Norske-postlister.no


Viser [70] av [70].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/218, 226 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/463 og 807
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/26 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Gnr/bnr 49/505 og 647
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av grensejustering mellom Gnr/bnr 48-46 og 76 - overføring av GS-veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for vedtak etter veglova - Gnr/bnr 60/189 Havdurveien 3
Dokument: Vedtak etter veglova §29- gnr/bnr60/189 -Havdurveien 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Solbakken barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon for utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring - overføring av gang- og sykkelvei 60/263, 300 og 462
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring - overføring av gang- og sykkelvei til fylkeskommunen - 59/209 og 267
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av arealoverføring fra 60/20 til 60/455 - overføring av gang- og sykkelvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Viste barnehage 2020 og 2021
Dokument: Forlengelse av allerede innvilget dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeid med kommunal eiendom og veigrunn
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr/bnr 49/555 og 556
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for vedtak etter veglova - Gnr/bnr 60/86 - Lensmannsveien 20
Dokument: Uttalelse etter vegloven §29- Lensmannsveien 20 gnr/bnr. 60/86
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av to tilbygg, oppføring av to tilbygg og fasadeendring gnr/bnr 48/307 - Fjordbriskroken 6
Dokument: Oversendelse for vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Fasadeendringer gnr/bnr 48/630 - Titanveien 11
Dokument: Nabovarsel - gnr/bnr 48/630 Titanveien 11 - Søknad om fasadeendring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av parsell gnr/bnr 49/278 Bronsestubben 8 (ESA 20/1165)
Dokument: Oversendelse for vedtak etter vegloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for vedtak etter veglova gnr/bnr 59/180 Nyvollsvingen 20
Dokument: Vedtak etter veglova gnr/bnr 59/180 Nyvollsvingen 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring mellom gnr/bnr 51/47 og 90
Dokument: Delegert vedtak - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse og vurdering av frisikt gnr/bnr 51/90 - Mekjarvik
Dokument: Oversendelse for uttalelse og vurdering av frisikt gnr/bnr 51/90 - Mekjarvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg - Industri- og kontorbygning gnr/bnr 51/90
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr/bnr 51/47 og 51/57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 47/147 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 49/224 og 49/346
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning 49/64 og 49/477
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garasje med bod gnr/bnr 60/211 - Sjøråkveien 1
Dokument: Forhold som berører veimyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealoverføring gnr/bnr 51/47 og 51/90
Dokument: Søknad om arealoverføring mellom gnr/bnr 51/47 og 51/90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Viste barnehage 2020 og 2021
Dokument: Søknad om dispensasjon for utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse og vurdering av frisikt gnr/bnr 48/1245 - Strandvågen 55
Dokument: Uttalelse og vurdering av frisikt gnr/bnr 48/1245 - Strandvågen 55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse og vurdering av frisikt gnr/bnr 60/337 - Kvernstien 2
Dokument: Uttalelse etter veglova og vurdering av frisikt gnr/bnr 60/337 - Kvernstien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring gnr/bnr 60/397 - Kvernstien 1
Dokument: Informasjon om matrikkelføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To stk. tilbygg til bolig, ny balkong, levegg og fasadeendringer gnr/bnr 60/337 - Kvernstien 2
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Levegg og gjerde gnr/bnr 48/1245 - Strandvågen 55
Dokument: Oversendelse for uttalelse og vurdering av frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg gnr/bnr 49/338 - Valastubben 4 (ESA 20/544)
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for åpent arrangement - Varen - 16.12.2020
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement på Varen Randaberg kulturscene 16.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra veglova gnr/bnr 49/727 Heiå 61
Dokument: Dispensasjon fra veglova - Heiå 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bod gnr/bnr 49/727 - Heiå 61
Dokument: Oversendelse for vedtak etter veglova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innføring av forskrift knyttet til smitteverntiltak covid-19
Dokument: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Randaberg kommune, 09.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring gnr/bnr 47/293 og 47/45
Dokument: Tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikulering av Kyrkjeveien
Dokument: Søknad om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Barnehagene i Randaberg - 2020
Dokument: Svar på søknad om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet - Fjellheim barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Fjellheim barnehage
Dokument: Søknad dispansasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage
Dokument: Søknad om å bli partnerskapsbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020 - Konferanse
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020, Varen Randaberg kulturscene - konferanse med middag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage
Dokument: Søknad partnerbarnehage - Myrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage
Dokument: Søknad om å bli partnerbarnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om skjenkebevilling - diverse åpne arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr/bnr 48/22, 48/23 og 48/7
Dokument: Informasjon om matrikkelføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Barnehagene i Randaberg - 2020
Dokument: Svar på søknad om forlengelse av dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klarlegging av grenser langs Smaragdbakken gnr/bnr 48/3, 48/12 og 48/14
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - 48/3, 12 og 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Viste barnehage
Dokument: Søknad om forlengelse av dispensasjon for utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - 01.09.2020 Tungenes fyr
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - konsert med Fliflet og Burgess, 01.09.2020 Tungenes fyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rive garasje. Oppføring av 2 tilbygg, mindre frittliggende bygning og forstøtningsmurer. Fasadeendring og terrengarbeider. gnr/bnr 48/218 - Granatveien 5
Dokument: Oversendelse for vurdering av frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/646 - Krystallveien 17
Dokument: Dispensasjon fra vegloven §29 - Krystallveien 17 gnr/bnr 48/646
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/12 - Klokkarhaugen
Dokument: Dispensasjon fra avvik i plankartet og dispensasjon fra vegloven §29 - Klokkarhaugen gnr/bnr 48/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Dokument: Dispensasjon fra avvik i plankartet og dispensasjon fra vegloven §29 - Agatveien gnr/bnr 48/329
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Randabergbarnehagene -2020
Dokument: Svar - Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Solbakken barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/869 - Fjellprydveien 25
Dokument: Vedtak etter veiloven §29 - gnr/bnr 49/869 - Fjellprydveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg - tilbygg 2 stk, fasadeendring og bruksendring gnr/bnr 48/869 - Fjellprydveien 25
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av snuplass og nedgravde avfallscontainere gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Dokument: OVERSENDELSE FOR UTTALELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedgravde avfallscontainere gnr/bnr 48/8 - Klokkarhaugen
Dokument: OVERSENDELSE FOR UTTALELSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Sande barnehage
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Myrå barnehage
Dokument: Søknad dispensasjon fra utdanningskravet - Myrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 47/13 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføying og grensejustering av kommunal eiendom
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 48/46 og 76
Søk innsyn i dokumentet/saken