenfor reguleringsplan Dalset sameie- 168/24 og 169/3- Roe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Om legging av tak på Rødungsaga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 62 tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Søknad om oppføring av hytte - 168/34 - Dalsetkollen 62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roe tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Tilbygg til hytte - 169/16 og 169/26 - Liverud/ Roe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bolighus Rustanåsen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref ePh 16/1122
Dokument: Ferdigattest - Bolig - 159/4 - Åsen 118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Mangelbrev - Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte med anneks/ uthus - 168/32 - Dalsetkollen 58 - Dalset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Mangelbrev - Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Mottatt søknad om oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Dokument: Mottatt søknad om oppføring av enebolig - Gamlegrendåsveien 40 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Avtale om legging av tak på Rødungsaga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Dalsetkollen 32 tiltakshaver Sørumsand Industribygg
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/37 - Dalsetkollen 32 - Dalset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Heidelfeltet tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak – tilbygg til hytte - 5/120 – Dagalifjell hyttegrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 168/30 - Roe/ Dalset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta Prosjekt AS
Dokument: Søknad om tillatelse til oppføring av hytte på gnr. 168, bnr. 30 - Dalset/ Roe - Anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Ferdigattest – ny hytte og anneks- 168/ 31 – Dalset sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal museum - Rødungsaga
Dokument: Utkast til avtale angående legging av tak på Rødungsaga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Ferdigattest – ny hytte og uthus - 168/26 – Dalset sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tillatelse til endring av gitt byggetillatelse - ny hytte- 168/26 - Dalset sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytter / Skilting Dalasetkollen hyttefelt Roe tiltakshaver Dalset utvikling AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse- VA- anlegg- 168/24 og 169/3- Dalset Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Ber om redegjørelse til søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte Roe tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak – Tilbygg til hytte- 169/3/17 - Roe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bolighus Rustanåsen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref ePh 16/1122
Dokument: Om videre saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bolighus Rustanåsen tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref ePh 16/1122
Dokument: Endring av Rammetillatelse samt Igangsettingstillatelse - Bolig - 159/4 - Rustanåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tillatelse til tiltak – ny hytte - 168/31- Dalset sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Roe tiltakshaver Drømmehytta AS
Dokument: Tillatelse til tiltak – ny hytte - 168/26-Dalset sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av areal til fritidsformål, gnr. 168, bnr.24, tomt nr.7, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt til fritidsformål, gnr. 168, bnr.24, tomt nr. 25, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av areal til fritidsformål, gnr. 168, bnr.24, tomt nr.5, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av tomt til fritidsformål, gnr.168, bnr.24, tomt nr. 1, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av areal til fritidsformål, gnr.168, bnr.24, tomt nr. 2, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling hyttetomt Dalsetkollen hyttefelt rekvirent Dalset sameie
Dokument: Tillatelse til tiltak, fradeling av areal til fritidsformål, gnr.168, bnr.24, tomt nr.4, Dalset.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...