Norske-postlister.no


Viser [35] av [35].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: (20/00834) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 20/126, tomt T10 - Veneli v/Tollefsrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 20/138, tomt 10 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud Vinterdrift Flå kommune 2021-2025
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 20/126, tomt 24, Veneli Tollefsrud
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 20/140, tomt T24 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 20/126, tomt T5, tollefrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 20/136, tomt T5 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 20/126, tomt 24, Veneli Tollefsrud
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende fradeling av eiendom gbnr 20/140, tomt T24 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 20/126, tomt 24, Veneli Tollefsrud
Dokument: Delingstillatelse for oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr. 20/126, tilsvarende tomt T24, Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 20/126, tomt 10, Veneli ved Tollefsrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende fradeling av eiendom gbnr 20/138, tomt 10 - Veneli ved Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 20/126, T29, Veneli ved Tollefsrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende fradeling av eiendom gbnr 20/137, tomt T29 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Flå: Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus, gbnr 21/8, Flå
Dokument: Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus, gbnr 21/8, Flå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3039 Flå kommune gnr 21 bnr 8
Dokument: Tinglysing knr 3039 Flå kommune gnr 21 bnr 8 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - gnr. 22 bnr. 19 - Flå kommune - avkjørselssak
Dokument: Riksveg 7 - gnr. 22 bnr. 19 - Flå kommune. Endelig bekreftelse på avkjørsel.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Flå: Søknad om oppføring av driftsbygning på eiend. gbnr 21/2, Flå
Dokument: Søknad om oppføring av driftsbygning på eiend. gbnr 21/2, Flå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende fradeling av bolighus på eiendom gbnr 21/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Dokument: Oppmålingsgebyr for fradeling av bolighus fra gbnr 21/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Dokument: Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Dokument: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Dokument: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend gbnr 21/2, fradeling av bolighus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse for eiend. gbnr 20/110, Veneli
Dokument: Søknad om utslippstillatelse for eiendom gbnr 20/110, Veneli - søknad i strid med reg.plan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse for eiend. gbnr 20/110, Veneli
Dokument: Søknad om utslippstillatelse for eiend. gbnr 20/110, Veneli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Flå: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 20/128, Tollefsrudsetra
Dokument: Ferdigattest for oppføring av hytte på eiend. gbnr 20/128, Tollefsrudsetra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T5, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: oppmålingsgebyr for tomt T5 - Veneli v/Tollefsrudseter (gbnr: 20/136
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T5, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring/matrikkelbrev vedrørende fradeling av tomt T5 - Veneli v/Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T5, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 20/126, tilsvarende tomt T5 - Veneli v/ Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, tomt T30, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Melding om matrikkelføring/matrikkelbrev vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 20/128
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T22, Tollefsrudsetra
Dokument: Melding om matrikkelføring/matrikkelbrev vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 20/127
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Flå: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 20/128, Tollefsrudsetra
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 20/128, tomt nr.T30 - Tollefsrudsetra.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, tomt T30, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Vedleggsbrev matrikkelbrev - Utsatt oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, tomt T30, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Delingstillatelse: Ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 20/126, tomt T30, Veneli v/ Tollefsrudseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, tomt T30, Veneli v/ Tollefsrudseter
Dokument: Oppmålingsgebyr for tomt T30 - Veneli v/Tollefsrudseter (gbnr: 20/128)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T22, Tollefsrudsetra
Dokument: Vedleggsbrev matrikkelbrev - Utsatt oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 20/126, T22, Tollefsrudsetra
Dokument: Oppmålingsgebyr for tomt nr. T22 i reg.planen for Veneli v/Tollefsrudseter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling av hele planområdet i reguleringsplanen for Veneli (Tollefsrudsetra) på eiend. gbnr 20/16, Flå
Dokument: Melding om matrikulering/matrikkelbrev - endelig oppmåling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 7 - gnr. 22 bnr. 19 - Flå kommune - avkjørselssak
Dokument: Rv. 7 - Flytting av avkjørsel til eksisterende bolig på gnr. 22 bnr. 19 - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982492122 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken