Norske-postlister.no


Viser [15] av [15].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 971184507 - gbnr 70/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Rapport med analysesvar etter uttak av poteter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Kvittering prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/58 og 67 - Svartangskogen - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Dokument: Gbnr. 70/58 og 67 - Svartangskogen - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/4 - tilskudd til drenering av jordbruksjord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - drenering - 971184507
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/4 - tilskudd til drenering av jordbruksjord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2019 - Skien kommune
Dokument: Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd - Skien 2019
Dokument: Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (Samlesak 2019) - Søknad om dispensasjon fra gjødselvareforskriften § 23. Spredetidspunkt
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon for spredning av husdyrgjødsel på gbnr 75/14 - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - hydrotekniske anlegg 2019 - tildeling (samlesak)
Dokument: Vedlegg til vedtak om tilskudd for gbnr 70/28 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - hydrotekniske anlegg 2019 - tildeling (samlesak)
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - hydroteknisk anlegg på Buerdal - smil, 971184507
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - Meen Gård
Dokument: Bevillingsbeviset - Meen Gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - Meen Gård
Dokument: Svar på søknad om serveringsbevilling - Meen Gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serveringsbevilling - Meen Gård
Dokument: Foreløpig svar - Søknad om serveringsbevilling - Meen Gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskudd - Skien 2018
Dokument: Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd søknadsomgang 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken