Norske-postlister.no


Viser [100] av [78 933].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/211/0/0 Rehabilitering av pipe, Raggsteindalsvegen 14, Hovet
Dokument: 43/211/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturpris 2021
Dokument: Forslag til kulturpris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/107/0 Lavvo, Samegamme, Hardangervidda 80, Haugastøl
Dokument: 73/1/107/0 Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/0/0 Fasadeendring, Halen fjellstue, Hardangervidda
Dokument: 73/1/0/0 Bygging av nytt inngangsparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kulturskole - Avtale om kjøp og salg av tjenester
Dokument: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Hol kulturskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overtakelse av varmesental for skole- og idrettsområdet Geilo
Dokument: Henvendelse ang. overtakelse av varmesentral for skole- og idrettsområdet Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/39/0/0 Etablering av ildsted, Berglie 92, Dagali
Dokument: 101/39/0/0 Dispensasjon mot etablering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - spørsmål fra RIA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - svar i fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning, rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/837/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 113, Geilo
Dokument: 66/837/0/0 Klage på vedtak om igangsettelse.Solhovda 113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo
Dokument: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/836/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 111, Geilo - Dispensasjon
Dokument: 66/836/0/0 Klage på vedtak om igangsettelse.Solhovda 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Miljøterapitjenesten
Dokument: Søknad og CV - stilling 2758165 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/26/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 259, Haugastøl
Dokument: 73/1/26/0 Merkander
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/69/0/0 Renseanlegg, Smettesetervegen 75, Dagali
Dokument: 97/69/0/0 Tilbakemeldinger nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 83/44/0/0 Opparbeiding av infrastruktur i boligfelt, Fjell-ljom, Skurdalen
Dokument: 83844/0/0 Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Søknad og CV - stilling 2750405 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygningsingeniør/Byggsaksbehandlar
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766059 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Kartlegging av status i tjenestene til koordineringsgruppens rapport 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage igangsettingstillatelse, anmodning om oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan
Dokument: 0 1202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan - svar på bestilling av kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - søknad om oppføring av hytte
Dokument: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - søknad om oppføring av hytte, oversendelse av revidert situasjonsplan og avkjørselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel
Dokument: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel - oversendelse av rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon sykkelsti 4 - Gulsvikfjellet
Dokument: NVEs uttalelse - Høring - Ny behandling av dispensasjon for sykkelsti 4 i Gulsvikfjellet - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Høgevarde AS - etablering av sykkelsti 1-2-3, Høgevarde
Dokument: Endringsmelding Sykkelsti 1, 2 og 3 Høgevarde - saksnr 21/00304-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal vielse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Underskrevet prøvingsattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/545, tomt H213, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/545, tomt H213, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 32/59/0/0 Rehabilitering av pipe, Hagalivegen 1, Hovet
Dokument: 32/59/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer KB 26736
Dokument: Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer KB 26736
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring detaljregulering felt 11, Geilo fjellandsby, 66/644 Kikut F11, Geilo
Dokument: Merknader til endringer av detaljregulering felt 11, Geilo fjellandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/29/0/0 Tilbygg, hovedinngang og svømmebasseng, Bardøla Hotell
Dokument: 62/ 29/0/0 Klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/166/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 89, Geilo
Dokument: 57/166/0/0 Ber om svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling- Visit Geilo
Dokument: Skjenkesøknad til Stetten - spesifisering utvidelse søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturpris 2021
Dokument: Kulturpris og kultur- og idrettsstipend 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/939/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 135, Geilo
Dokument: 66/939/0/0 Tilbakemelding vedr. mangler i søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/938/0/0 Fritidsbolig, Solhvda 133, Geilo
Dokument: 66/938/0/0 Tilbakemelding vedr. mangler i søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/366/0/0 Avløpsanlegg, Rennedalsvegen 7, Ustaoset
Dokument: 64/366/0/0 Spørsmål vedr. vannprøver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/4758-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Salgskontroller 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Skjenkekontroller 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Skjenkekontroller 220821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med tobakksalg 10.05.21-31.12.21
Dokument: Tobakkstilsyn 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Helikoptertransport og tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo
Dokument: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/3/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 245, Haugastøl
Dokument: 73/1/3/0 Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/46/0/0 Fritidsbolig, Fossastølvegen 19, Geilo
Dokument: 51/46/0/0 Korrigering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo
Dokument: 57/20/0/0 Søknad etter § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ULOBA- Kvartalsrapport
Dokument: Kvartalsrapport Uloba Q2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om driftstilskudd - Amathea Viken avd. Drammen
Dokument: Søknad om driftstilskudd - Amathea Viken avd. Drammen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2021
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2021 og budsjett 2022 for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/570/0/0 Tilbygg og anneks, Nipen 39, Geilo
Dokument: 66/570/0/0 Søknad § 20-3 R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/25/0 Tilbygg fritidsbolig, Nedre Havsdalslie 20, Geilo
Dokument: 56/4/25/0 Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/32/0 Tilbygg Fagerheim Fjellstugu
Dokument: 73/1/32/0 Søknad § 20-3 R og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: 72/1/1 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innvilget tilskudd fra NAV ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nyørk II - oppdatert plankart etter vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innspel plan 2019014 Gravset - Vanneviken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommersielle ladepunkt og gebyrordning kommunale P-plassar
Dokument: Svar: Bistand til anskaffelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utdanningsdirektoratet - diverse info (P360 12/00403)
Dokument: Nasjonale prøver 2021 – påmeldingen er åpen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/177 Søknad om bygging av fritidsbustad, Gamle Løkjestølen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/177 Tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av fritidsbolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/177 Søknad om bygging av fritidsbustad, Gamle Løkjestølen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/177 Prosjektert kart avløp for 59/176 og 59/177
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea (P360 20/01774)
Dokument: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husleieforhold andre kommunale boliger
Dokument: Søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/14, Sandevja - oppføring av bolig
Dokument: 77/14, Sandevja - spørsmål om arealberegning for tilknytningsavgift vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oversendelse av oppdatert dokumentasjon til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/2, Rustadstølen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av setervoll
Dokument: 98/2, Rustadstølen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av setervoll, anmodning om sluttutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Flå kommune - Reguleringsplan - Gbnr 3/49 - Sørbygda - Fradeling av boligtomt i LNF - Til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om oppføring av utebod på eiend. gbnr. 18/128, Stavnsvegen
Dokument: Melding om oppføring av utebod på eiend. gbnr. 18/128, Stavnsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/493, tomt 712, HV15, Høgevarde
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/493, tomt 712, HV15, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uloba
Dokument: Kvartalsrapport Uloba Q2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 til idrettsanlegg - Tverrelvdalen idrettslag - lysanlegg/ kunstgressbane - 40775
Dokument: Søknadsnr 142405 - Fakturainformasjon utbetaling spillemidler 2021 - Tverrelvdalen stadion kunstgressbane - Anleggsnr 40775
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021 - Amtmannsnes skiløype gapahuk - 54124
Dokument: Søknadsnr 143021 - Fakturainformasjon utbetaling spillemidler 2021 - Amtmannsnes skiløype gapahuk - Anleggsnr 75522
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2020 - Idrettsanlegg - Kaiskuru Nærmiljøsenter - dekkpark/ fleraktivitesområde - anleggnr. 75688
Dokument: Søknadsnr 144597 - Fakturainformasjon utbetaling spillemidler 2021 - Kaiskuru nærmiljøsenter dekkpark - Anleggsnr 75688
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler 2021- Talvik skole aktivitetspark - anleggnr 75680
Dokument: Søknadsnr 144851 - Fakturainformasjon utbetaling spillemidler 2021 - Talvik skole aktivitetspark - Anleggsnr 75680
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde
Dokument: Svar på høring - Søknad om endring av områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde - Alta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Komsaveien
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Komsaveien - gnr 29/268, 29/262 med flere - Alta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell- Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: Trondskarvegen 32 Søknad om igangsettingstillatelse 30/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branntips - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Branntips - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser om båndtvang- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Taksering
Dokument: resultater Takst 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale for EVA
Dokument: Signatur av databehandleravtale for EVA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/69/0/0 Renseanlegg, Smettesetervegen 75, Dagali
Dokument: 97/69/0/0 Søknad etter § 20-3 3U
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/127/0/0 Eiendomsforhold, Ustaosvegen 651, Ustaoset
Dokument: 50/127/0/0 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...