Norske-postlister.no


Viser [47] av [47].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Delingssak - Fradeling av teig - GNR 19/1
Dokument: Retting av feil i matrikkelen - Gnr. 19/1 og 19/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2021
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021 - Slåttemark , slåttemyr , kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - slåttemark og naturbeitemark - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - Fradeling av teig - GNR 19/1
Dokument: Krav om retting av feil i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021 - Slåttemark , slåttemyr , kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper - kystlynghei - Blomsøya - Bumarka‐Sørgården - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021 - Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Lyngsviing i kystlynghei 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2021 - Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Informasjon om tilskuddsordning for trua naturtyper i kulturlandskapet - slåttemark, kystlynghei m.m. - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MERETE LARSEN [bedrift/enhet]
EDVARDSEN INVESTMENT [bedrift/enhet]
STINA HELEN HERMANSEN [bedrift/enhet]
Hans Hansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ULVØYA GÅRD RAFTSUNDET IDAR LEONHARD RISHAUG [bedrift/enhet]
Sølvi Henriksen [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV [bedrift/enhet]
KETIL PETTERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
BIOREG AS [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
SOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSEN [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
JOHANSEN JAN [bedrift/enhet]
Harald Ingolf Bergquist [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HANSSEN JOHAN L [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HELGE OTELIUS ZAHL [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
JEANETTE JOHANSEN STORHEIL [bedrift/enhet]
Nordland bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
ØRNES GÅRD DA [bedrift/enhet]
NILS PEDER THOMMESEN [bedrift/enhet]
GISLE EBBESEN [bedrift/enhet]
KYSTKULTURGÅRDEN RENÉ CORTIS [bedrift/enhet]
Ingebjørg Grindhaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordland Jeger- og Fiskerforbund
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kristian R. Andersen [bedrift/enhet]
OLAUG OLSEN [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
VÅGAKALLEN SMÅBRUK INGRID LIE MALMQUIST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DEN VILLE SAU AS [bedrift/enhet]
HENRIETTE HUGVIK HAUGEN [bedrift/enhet]
TORGUNN GRØNNEVIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
SVEND MORTEN REINERTSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SUND BENT-HARALD [bedrift/enhet]
Statskog [bedrift/enhet]
HÅVARD RELØY [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Nordland Bondelag
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
ANNE-LISE PETTERSEN [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
HOLMSTRANDA AS [bedrift/enhet]
KYSTGÅRDEN DYRØY DA [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
HEIDENBERG GÅRDSDRIFT [bedrift/enhet]
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
HANSSEN KYSTNÆRING [bedrift/enhet]
Statskog [bedrift/enhet]
Ståle Bech [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
KIRSTI JAKOBSEN KARLSEN [bedrift/enhet]
JULIANNE ELLEFSEN [bedrift/enhet]
STEINSJØEN GÅRD V/SIRI BJØRNVIK [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Nordland Sau og Geit [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SÁLLIR NATUR AS
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Karl Arne Oksfjellelv [bedrift/enhet]
GÅSKJØNNLI PER [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
GARDBRUKAR RAKEL NYSTABAKK [bedrift/enhet]
MILJØFAGLIG UTREDNING AS [bedrift/enhet]
JØRN HØBERG [bedrift/enhet]
HANSEN HALVDAN [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Mattilsynet - Region Nord [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
YNGVE BENTZEN [bedrift/enhet]
Norsk Institutt for Bioøkonomi [bedrift/enhet]
Norsk landbruksrådgiving Nord Norge
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DAHL KORNELIUS [bedrift/enhet]
NIBIO Tjøtta [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
MAGNE STORVOLL [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
TOVE ANITA MORTENSEN [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Sak: Debio - SølviHenriksen - Godkjenning av arealer tilbake i tid
Dokument: Vedtak om godkjenning tilbake i tid av omleggingsperiode for økologiske jordarealer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap ( UKL ) 2020 - Endring av grensene for UKL-områdene i Sørfold og Alstahaug
Dokument: Høring av forslag om utvidelse av grensene for UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ( UKL ) og verdensarv 2020
Dokument: Opphør av inngåtte avtaler - Forvaltningen av tilskuddsmidlene til Utvalgt kulturlandskap ( UKL ) Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2020 - Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - slåttemark og naturbeitemark - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2020 - Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Tilsagn om tilskudd til trua naturtyper 2020 - kystlynghei - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2020 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til rydding av kratt og skog - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsagn om tilskudd til rydding av einer i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær over tilskuddsmidlene for 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2019 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til gjerding - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilskudd i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær 2019 - Gjerding i Blomsøydalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2020 - Slåttemark, slåttemyr, kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Foreløpig svar på søknad om tilskudd til lyngbrenning i kystlynghei 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019 - Slåttemark , slåttemyr , kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Informasjon om tilskuddsordning for trua naturtyper i kulturlandskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Til: Roger Hjertaas [bedrift/enhet]
JOHANSEN JAN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HANSSEN KYSTNÆRING [bedrift/enhet]
HÅVARD RELØY [bedrift/enhet]
DEN VILLE SAU AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ken Richard Hansen [bedrift/enhet]
Vågakallen Småbruk
STÅLE BECH [bedrift/enhet]
ØRNES GÅRD DA [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Nordland [bedrift/enhet]
Nordland Bondelag
TORGUNN GRØNNEVIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Harald Danielsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Larry Arne Djønne [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn-Inge Rikhardsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
HANSSEN JOHAN L [bedrift/enhet]
PERGÅSKJØNNLI
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv [bedrift/enhet]
NIBIO v/Annette Bär
Steinar Fiskum [bedrift/enhet]
Kommuner i Nordland
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KYSTKULTURGÅRDEN RENÉ CORTIS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Svend Morten Reinertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hans Hansen [bedrift/enhet]
Kirstin Bygdås [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Statens Naturoppsyn Fauske
NLR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Yngve Bentzen [bedrift/enhet]
HEIDENBERG GÅRDSDRIFT [bedrift/enhet]
EDVARDSEN INVESTMENT [bedrift/enhet]
KJELEN BJARNE [bedrift/enhet]
GÅSKJØNNLI PER [bedrift/enhet]
Monica Fagerli [bedrift/enhet]
Oddrunn P S Dahlheim
HENRIKSEN BJØRN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
STEINSJØEN GÅRD V/SIRI BJØRNVIK [bedrift/enhet]
SISSEL AAS MEYER [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Salten naturlag [bedrift/enhet]
HÅJEN GÅRD MAJA LOVISE SÆTERMO [bedrift/enhet]
René Cortis
Espen Hestvik Johansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ENDRE ØSTBØ [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Jostein Høberg [bedrift/enhet]
VALHEIM GÅRD AS [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Nordland bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NLR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordland Sau og Geit [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Harald Ingolf Bergquist [bedrift/enhet]
RØSTLAM KARI-ANNE NILSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Helge Otelius Zahl [bedrift/enhet]
NLR v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sølvi Henriksen [bedrift/enhet]
ALLIS NINA PEDERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NLR Nordland/NLR Nord Norge
HOLMSTRANDA AS [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Statskog [bedrift/enhet]
Ingebjørg Grindhaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STINA HELEN HERMANSEN [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Pettersen [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ranamuseum
Meløy kommune [bedrift/enhet]
MERETE LARSEN [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PETTERSEN PER [bedrift/enhet]
NYSTABAKK TERJE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
JEANETTE JOHANSEN STORHEIL [bedrift/enhet]
Regional koordinator Annette Bär
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
VÅGAKALLEN SMÅBRUK INGRID LIE MALMQUIST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Karl Arne Oksfjellelv [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magne Storvoll [bedrift/enhet]
SOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSEN [bedrift/enhet]
Norsk Institutt for Bioøkonomi [bedrift/enhet]
KYSTGÅRDEN DYRØY DA [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SALT [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET [bedrift/enhet]
JULIANNE ELLEFSEN [bedrift/enhet]
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2019 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - beiting - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilskudd til beiting i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2019 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - tilskudd til engangstiltak - fjerning av veitistler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsagn om tilskudd - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - fjerning av veitistler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjøtselsplaner og kartlegging - trua naturtyper i kulturlandskapet - 2018
Dokument: Oversendelse av skjøtselsplan for Sørgården - Blomsøya - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trua arter og naturtyper 2019 - Slåttemark , slåttemyr , kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Informasjon om tilskuddsordning for trua naturtyper i kulturlandskapet - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Natur og ungdom Alstahaug
ALLIS NINA PEDERSEN [bedrift/enhet]
Larry Arne Djønne [bedrift/enhet]
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
TORGUNN GRØNNEVIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NIBIO v/Annette Bär
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
KYSTGÅRDEN DYRØY DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STIFTELSEN NORDLANDSMUSEET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NLR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARV [bedrift/enhet]
NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORD NORGE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Steinar Fiskum [bedrift/enhet]
ALSTAHAUG KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jarle Henriksen [bedrift/enhet]
Sølvi Henriksen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
SOLHEIM GÅRD V/JOHN IVAR PEDERSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
STÅLE BECH [bedrift/enhet]
Jostein Høberg [bedrift/enhet]
Harald Ingolf Bergquist [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hans Hansen [bedrift/enhet]
René Cortis
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ingebjørg Grindhaug [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oddrunn P S Dahlheim
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kirstin Bygdås [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Karl Arne Oksfjellelv [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Per Harald Danielsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sissel Aas Meyer [bedrift/enhet]
Helge Otelius Zahl [bedrift/enhet]
Yngve Bentzen [bedrift/enhet]
NLR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nils Peder Thommesen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NLR v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MERETE LARSEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Magne Storvoll [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØRNES GÅRD DA [bedrift/enhet]
Stina Helen Hermansen [bedrift/enhet]
Espen Hestvik Johansen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HENRIKSEN BJØRN [bedrift/enhet]
NLR ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DEN VILLE SAU AS [bedrift/enhet]
Roger Hjertaas [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ken Richard Hansen [bedrift/enhet]
Svend Morten Reinertsen [bedrift/enhet]
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til rydding av kratt og skog - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsagn om tilskudd i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær 2018 - Rydding i Drægeren kystlynghei i 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til engangstiltak - Fjerning av oppslag av sitkagran - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsagn om tilskudd i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær 2018 - Fjerning av selvsådd sitkagran i naturbeitemark og kystlynghei på Sørgården i 2018-2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Rapportering beiting - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilskudd til beiting i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær 2018 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Dokument: Rapportering rydding av kratt og skog i 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Dokument: Rapportering rydding av kratt og skog 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Dokument: Søknad om tilskudd til rydding av kratt og skog 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Dokument: Søknad om tilskudd til gjennomført beiting 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til gjerding - Oppsetting gjerde - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsagn om tilskudd i UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Oppsetting gjerde - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær
Dokument: Informasjon om tilskuddsordningene i UKL-området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til engangstiltak - Fjerning piggtråd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om tilskudd til engangstiltak - fjerning piggtråd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2018 - UKL Blomsøy-Hestøy og Skålvær - Tilskudd til gjerding - Fjerning nettinggjerde - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om tilskudd til gjerding - fjerning av nettinggjerde - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 213/200 og 203, Broneset 4 - fradeling
Dokument: Gnr. 213, bnr. 208, matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 213/200 og 203, Broneset 4 - fradeling
Dokument: Gnr. 213, bnr. 208, varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til utvalgte og trua arter og naturtyper 2017 - slåttemark , slåttemyr , kystlynghei og naturbeitemark
Dokument: Tilskudd til trua naturtyper 2017 - kystlynghei - Bumarka - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2016 - Blomsøy-Hestøy og Skålvær - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Skjøtsel i utvalgt kulturlandskap ( UKL ) Blomsøy - Hestøy og Skålvær 2016 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for utvalgte og truede arter og naturtyper 2016 - slåttemark , slåttemyr og kystlynghei
Dokument: Tilskudd til trua naturtyper 2016 - Kystlynghei - Bumarka-Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2015 - Blomsøy-Hestøy og Skålvær - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Skjøtsel i utvalgt kulturlandskap ( UKL ) Blomsøy - Hestøy og Skålvær 2015 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for utvalgte og trua arter og naturtyper 2015 - Slåttemark , slåttemyr og kystlynghei
Dokument: Tilskudd til trua naturtyper 2015 - Kystlynghei - Bumarka - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILSYNSSAK - HJELPEPLEIER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak - Gir advarsel - hjelpepleier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Oslo kommune - tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgt kulturlandskap 2014 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Alstahaug
Dokument: Skjøtsel i utvalgt kulturlandskap ( UKL ) Blomsøy - Hestøy og Skålvær - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILSYNSSAK - HJELPEPLEIER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Orientering om at advarsel etter Helsepersonelloven vurderes - hjelpepleier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for utvalgte naturtyper 2014 - Slåttemark , slåttemyr og kystlynghei
Dokument: Tilskudd til utvalgte naturtyper 2014 - slåttemark - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for utvalgte naturtyper 2014 - Slåttemark , slåttemyr og kystlynghei
Dokument: Tilskudd til utvalgte naturtyper 2014 - kystlynghei - Bumarka - Sørgården - Alstahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap Alstahaug 2011
Dokument: Tilsagn om tilskudd til skjøtsel i utvalgte kulturlandskap Blomsøy/Hestøysund/Skålvær 2011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom / eigedom - Blomsøen gnr/bnr 19/15 i Alstahaug
Dokument: Blomsøen gnr/bnr 19/15 i Alstahaug - skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til skjøtsel i utvalgt kulturlandskap Blomsøy / Hestøysund / Skålvær 2010 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilskudd til skjøtsel i utvalgt kulturlandskap Blomsøy / Hestøysund / Skålvær 2010 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken