Norske-postlister.no


Viser [5] av [5].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Øvstebø Eiendom om dispensasjon fra pbl. § 1-8 andre ledd for oppføring av tilbygg til forretningsbygg, gnr. 78, bnr. 98, Dirdalsvegen 63, Dirdal
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra pbl. § 1-8 andre ledd for oppføring av tilbygg til forretningsbygg, gnr. 78, bnr. 98, Dirdalsvegen 63, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Dokument: HØRING, endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl. for Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Dirdal idrettslag om ombygging av eksisterende naturgressbane til kunstgressbane med flomlys på gnr. 78, bnr. 53, Kroveien 271, Dirdal
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens forbudssone langs vassdrag for ombygging av naturgressbane til kunstgressbane med flomlys, gnr. 78, bnr. 53, Kroveien 271, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplaner/endrede forutsetninger Ålgård nord og Kodlidalen
Dokument: Høring - dispensasjonsvurdering i forbindelse med stengning av Åfaret, Ålgård nord, og orientering om vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken