Norske-postlister.no


Viser [100] av [110].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195 - Endringsløyve. VA-stikkleidning for tilkopling til felles VA-anlegg. Myrland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/137/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 81,Geilo
Dokument: 59/137 Fritidsbolig, Øyovegen 81,Geilo, igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/127/0/0 Garasje, Gamle Budalsvegen 52, Geilo
Dokument: 59/127/0/0 Garasje, Gamle Budalsvegen 52, Geilo - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Dokument: Ferdigattest for oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/966/0/0 Fritidsbolig og garasje, Nedre Solhovdlie 8, Geilo
Dokument: 66/966 - Igangsettingsløyve for hytte og garasje. Solhovda Sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo, Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 69/95 - Ferdigattest for hytte - Venehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/531/0/0 Tilkobling, Nonstølbakken 75
Dokument: 42/531/0/0 Mangler søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/134 Søknad rive hytte og bygge ny hytte og vei inn på tomten, Lykkjaslåttevegen 121 - Eline og Tellef Torleifsson
Dokument: 53/134 Ferdigattest for garasje - Lykkjaslåttvegen 121 - Eline og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Endra løyve - Plassering av hytte og uthus - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/231/0/0 Fritidsbolig og garasje, Budalsvegen 85, Geilo
Dokument: 61/231/0/0 Søknad etter § 20-3 3U - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/141/0/0 Fritidsbolig, Gamle Skurdalsvegen 64, Geilo
Dokument: 59/141/0/0 Fritidsbolig, Gamle Skurdalsvegen 64, Geilo - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Igangsettingsløyve for hytte og uthus - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/195/0/0 Fritidsbolig, Bøkkovegen 49, Myrland
Dokument: 42/195/0/0 Søknad etter §20-1 - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/107 - Hytte - Syningen hyttefelt
Dokument: 10/107 - Igangsettingsløyve for hytte og uthus - Syningen hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/104 - Uthus hytte - Syningen
Dokument: 10/104 - Førebels svar - Hytte og uthus - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/246, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/246, Trollset - Mangel ved søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 110 bnr. 223 - Ål kommune
Dokument: Epost - svar på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 111/264 - Ferdigattest for tomannsbustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Ål kommune som grunneigar
Dokument: 110/223 - Ingen merknad til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/135 - Hytte - Elgvegen
Dokument: 20/135 - Igangsettingsløyve for hytte - Elgvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 985445583 SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Felefransvegen
Dokument: 69/60 - Ferdigattest - hytte - Felefransvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo
Dokument: 63/76/0/0 Fritidsbolig, Nye Havsdalsvegen 164, Geilo - Melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 985445583 SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo
Dokument: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo - Foreløpig svar på søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/9 - Støslbu. fjøs, stall og løer - Syningen
Dokument: 10/9 - Igangsettingsløyve for støslbu. fjøs, stall og løer - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Felefransvegen
Dokument: 69/60 - Vedtaket om ferdigattest for hytte er påklaga - uttalerett - Felefransvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Felefransvegen
Dokument: 69/60 - Vedtak om ferdigattest for hytte er påklaga - uttalerett- Felefransvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Felefransvegen
Dokument: 69/60 - Vedtaket om ferdigattest for hytte er påklaga- uttalerett - Felefransvegen 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 64/848/0/0 Fradeling av areal, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 64/848/0/0 Fradeling av tilleggsareal, Sørhallie 4, Geilo - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo, orientering om anledning til å søke om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona - Bygg- og anleggsbransjen
Dokument: Invitasjon til bransje - smittevern, 2 november.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■■@boligpartner.no [epost sladdet]
■■■■■■@hallingmur.no [epost sladdet]
■■■■■■@elektrikerservice.com [epost sladdet]
■■■■■■@tbhd.no [epost sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@ethas.no [epost sladdet]
■■■■■■@mmurogflis.no [epost sladdet]
■■■■■■@hemsedal-maskinlag.no [epost sladdet]
■■■■■■@hemsedal-byggelag.no [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@hallinglos.no [epost sladdet]
■■■■■■@live.no [epost sladdet]
■■■■■■@hemsedal-energi.no [epost sladdet]
■■■■■■@snekker-hemsedal.no [epost sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@hghservice.no [epost sladdet]
■■■■■■@online.no [epost sladdet]
■■■■■■@online.no [epost sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HEMSEDAL MASKINLAG AS [bedrift/enhet]
Hemsedal Møbler AS [bedrift/enhet]
Magne Lien [bedrift/enhet]
AS TREVAREN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], rørleggermester
ELEKTRIKERSERVICE HALLINGDAL AS [bedrift/enhet]
Tore Andreas Embre [bedrift/enhet]
MARKEGÅRD BYGG DA [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], byggmester
SJEMMEDALHYTTA AS [bedrift/enhet]
Byggmester Asbjørn Hølto [bedrift/enhet]
HEMSEDAL BYGGHÅNDVERK AS [bedrift/enhet]
Ola Halvard Jorde [bedrift/enhet]
HEMSEDAL TØMMER & BLIKK ROBERT HANSEN [bedrift/enhet]
EITRHEIM AS [bedrift/enhet]
Sak: Corona - Bygg- og anleggsbransjen
Dokument: RETTELSE: Invitasjon til bransje - smittevern, 26 oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo, angående planbestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Felefransvegen
Dokument: 69/60 - Vedtak om ferdigattest er eit enkeltvedtak- Hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidbolig, Øyovegen 107, Geilo, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Dokument: Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 985445583 - SJEMMEDALHYTTA AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Sjemmedalhytta AS, Ål: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, Turufjell
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/489, tomt H134, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/481/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 53, Geilo
Dokument: 66/481/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 53, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 66/859/0/0 Anneks, Solhovda 33, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av "Strategisk næringsplan 2017 - 2020 og tilhøyrande retningslinier for næringstilskot"
Dokument: Invitasjon til utviklingsarbeid innan næring - Strategisk næringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/98 - Hytte - Syningen
Dokument: 10/98 - Igangsettingsløyve for hytte - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/97 - Hytte - Syningen
Dokument: 10/97 - Igangsettingsløyve for hytte - Syningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/40 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 62/40 - Ferdigattest for hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/280 - Bustad - Øvre Kolbotn
Dokument: 111/280 - Igangsettingsløyve for bustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/280 - Bustad - Øvre Kolbotn
Dokument: 111/280 - Førebels svar - Bustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/93 Søknad bygge hytte, Sørehjallen Hyttefelt F8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 63/93 Førebels svar Byggesak Fam. Skjerven Søre Hjallen Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/93 Søknad bygge hytte, Sørehjallen Hyttefelt F8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 63/93 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Byggesak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo
Dokument: 64/849/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 1, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo
Dokument: 64/850/0/0 Fritidsbolig, Sørhallie 4, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/75 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/75 - Ferdigattest for hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/290 - Bustad - Kolbotn
Dokument: 111/290 - Ferdigattest for bustad - Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 94/29 - Riving av eksisterande hytte og oppføring av ny - Hevjanåsen
Dokument: 94/29 - Ferdigattest for riving av eksisterande hytte og oppføring av ny hytte - Hevjanåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/60 - Svar til søkjar om krav til søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/261/0/0 Fritidsbolig, Budalsvegen 114, Geilo
Dokument: 61/261/0/0 Fritidsbolig, Budalsvegen 114, Geilo - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/239/0/0 Søknad på tilkobling, Budalsvegen 61 Geilo
Dokument: 19/03851-3 - 61/239/0/0, kreditnota, ønsker ny faktura 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/63 Søknad bygge fritidsbudstad - Cathrine og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/63 Førebels svar byggesøknad Cathrine og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Solsiden Grøndalen Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/168 Søknad om sanitærabonnement fritidsbustad - Opsahl
Dokument: 82/168 SV: Søknad om sanitærabonnement 82/168
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/63 Søknad om sanitærabonnement fritidsbustad - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/63 SV: Søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/127/0/0 Fradeling av parsell, Gamle Budalsvegen 52, Geilo
Dokument: 59/127/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/127/0/0 Fradeling av parsell, Gamle Budalsvegen 52, Geilo
Dokument: 59/127/0/0 Gebyr for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/40 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 62/40 - Igangsettingsløyve for hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/838/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 115
Dokument: 66/838/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 115 - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/838/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 115
Dokument: 66/838/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 115 - Ber om svar på nabomerknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/857/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 29, Geilo
Dokument: 66/857- Søknad om igangsettingsløyve for hytte. Aasremmenden. Førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/264 - Bustad - Øvre Kolbotn
Dokument: 111/264 - Igangsettingsløyve for bustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/264 - Sanitærabonnement - bustad - Øvre Kolbotn
Dokument: 19/01191-1 - 111/264 - Svar på søknad om sanitærabonnement - bustad - Øvre Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/87 - Hytte og uthus - Venehovda
Dokument: 69/87 - Ferdigattest for hytte og uthus - Venehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Ål kommune som grunneigar
Dokument: 13/00963 - 111/264 - Ingen merknad til nabovarsel - Bustad Kolbotn 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/168 Søknad om dispensasjon for bygging av hytte, Grøndalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 82/168 Melding om vedtak dispensasjon for bygging av hytte, Grøndalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring Kolbotn bustadfelt del 2 - Tomt 18-1, eigedom 111/264
Dokument: Delegert vedtak - Reguleringsendring Kolbotn bustadfelt del 2 - PlanID 2013001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/75 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/75 - Igangsettingsløyve for hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/75 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/75 - Ferebel svar - Høgdeplassering av hytte - Leveldåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring Kolbotn bustadfelt del 2 - Tomt 18-1, eigedom 111/264
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring Kolbotn bustadfelt del 2 - Tomt 18-1, eigedom 111/264. PlanID 2013001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte Nørstebøsetra tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 3/48 - Nørstebølia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/290 - Bustad - Kolbotn
Dokument: 111/290 - Mellombels bruksløyve for bustad - Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 111/290 - Bustad - Kolbotn
Dokument: 111/290 - Førebels svar - Søknad om ferdigattest for bustad - Kolbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 104/56 - Sanitærabonnement - Kroktjørnvegen
Dokument: 19/00513-1 - 104/56 - Svar på søknad om sanitærabonnement - Kroktjørnvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp gnr/bnr 3/48
Dokument: Tilbakemelding på søknad om tilkobling - Vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 94/29 - Riving av eksisterande hytte og oppføring av ny - Hevjanåsen
Dokument: 94/29 - Nabomerknad veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/121/0/0 Utstikking av grensemerke - Budalsvegen 122, Geilo
Dokument: 59/121/0/0 Gebyr for grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/121/0/0 Utstikking av grensemerke - Budalsvegen 122, Geilo
Dokument: 59/121/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/156/0/0 Tilbygg, Skarsetvegen 25, Tuftelia,Geilo
Dokument: 17/03979-12 - 72/156/0/0 Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/60 - Mindre endring treng ikkje nabovarslast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 104/29 - Hytte - Primhovda
Dokument: 104/29 - Ferdigattest for hytte - Øvre-Ålsåsen område H5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/351 - Hytte - Sangefjell
Dokument: 127/351 - Igangsettingsløyve for hytte - Sangefjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/811/0/0 Tilkobling, Gamle Skurdalsvegen 253, Geilo
Dokument: Feil i tilkoblingsgebyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/60 - Ventar på svar på nabomerknader - hytte - Leveldåsen,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/859/0/0 Tilkobling, Solhovda 33, Geilo
Dokument: 18/02759-1 - 66/859/0/0 Tilkobling, Solhovda 33, Geilo - Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/87 - Hytte og uthus - Venehovda
Dokument: 69/87 - Igangsettingsløyve for hytte og uthus - Venehovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 33, bnr. 138 - oppføring av fritidsbustad, Skagahøgdi
Dokument: Svar - Gnr. 33, bnr. 138 - melding om mindre vesentlig endring - oppføring av fritidsbustad, Skagahøgdi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 104/56 - Hytte - Primhovda
Dokument: 104/56 - Igangsettingsløyve - Hytte - Primhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 69/60 - Hytte - Leveldåsen
Dokument: 69/60 - Arbeidet må stoppast og naboane varslast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...