Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 030].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - vedtak - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holbergs gate 52A 150/603/0/5, ferdigattest
Dokument: Holbergs gate 52A - 150/603, ferdigattest for påbygg og innredning av loft.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skonnertveien 10-42 11/370/0/0, boligblokk med 86 leiligheter samt næringsarealer
Dokument: Skonnertveien 10-42, Ferdigattest boligblokk med 86 leiligheter samt næringsarealer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - søknad om brukstillatelse kan ikke behandles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rabberstien 6B - 95/99 - VA-norm
Dokument: Rabberstien 6B - 95/99 - svar på søknad om dispensasjon fra bygging nær kommunale vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62 - leilighetsbygg - ang garasjeport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 238 118/117/0/0, forhåndskonferanse drivhus
Dokument: BYGG-21/00999 - Ålefjærveien 238 - forhåndskonferanse drivhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - mottatt melding om tiltak som ikke er i tråd med tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan ID 1172 - Mindre reguleringsendring Nordre Hovedgårdsvei 4 mfl - endring av plan
Dokument: Mindre endring Nordre Hovedgårdsvei 4 - oppsummering møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2021
Dokument: Kroodden 27 - 7/26 - leveranse av FKB kartdata med disposisjonsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Trytetjønnåsen 45 - gnr: 19/49
Dokument: Godkjenning: Rammesøknad - Endring av bygg - tilbygg - gnr: 19/49 - Lund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs Vei 18 152/1269/0/0, boligbygg med 28 enheter
Dokument: St. Olavs Vei 18 152/1269 - søknad om endring av tillatelse - varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor
Dokument: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor - Igangsettingstillatelse for grunnarbeider IG2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fuglevikkleiva 59 56/28/0/0, tilbygg - bod og biloppstillingsplasser
Dokument: Fuglevikkleiva 59, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodeviga 2 - 150/1728/0/0, tilbygg
Dokument: Nodeviga 2 - 150/1728/0/0, tilbygg - Purring på mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs Vei 18 152/1269/0/0, boligbygg med 28 enheter
Dokument: St. Olavs Vei 18 - 152/1269 - vesentlige mangler/uklarheter i mottatt søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådhusveien 36 - 38 472/163/0/0, Tangvall Arena
Dokument: Rådhusveien - GB 472/163 - GB 472/200 - Tillatelse til endring - utvidelse av parkeringskjeller - dispensasjon fra plankrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor
Dokument: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor - Mangelfull søknad om IG2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 13/139/0/0, boligbygg
Dokument: BYGG-20/00162-54 - Bryggelia 18 og 20 (tidligere Bryggelia 8 og 10) 13/139/0/0, boligbygg - Mangler søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate 68 - 150/812/0/0, riving av deler av bygg
Dokument: Kristian IVs gate 68 - 150/812/0/0, riving av deler av bygg - Tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Langøy Vestre - gnr/bnr 211/8 mfl. - Farsund kommune - planID 04406
Dokument: Innspill til forslag om mindre endring av plan - Langøy Vestre - gnr/bnr 211/ 8, 14, 17, 26, 27 - Plan-ID 04406 - Farsund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² - Trytetjønnåsen 45 - gnr: 19/49
Dokument: Vedtak dispensasjon - areal tilbygg - gnr: 19/49 - Lund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - Mindre endring av bebyggelsesplan Langøy Vestre gnr211 bnr8 bnr14 bnr17 bnr20
Dokument: Tilbakemelding - Søknad om mindre endring av bebyggelsesplan Langøy Vestre gnr211 bnr8 bnr14 bnr17 bnr20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEK dører
Dokument: Svar - Henvendelse vedrørende TEK og fri bredde dører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Børtemannsbekken nord - Bykle kommune - Plan 200706
Dokument: Reguleringsplan- Søknad om endring Børtemannsbekken nord sørleg del- Bykle kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan Børtemannsbekken nord
Dokument: Førebels tilbakemelding på søknad om endring av detaljreguleringsplan for Børtemannsbekken nord- Sørlig del, planid 200706
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådhusveien 36 - 38 - gbnr. 163/57 - Kristiansand kommune - tilfluktsrom
Dokument: Innvilget søknad om fritak for krav om å bygge tilfluktsrom - Rådhusveien 36-38 - 472/57, 163 - Kristiansand Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryen T-banestasjon - Oppføring av sykkelhotell under veibru
Dokument: Vi minner om at fristen for å sette i gang tiltaket snart utløper - Ryen T-Banestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/Bnr 96/14 - Dvergsnesveien 573 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 48 - gbnr. 150/278 - Kristiansand kommune - tilfluktsrom
Dokument: Innvilget søknad om fritak fra krav om å bygge tilfluktsrom - Festningsgata 48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1747 Byrtemannsbekken - byggjesøknad
Dokument: Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 3, bnr 1747. Hovden Aust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 5A - dispensasjon fra vegloven
Dokument: Dispensasjon fra byggegrensa mot fv. 456 for oppføring av ny etasje på eksisterende tilbygg - gnr. 12, bnr. 668 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8-10 - gbnr 13/139 og 13/161 - Kristiansand kommune - tilfluktsrom
Dokument: Innvilget søknad om dispensasjon fra plikten til å bygge tilfluktsrom - Bryggelia 8-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - detaljreguleringsplan for gnr/bnr 212/10 og 212/1, Langøy Midtre - PlanID 04411
Dokument: Innspill til varsel om oppstart detaljreguleringsplan for gnr/bnr 212/10 og 212/1 - Langøy Midtre i Farsund - PlanID04411
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr/Bnr 150/671 - Kirkegata 53 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund - Langøy Midtre - 212/10 - 212/1 - detaljregulering
Dokument: Innspill til oppstart av detaljregulering - Langøy Midtre - 212/10 - 212/1 - Farsund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 212 Bnr 10 og 1 - Langøy Midtre - Farsund kommune - Agder fylke - Detaljreguleringsplan
Dokument: Svar - oppstart av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 212/10 og 212/1, Langøy Midtre - Farsund kommune -Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - detaljreguleringsplan for gnr/bnr 212/10 og 212/1, Langøy Midtre - PlanID 04411
Dokument: Angående detaljreguleringsplan for gnr 212/10 og 212/1 Langøy Midtre Farsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune Agder - Detaljreguleringsplan gnr212 bnr10 og del av bnr1 Langøy Midtre
Dokument: Tilbakemelding - Farsund kommune Agder - Varsel om oppstart detaljreguleringsplan for gnr212 bnr10 bnr1 Langøy Midtre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ferdigattest. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1680. Otrosåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3 - detaljregulering
Dokument: Innspill til melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3 i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Vågsbygd Torv - Nordre Hovedgårdsvei - Vågsbygd i Kristiansand kommune
Dokument: Vågsbygd bydelssenter, delfelt SS3 - Kristiansand kommune - innspill til varsel om oppstart av detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - mottatt melding om høye forstøtningsmurer og gjerder innenfor frisiktsone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - Reguleringsplaner
Dokument: Kristiansand kommune - Plan 1553 Vågsbygd bydelssenter - Delfelt SS3 - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan - Uttalelse fra Avinor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 42/62/0/0, leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62, - leilighets bygg - vedtak - igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på søknad om rammetillatelse, tilbygg lagerhall gnr. 20, bnr. 155, Vatnestrøm industriområde 5, 4730 Vatnestrøm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 96/14 Dvergsnesveien 573 - Kristiansand kommune
Dokument: Nabovarsel - gnr/bnr 96/14 Dvergsnesveien 573 - Kristiansand kommune - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - nytt bygg - bolig fromål - gnr. 150/43 - Dronningens gate 31
Dokument: Uttalelse - nabovarsel for byggeplaner - nytt bygg - gnr. 150/43 - Dronningens Gate 31 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 96 bnr 14 - Kristiansand - Dvergnesveien 573 - Kristiansand Feriesenter Eeiendom - ombygging
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 20 bnr 155 Iveland - Vatnestrøm - Voss Production as - utvidelse av lagerbygg
Dokument: Manglende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 20 bnr 155 Iveland - Vatnestrøm - Voss Production as - utvidelse av lagerbygg
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - reguleringsplan - gnr. 3/59 - Ferjeveien 4
Dokument: Varsel om oppstartendring - reguleringsendring - Farsund kommune - gnr. 3/59 - Ferjeveien 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund - Ferjeveien 4 - 3/59 - reguleringsplan - plan-ID 04816
Dokument: Uttalelse til oppstart av reguleringsendring - Ferjeveien 4 - 3/59 - plan-ID 04816 - Farsund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 04816 - Farøypark - Gnr 3 Bnr 59 - Ferjeveien 4 - Farsund kommune - Agder fylke - Reguleringsplan
Dokument: Svar- reguleringsendring - reguleringsplan for Farøypark -   Gbnr 3/59 - Ferjeveien 4 - Farsund kommune - Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune Agder - Reguleringsendring i reguleringsplan for Farøypark Ferjeveien 4 gnr3 bnr59
Dokument: Farsund kommune Agder - Uttalelse til varsel om mindre endring av del av Farøypark Ferjeveien 4 gnr3 bnr59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 31 - Kristiansand kommune - Atkomst
Dokument: 20/07239-1 - Dronningens gate 31 - Kristiansand kommune - Forhold rundt atkomst til eiendommen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse - etablering av parkeringskjeller - GB 72/8 - 72/47 - 72/187 - Rådhusveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Avtale - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - riving, tilbygg, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - midlertidig brukstillatelse - vedtak - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsdalen 13-15 - 37/968 - oppføring av ny enebolig
Dokument: Eidsdalen 13-15 - 37/968 - enebolig - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - riving, tilbygg, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - Mobile Sørlandsparken - tilbakemelding på "cafédriften"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - riving, tilbygg, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - vedtak - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9
Dokument: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9 - svart på revidert endring for B9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Ringvei 70A og 70B samt Kongsgård Allé 47 og 47A - 42/271 - Riving av hele bygg
Dokument: Østre Ringvei 70A og 70B samt Kongsgård Allé 47 og 47A - 42/271 - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 984050259 - SPISS ARKITEKTUR & PLAN AS
Dokument: Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 984050259 - SPISS ARKITEKTUR & PLAN AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bukkeneset 4 - 11/776 - tilbygg (tildelt ny adresse fra 01.06.16 - gammel adresse Holskogkilen)
Dokument: Bukkeneset 4 - 11/776 - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Dokumenter i forbindelse med innsynsbegjæring i sak 2015/590.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korsvik - 97/5 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Korsvik - 97/5 - mindre endring av reguleringsplan - adkomst og terreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Melding til leverandør - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Melding til leverandør - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Melding til leverandør - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 - 66/39 - skilt
Dokument: Skibåsen 2 - 66/39 - skilt - dispensasjon - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Melding til leverandør - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Melding til leverandør - Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - ingeniørvesenets uttalelse oversendes for kommentar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Dokument: Tildelingsvedtak -Rammeavtale rådgivningstjenester: Rådgivende ingeniør arkitekt ("ARK")
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilura - Flekkerøy - reguleringsplan
Dokument: 201915434-1 - Reguleringsplan Kilura Flekkerøy - spørsmål om gyldighet av rekkefølgekrav - gang og sykkelsti for området
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 63/550 - riving, tilbygg, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Skibåsen 2 og 6A - 66/39 og 66/550 - vedtak - endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til endring - oppdeling av leilighet - utvidelse av fellesareal - GB 73/27 - Marie Føreids vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9
Dokument: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9 - konklusjon fra kvalitetsgruppa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9
Dokument: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9 - informasjon om fremdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekanten syd - Vågsbygd - detaljregulering
Dokument: Trekanten syd - Vågsbygd - detaljregulering - svar om mobilitetsplan og parkeringsdekning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 - riving og oppføring av ny bolig
Dokument: Bryggelia 8 og 10 - 13/139 og 13/161 - riving og oppføring av nytt leilighetsbygg - saken avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEK10 § 12-16 Krav til håndlist i trapper
Dokument: Svar på spørsmål TEK10 § 12-16 Krav til håndlist i trapper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartal 15 - østre del - detaljregulering
Dokument: Kvartal 15 - tilbakemelding på planinitiativ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvann B4 del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9
Dokument: Bråvann B4, del av - mindre endring - delfelt B6, B8 og B9 - spørsmål til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korsvik - 97/5 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Korsvik - 97/5 - lenke er inaktiv - ønsker forslag via edialog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibåsen 39 - 63/846 - reguleringsendring
Dokument: Skibåsen 39 - 63/846 - reguleringsendring - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEK17 § 13-7 - dagslysberegning
Dokument: Svar - Spørsmål om TEK17 § 13-7 - dagslysberegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs vei 47 - 44/128 - parkeringskjeller
Dokument: St. Olavs vei 47 - 44/128 - parkeringskjeller - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Paulen - 2/8 - endring av reguleringsplanen
Dokument: Paulen - 2/8 - endring av reguleringsplanen - tilbakemelding på skisseforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til endring - dispensasjon fra byggegrense - oppdeling av leilighet - tilbygg - trafo - GB 73/27 - Marie Føreids vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Igongsettingsløyve. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1747. Hovden Aust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg
Dokument: Håkon den Godes vei 2 - 42/62 - leilighetsbygg - ber om kommentar til merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs vei 47 - 44/128 - parkeringskjeller
Dokument: St. Olavs vei 47 - 44/128 - parkeringskjeller - midlertidig brukstillatelse til 01.03.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skomagergada 1 - 151/2337 - bruksendring
Dokument: Skomagergada 1 - 151/2337 - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barstølveien 50, 54 og 58 - 63/719, 63/706 og 63/877 - forretnings-/næringsbygg
Dokument: Barstølveien 50, 54 og 58 - 63/719, 63/706 og 63/877 - forretnings-/næringsbygg - vedtak - rammetillatelse og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...