Norske-postlister.no


Viser [41] av [41].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 97 bnr 189 - Sanitærabonnement - Espefjellveien 60
Dokument: Bekreftelse på mottatt ferdigmelding - Espefjellveien 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmålerskjemaer 2021
Dokument: Bekreftelse - Vannmålerskjema - Glettefjell 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 58 bnr 23 - Omlegging av privat vannledning - Hegreveien 295
Dokument: Svar på søknad om omlegging av vannledning/sanitærabonnement - Heigreveien 295
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 98 bnr 135 - Sanitærabonnement - Bersagelveien 539
Dokument: Svar på søknad om vann og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid på vann- og avløpsanlegg (Eiendom 33/902)
Dokument: Mangel ved søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 33 Bnr 902
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 221 - Ferdigmelding av arbeid på privat vann eller avløpsvann - Kranbuneset 113
Dokument: Bekreftelse på mottatt ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Utsendelse av kart - Flørliveien 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 902 - Sikring av vann og avløp - Heggveien 4
Dokument: Svar på henvendelse - Kart og mulig tilkobling - Heggveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid på vann- og avløpsanlegg (Eiendom 36/219)
Dokument: Mangel ved søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 36 Bnr 219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Utsendelse av VA-kart - Danske Gartner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 49, bnr 228 og bnr 337 - Sanitærabonnement - Bersagelveien 689, 691 og 701
Dokument: Bekreftelse på mottatt ferdigmelding - Bersagelveien 701
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 97 bnr 139 - Sanitærabonnement - Lauvåsvågen 12
Dokument: Mangler ferdigmelding av sanitærarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 3092 - Vannmåler - Draugveien 177 B
Dokument: Gnr 69 bnr 3092 - Bekreftelse på mottatt vannmålerskjema - Draugveien 177 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsanlegg
Dokument: Godkjenning av søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg - Gnr 32 Bnr 1219
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørleggermelding, søknad pumpekum, etc Gnr/Bnr 29/892 BID 300736175 - Kornblomstveien 15
Dokument: 19/09609-2 - Ferdigmelding innvendig Kornblomstveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etterregistrering av tilleggsopplysninger - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Bekreftelse på registrering av tilleggsopplysninger - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982845580 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan - deling av tomt for oppføring av enebolig på gnr. 6 bnr. 111, Skoghaug 3, Ålgård
Dokument: Foreløpig svar på søknad om sanitæørabonnement for Gnr 6 Bnr 1152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan - deling av tomt for oppføring av enebolig på gnr. 6 bnr. 111, Skoghaug 3, Ålgård
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement for Gnr 6, Bnr 1152 . Skoghaug 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Aalgaard Bygg AS om tillatelse til tiltak/ett-trinnssøknad – oppføring av fire leiligheter på gnr. 14 bnr. 32, Kvernamoveien 7, Ålgård
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement for gnr. 14 bnr. 32, Kvernamoveien 7, 4333 OLTEDAL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmålertjenester
Dokument: Innstilling vedrørende rammeavtale for utskifting av vannmålere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 982845580 - RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971726172 RØRLEGGER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Dokument: Melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig avløpsanlegg
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement Nordveien 5B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig avløpsanlegg
Dokument: Svar på søknad om tilkopling og abonnement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til riving av bygg og oppføring av bolig og garasje på gnr. 7 bnr. 849, Solåsveien 10, Ålgård
Dokument: Svar på søknad om tilkopling og abbonement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til riving av bygg og oppføring av bolig og garasje på gnr. 7 bnr. 848, Solåsveien 10, Ålgård
Dokument: Svar på søknad om tilkopling og abonement til offentlig avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig, gnr. 12, bnr. 1, bnr. 57 - Lauperak
Dokument: Angående søknad om utslippstillatelse gnr. 12, bnr. 1, fnr. 57, Lauperak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement for Gnr 14 Bnr 32, Kvernamoveien 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement for Gnr 14 Bnr 32, Kvernamoveien 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for vann og avløp
Dokument: Svar på søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken