Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 090].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 37/269, Liemarka - oppføring av hytte
Dokument: 37/269, Liemarka - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201308, Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter - dispensasjon for brakkerigg på 56/202, Gneisvegen 13
Dokument: 01201308, Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter - dispensasjon for brakkerigg på 56/202, Gneisvegen 13 - mangler ved søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1541, Olaf Rodegårds veg 63 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1541, Olaf Rodegårds veg 63 - Ferdigattest for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Engangskjøp - Tilbudskonkurranse for Bearbeidelse av gjennomført dokumentasjon for utvalgte bygg på Engene dynamittfabrikk, som grunnlag for fysisk rekonstruksjon og virtuell formidling
Dokument: Riksantikvaren avlyser tilbudskonkurransen for anskaffelse av "Bearbeidelse av gjennomført dokumentasjon for utvalgte bygg på Engene Dynamittfabrikk, som grunnlag for fysisk rekonstruksjon og virtuell formidling"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/256, Trollset - oppføring av hytte
Dokument: 62/256, Trollset - mangler til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogblomstveien - gnr 106 bnr 196 - grensepåvisning
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Skogblomstveien - gnr 106 bnr 196 - grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt - Kinn og midtre Sogn 2021 - LACHVL12
Dokument: Kinn Midtre Sogn skjær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråtaveien 55 - gnr 113 bnr 122 - Seksjonering
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Bråtaveien 55 - gnr 113 bnr 122 - Seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/202, Nystølsikten 38 - oppføring av hytte
Dokument: 62/202, Nystølsikten 38 - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av VA-kart - 2021
Dokument: Utsendelse av VA -data - 14951 Irisveien 1 (62-952) Sandnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1103 Stavanger kommune gnr 13 bnr 94
Dokument: Tinglysing knr 1103 Stavanger kommune gnr 13 bnr 94 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: E-post til søker - Arbeidstilsynet har behov for flere opplysninger og veiledning om myndighet til å behandle søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skigata 2 - gnr 101 bnr 14 - Søknad om arealoverføring
Dokument: Mangler i rekvisisjon - Skigata 2 - gnr 101 bnr 14 - Søknad om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om løyve til tiltak - Fritidsbustad
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] m/fl. - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rolvsrud idrettsplass - friområde - gnr 102 bnr 175 og 3 - grensepåvisning
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Rolvsrud idrettsplass - friområde - gnr 102 bnr 175 og 3 - grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler LACHVT11 Horten Holmestrand 2021
Dokument: Signert avtale -Anbud - Bortsetting Laser Vestfold og Telemark 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler Vinje Tokke Notodden 2021 - 103331 - LACHVT12
Dokument: Signert avtale -Anbud - Bortsetting Laser Vestfold og Telemark 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud LACHVT13 Fyresdal 2021 - 103332
Dokument: Signert avtale -Anbud LACHVT13 Fyresdal 2021 - 103332
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler LACHVT11-LACHVT14 Porsgrunn Horten 2021
Dokument: Signert avtale -Anbud - Bortsetting Laser Vestfold og Telemark 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 48 bnr 8, 15, 156 og 157 - Kart- og delingsforretning
Dokument: Tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven § 20-2, jf. 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Engangskjøp - Tilbudskonkurranse for Bearbeidelse av gjennomført dokumentasjon for utvalgte bygg på Engene dynamittfabrikk, som grunnlag for fysisk rekonstruksjon og virtuell formidling
Dokument: Engene dynamittfabrikk - Tilbudskonkurranse - Bearbeidelse av dokumentasjon - Frist 06.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 23, bnr. 288 - søknad om oppføring av fritidsbustad, Oset - Rugdelie 6
Dokument: Gnr. 23, bnr. 288 - Igangsettingsløyve - oppføring av fritidsbustad, Oset - Rugdelie 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1540, Olaf Rodegårds veg 52 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1540, Olaf Rodegårds veg 52 - Ferdigattest for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Innmåling av sporets beliggenhet - Avtale K.014555 - Terratec AS
Dokument: Godkjenning av UE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig brukstillatelse - Gnr. 203/24 - , Nedre Bukkespranget 21, 23, 25, 27, 29 og 31 (hus 31, 32, 33, 34, 35 og 36)
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Gnr. 203/24 - , Nedre Bukkespranget 21, 23, 25, 27, 29 og 31 (hus 31, 32, 33, 34, 35 og 36)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig brukstillatelse - Gnr. 203/24 - , Nedre Bukkespranget 21, 23, 25, 27, 29 og 31 (hus 31, 32, 33, 34, 35 og 36)
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Gnr. 203/24 - , Nedre Bukkespranget 21, 23, 25, 27, 29 og 31 (hus 31, 32, 33, 34, 35 og 36)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Matin og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på 10/588, tomt H245, Turufjell
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på 10/588, tomt H245, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Innmåling av sporets beliggenhet - Avtale K.014555 - Terratec AS
Dokument: Instruks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ett trinnsøknad - Nytt bygg - Fritidsbolig - Gnr. 208/309 - Øvre Hammarveien 33
Dokument: Tillatelse til tiltak - Nytt bygg - ikke boligformål over 70 m² - Gnr. 208/309 - Øvre Hammarveien 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: Delvis avvisning og delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TERRATEC AS - E39 Betna–Stormyra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: Leveranse testprosjekt - Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: 21/11791-65 - Status Foland Åseral leveranser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/515, tomt H141, Turufjell
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/515, tomt H141, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/612, tomt H187,Turufjell
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/612, tomt H187,Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Michael og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/551, tomt H260, Turufjell
Dokument: Søknad om oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/551, tomt H260, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om løyve til tiltak - Fritidsbustad
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Førebels svar på søknad om løyve til oppføring av fritidsbustad - avklaring om ansvarleg søkjar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt - Kinn og midtre Sogn 2021 - LACHVL12
Dokument: Referat oppstartsmøte konstruksjon med Terratec AS for geovekstprosjektet Kinn og Midtre Sogn 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: Regulerte vann og manus turruter LACHAG11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: E-post til søker - Arbeidstilsynet har behov for opplysninger - feil i arbeidsplan og varighet av prosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: 21/11791-60 - Froland Åseral midlertidig ortofoto
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: LACHAG11 Froland og Åseral - Referat fra oppstartsmøte konstruksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ett trinnsøknad - Nytt bygg - boligformål - Gnr. 208/309 - Øvre Hammarveien 33
Dokument: koordinater - Ett trinnsøknad - Nytt bygg - boligformål - Gnr. 208/309 - Øvre Hammarveien 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: Statusrapport Froland Åseral 1. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: Statusrapport Froland Åseral 1. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Innmåling av sporets beliggenhet - Avtale K.014555 - Terratec AS
Dokument: Utskiftning av underleverandør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/359 - nytt bygg - boligformål - Sisselbrenna 14
Dokument: Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - nytt bygg - boligformål - gbnr. 58/359
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser - Landbruk - 2021
Dokument: Svar på forespørsel om søknadsplikt - lukking av åpen grøft Årsvoll/Soma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 25, bnr. 395 - Søknad om oppføring av hytte, Auenhauglie T24
Dokument: Gnr. 25, bnr. 395 - Igangsettingsløyve oppføring av hytte Auenhauglie T24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Knut Hilde - oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/577, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse for oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/577, tomt H184 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/359 - nytt bygg - boligformål - Sisselbrenna 14
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Ett-trinns søknad - gbnr. 58/359
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging/kontroll med leverandører av geodata
Dokument: Følgebrev - Geodata - Terrratec
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging/kontroll med leverandører av geodata
Dokument: Flybåren datafangst - Melding om nye midlertidige forbudsområder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging/kontroll med leverandører av geodata
Dokument: Følgebrev Terratec - Kontrollrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 4 - gnr 107 bnr 1880 - Grensepåvising
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Gimleveien 4 - gnr 107 bnr 1880 - Grensepåvising
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - avslag av søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, jf. aml. § 10-5 3) ledd - Terratec AS
Dokument: VEDTAK I KLAGESAK - GJENNOMSNITTSBEREGNING JF. AML. § 10-5 3 LEDD - TERRATEC AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 119 bnr 990, Siljustølsvegen - Deling av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning, gnr 119 bnr 990
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Hovedprosjekt Nasjonal detaljert høydemodell - LACH0001 - 100139 - LACH0009 - 100184 - LACH0010 - LACH0011 - Lach0012 - 101248 - LACH0013 - LACH0025
Dokument: Endringsavtale NDH 2021 - Hovedprosjekt Nasjonal detaljert høydemodell - LACH0001 - 100139 - LACH0009 - 100184 - LACH0010 - LACH0011 - Lach0012 - 101248 - LACH0013 - LACH0025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TERRATEC AS - Evenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løkenåsveien 45 - gnr 100 bnr 91 - Arealoverføring
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretninger - Løkenåsveien 45 - gnr 100 bnr 91 - Arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr 30/93, Høgevarde
Dokument: Ferdigattest for oppføring av hytte på eiend. gbnr 30/93, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sønnaveien 28 - gnr 104 bnr 172 - Seksjonering
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Sønnaveien 28 - gnr 104 bnr 172 - Seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østlifaret - gnr 202 bnr 13 - Grensepåvisning
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning Del 2 - Østlifaret - gnr 202 bnr 13 - Grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest - Gnr. 208/296 - , Brennkollveien 100, 102 og 104
Dokument: Ferdigattest - Gnr. 208/296 - , Brennkollveien 100, 102 og 104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1108 Sandnes kommune gnr 34 bnr 396
Dokument: Tinglysing knr 1108 Sandnes kommune gnr 34 bnr 396 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østlifaret - gnr 202 bnr 13 - Grensepåvisning
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Østlifaret - gnr 202 bnr 13 - Grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - RV4, RV150 - Oslo - Oslo - APV20219428-S1
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - RV4, RV150 - Oslo - Oslo - APV20219428-T1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skårerfaret gnr 101 bnr 71 - grensepåvisning
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Skårerfaret gnr 101 bnr 71 - grensepåvisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 4226 Hægebostad kommune gnr 25 bnr 156
Dokument: Tinglysing knr 4226 Hægebostad kommune gnr 25 bnr 156 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/3 Linnesvolden. Oppmåling
Dokument: 24/3 Linnesvolden - Vedrørende avvik mot reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arbeidsvarsling - spesiell - RV4, RV150 - Oslo - Oslo - APV20219218-S1
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - RV4, RV150 - Oslo - Oslo - APV20219218-T1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Froland og Åseral - LACHAG11
Dokument: Månedsrapport juli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TERRATEC AS, prosjekt E18 Langangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1583, Natten - oppføring av 2 hytter med 6 og 8 boenheter
Dokument: 56/1583, Natten - tillatelse til oppføring av 2 hytter med 6 og 8 boenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstid - 986276092 - TERRATEC AS
Dokument: Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Terratec AS - Evenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 79/87 - Brattstølen - Byggesak
Dokument: Angående søknad om tillatelse i ett trinn 79/87 - Manglende igangsettingstillatelse for veg, vann- og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1108 Sandnes kommune gnr 52 bnr 46
Dokument: Tinglysing knr 1108 Sandnes kommune gnr 52 bnr 46 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 4226 Hægebostad kommune gnr 25 bnr 156
Dokument: Tinglysing knr 4226 Hægebostad kommune gnr 25 bnr 156 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/552, Grårova 34 - oppføring av hytte
Dokument: 58/552, Grårova 34 - Ferdigattest for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skigata 2 - gnr 101 bnr 14 - Søknad om arealoverføring
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Skigata 2 - gnr 101 bnr 14 - Søknad om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Terratec AS - bestillinger - 2021
Dokument: 2020/7266 - 95/96 Stokkeveien 4 - Fradeling av eksisterende bebyggelse - Bestilling av oppmåling og matrikkelføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt - Laser Sunnhordland Vaksdal Modalen 2021 - LACHVL11-13
Dokument: 2. klarmelding Laser Vaksdal Modalen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lysåsbakken 39 - gnr 103 bnr 63 - Fradeling
Dokument: Bestilling av oppmålingsforretning - Fradeling - Lysåsbakken 39 gnr 103 bnr 63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag av søknad om gjennomsnittsberegning
Dokument: FORELØPIG SVAR OG MELDING OM SAKSBEHANDLINGSTID, JF. FVL. § 11 A - KLAGE PÅ AVSLAG AV SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV DEN ALMINNELIGE ARBEIDSTIDEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 6, Nøttveitvegen 154 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Godkjent og tinglyst seksjonering, gnr 88 bnr 6, Nøttveitvegen 146-156
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1103 Stavanger kommune gnr 38 bnr 4110
Dokument: Tinglysing knr 1103 Stavanger kommune gnr 38 bnr 4110 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...