Norske-postlister.no


Viser [100] av [358].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 280821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185696
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 240721
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Viste strandhotell - 240721
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND - Tilskudd - Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer - Statsb. 2021
Dokument: Innvilger tilskudd til Stillestående cruise for eldre over statsbudsjettet 2021 kap. 714, post 79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255249
Dokument: Tilskudd - Omgjøring av vedtak - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 257046
Dokument: Tilleggstilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 256629
Dokument: Tilleggstilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell
Dokument: Spørsmål om skjenketider - Søknad om skjenkebevilling - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid
Dokument: Vedtak, tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Statsb. 2017
Dokument: Innvilger tilskudd til Aktivitetskafé over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - 12. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling for lukket selskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 257111
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185589
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND - Tilskudd - Spisevenner - Statsb. 2021
Dokument: Innvilger tilskudd til Spisevenn over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/bnr 28/314 - Dusavikveien 216 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND - Tilskudd - Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer - Statsb. 2021
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISTEVEIEN 47 - VISTE STRANDHOTELL - TILSYN 2019 - 2023
Dokument: VISTEVEIEN 47 - VISTE STRANDHOTELL - VARSEL OM TILSYN 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 971477415 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/bnr 28/314 - Dusavikveien 216 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom - Kirkens bymisjon Haugalandet
Dokument: Mangler nytt budsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak folkehelsetiltak 2021
Dokument: Tildeling av tilskudd til folkehelsetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak folkehelsetiltak 2021
Dokument: Tildeling av tilskudd til folkehelsetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND - Tilskudd - Spisevenner - Statsb. 2021
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Spisevenner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom - Kirkens bymisjon Haugalandet
Dokument: Innvilget tilskudd til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 256427
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255249
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 257408
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255120
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255039
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255516
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 258706
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 255594
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 256662
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 259031
Dokument: Avslag - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke sårbare eldre 2021 - aktivitet ensomhet og aktivitet besøksvert
Dokument: Tildeling aktivitetstilbod for å motverke einsemd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Svar på rapportering: Stiftelsen bymisjon Haugalandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Svar på rapportering: PAA HJUL Sandnes Kirkens bymisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Svar på rapportering: Kirkens Bymisjon Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Statsb. 2017
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Informasjon om utbetaling av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Informasjon om riktig saksnummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185802
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185696
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til prosjekt for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 189129
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 188656
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 184919
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185340
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 185589
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Vedrørende bekreftelse - Lys i mørket - III
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Vedrørende prosjektet "Lys i mørket" II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 257046
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 256629
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Svar - Klager på tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere 2021 - Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Dokument: Tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Stavanger
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Innvilger tilskudd til Gatenære tiltak over statsbudsjettet 2021 kap. 765, post 72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Innvilger tilskudd til Paahjul over statsbudsjettet 2021 kap. 765, post 72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Innvilgelse av tilskudd til Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Innvilgelse av tilskudd til Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Innvilgelse av tilskudd til Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Frivillig rusmiddelforebyggende innsats - Statsb 2016
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til Forebygging rus over statsbudsjettet 2021 kap. 714, post 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland, Stavanger - Tilskudd - Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring - Statsb 2014/2015/2016/2017/2018
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til frivillige organisasjoner - aktivisering og arbeidstrening - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Avslag på søknad om utviklingstilskudd for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Frivillig rusmiddelforebyggende innsats - Statsb 2016
Dokument: Foreløpig svar på søknad - Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell
Dokument: Spørsmål til innsendt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling åpent arrangement - Viste strandhotell - 11.12.2020
Dokument: Delegert vedtak - innvilget skjenkebevilling - åpent arrangement på Viste strandhotell - 11.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 10.12.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - innvilget ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap - 10.12.2020, Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - 189129
Dokument: Tilleggstilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell
Dokument: Spørsmål - avklaring om søknad skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) - Kirkens bymisjon - Viste strandhotell - 30.11.2020
Dokument: Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap - Viste strandhotell - 30.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/bnr 28/314 - Dusavikveien 216 - søknad om samtykke
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om skjenkebevilling for lukket selskap - Viste strandhotell 05.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap - 03.10.2020 - Viste strandhotell
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap - 03.10.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 29.09.2020 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling for lukket selskap - 29.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Informasjon om utbetaling av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 19.09.2020 - Viste strandhotell
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap 19.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 18.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om skjenkebevilling for lukket selskap - 18.09.2020, Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 - Kirkens bymisjon
Dokument: Avslag på søknad om skjenkebevilling. enkeltanledning, åpent arrangement - 16.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - innvilget skjenkebevilling for lukket selskap - 80 års dag - 16.09.2020, Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 15.09.2020 - Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap 15.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering - Anmodning om tilbakebetaling av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering - Anmodning om tilbakebetaling av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 05.09.2020 Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap 05.09.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap 29.08.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap 29.08.2020
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling for lukket selskap 29.08.2020 - Viste strandhotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - Kirkens bymisjon
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap Viste Strandhotell 07.08.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling, lukket selskap Viste Strandhotell 24.07.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
Dokument: Tilsagnsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland - Tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - Statsb. 2017
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd til Enter Aktiv-i-tet over statsbudsjettet 2020 kap. 761, post 79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...