Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 041].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Herøya 1 94/4/0/0, riving og bruksendring
Dokument: Herøya 1 94/4, tilbygg og bruksendring - søknad om ferdigattest - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt - Mangelfull søknad om MB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 14, 16 , 6 11/675, 11/134 11/231/0/0, forhåndskonferanse - nybygg - sammenslåing
Dokument: Andøyveien 14 og 16, og Andøybakken 6 - 11/231, 11/675 og 11/134 - Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 27 40/679/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Gimleveien 27 40/679/0/0, Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sydinga 4 - 99/191 99/191/0/0, nytt bygg for Max Norway AS
Dokument: Sydinga 4 - søknad om igangsettingstillatelse - ny tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmerstøveien 2 - 95/25 og 95/180/0/0, bolig/næringsbygg
Dokument: Tømmerstøveien 2 - 95/25 - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Havliveien 10 37/432/0/0, tilbygg til Havlimyra skole
Dokument: Havliveien 10 37/430 - tilbygg til Havlimyra skole - vedtak - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Oversendelse av uttalelse i fra ing. vesenet vedrørende endring av reguleringsplanen for Nygård syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sydinga 4 - 99/191 99/191/0/0, nytt bygg for Max Norway AS
Dokument: Sydinga 4 - søknad om IG - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Åros Feriesenter, del av felt HB4-5
Dokument: Oppfølging - Mindre reguleringsendring, Åros Feriesenter, del av felt HB4-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 105 96/1017/0/0, tilbygg
Dokument: Dvergsnesåsen 105, tillatelse til å bygge tilbygg, trapp, gjerde basseng og levegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, 20040909-1E3 - Del av Hølleheia
Dokument: Oversendelse av innspill til endring av reguleringsplanen for del av Hølleheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grønnehaven 10 - 9/38/0/0, oppføring av søppelbod, port, basseng, inngangsparti og bod med kjøkken
Dokument: Grønnehaven 10 - 9/38 - vedr. uttalelse fra ingeniørvesenet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Oversendelse av innspill - endring av reguleringplanen Nygård Syd med Plan ID 19900615 E1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Oversendelse av ytterligere innspill - Nygård syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Oversendelse av høringsinnspill - endring av reguleringsplanen for Nygård syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 3-5 - 150/1133 - påbygg, riving og bruksendring
Dokument: Skippergata 3-5 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 3-5 - 150/1133 - påbygg, riving og bruksendring
Dokument: Skippergata 3-5 - 150/1133, Endring av tillatelse for fasadeendring og krav om tilgjengelighet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sagmyra 2 - 11/29/0/1, forespørsel
Dokument: Sagmyra 2 - 11/29/0/1, tilbakemelding på forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Arendal kommune - Skareheia - gnr/bnr 211/4, 247 og 580
Dokument: Arkeologisk registrering - Skareheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 27 40/679/0/0, etablering 2 nye bygg
Dokument: Gimleveien 27, Igangsettingstillatelse del 2 resterende arbeider veksthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grønnehaven 10 - 9/38/0/0, oppføring av søppelbod, port, basseng, inngangsparti og bod med kjøkken
Dokument: Grønnehaven 10 -, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26, vedtak, støyvoll/skjerm, fortetting, riving og oppføring - Dispensasjon fra byggegrense mot E39 og fylkesvei FV 204
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Åros Feriesenter, del av felt HB4-5
Dokument: Mindre reguleringsendring, Åros Feriesenter, del av felt HB4-5 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Arendal kommune
Dokument: Nabovarsel - gnr/bnr 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Arendal kommune - forretningsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 105 96/1017/0/0, tilbygg
Dokument: Dvergsnesåsen 105 96/1017/0/0, søknad tilbygg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] levegg , dispensasjonssøknad - anmodning om uttalelse oversendes for kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mosby oppvekstsenter - tilsyn, godkjenning m.m. - Miljørettet helsevern
Dokument: Innspill om trafikksikkerhet til planarbeidet for Moseid bakeri - fra Miljørettet helsevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Nytt anlegg/forretningbygning - Strømsbusletta 9 AS
Dokument: Endring av tillatelse og igangsettingstillatelse nr 4 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Nytt anlegg/forretningbygning - Strømsbusletta 9 AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård alle 53 - 42/465/0/0, bruksendring
Dokument: Kongsgård alle 53 -, godkjent midlertidig dispensasjon for bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114, 96/1000 - korrespondanse vedr utvendig trapp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 8 - 151/1766 - bygging nær kommunale vann- og avløpsanlegg
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 8 - 151/1766 - bygging nær kommunale vann- og avløpsanlegg - lyktestolper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 105 96/1017/0/0, tilbygg
Dokument: Dvergsnesåsen 105, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10, vedtak riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall - Igangsettingstillatelse for resterende arbeider IG3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2021
Dokument: Odderøya - leveranse av FKB kartdata med disposisjonsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 27 40/679/0/0, etablering 2 nye bygg
Dokument: Gimleveien 27 40/8 og 40/679, Igangsettingstillatelse del 1 grunnarbeider veksthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilenesheia 53 - 412/239/0/0, rapportering etter pbl § 20-5 - utestue
Dokument: Kilenesheia 53 -, foreløpig tilbakemelding på søknad om utestue svømmebasseng - mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimleveien 27 40/679/0/0, etablering 2 nye bygg
Dokument: Gimleveien 27 40/679/0/0, forhåndskonferanse naturmuseum og botanisk hage - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan Kristiansand kommune - arealdel
Dokument: Svar på innspill mottatt etter høringsfristen om Randesund planteskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Braneset, Søgne - 420/6
Dokument: Detaljregulering, Braneset, Søgne - 420/6 - Planinitiativ - frister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/1299 63/1299/0/0, nytt bygg
Dokument: Hånesveien 120 og 126, 63/1299, rammetillatelse for nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114, 96/1000 - Tillatelse til oppføring av utvendig trapp og støttemur, og dispensasjon fra regulert byggegrense og pbl. § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 8 - 151/1766 - bygging nær kommunale vann- og avløpsanlegg
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 8 - 151/1766 - svar på søknad om overbygget sykkel-parkering på kulvert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10, 151/1766 klatrehall - Dispensasjon og igangsettingstillatelse IG2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikveien 39 59/6/0/0, riving - bolig - garasje
Dokument: Torsvikveien 39 - ber søker vurdere opprettholdelse av søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Stauslandsmoen, Søgne
Dokument: Detaljregulering, Stauslandsmoen, Søgne - til orientering, ny saksbehandler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114, 96/1000 - Korrespondanse om høyder murer og dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Nytt anlegg/forretningbygning - Strømsbusletta 9 AS
Dokument: Endring av tillatelse - 502/1325 - Strømsbusletta 9 - Nytt anlegg/forretningbygning - Strømsbusletta 9 AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114, 96/1000 - Vi trenger mer dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring - Etterlyser tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hellemyrtoppen 48 151/875/0/0, tilbygg
Dokument: Hellemyrtoppen 48 - 151/875 - vedtak-igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lumberodden 84 13/1579/0/0, 2-mannsbolig
Dokument: Lumberodden 84, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 1 94/4/0/0, riving og bruksendring
Dokument: Herøya 1, riving, tilbygg og bruksendring - endret tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Moseid bakeri - Kristiansand kommune
Dokument: Kristiansand kommune - Tilbakemelding oppstart detaljregulering for Moseid bakeri - Mosby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2021
Dokument: Braneset - 420/6 - leveranse av FKB kartdata med disposisjonsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygdveien 25 13/146/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Vågsbygdveien 25 13/146/0/0, forhåndskonferanse - Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 - 96/1000/0/0, oppføring av ny enebolig, garasje, bod og pumpestasjon
Dokument: Dvergsnesåsen 114, 96/1000 - Behov for avklaring rundt prosjektering av bygningsfysikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leireveien 26 429/128/0/0, fortetting, riving og oppføring
Dokument: Leireveien 26, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, 20040909-1E3 - Del av Hølleheia
Dokument: Tilbakemelding på søknad om mindre endring av reguleringsplanen for del av Hølleheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holskogveien 131 12/1067/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Holskogveien 131 12/1067 - referat forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Naturmuseum og botanisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Universitet i Agder - H003 Detaljprosjektering ARK
Dokument: Prosjekt nr. 1187201 Naturmuseum og botanisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] UiA, trinn II - H003 Detaljprosjektering ARK - Forespørsel om honorarbudsjett til rammeavtale 2018/3366
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Nygård syd - tilbakemelding på reviderte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114 - 96/1000 - Statusoppdatering og eventuell innhenting av samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 105 - 96/1017/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Dvergsnesåsen 105, 96/1017 - Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åloneset 88 - 443/43/0/0, riving av bygning under 70m2 og oppføring av ny fritidsbolig
Dokument: Åloneset 88 - GB 443/43 - søknad om dispensasjon og rammetilllatelse - riving av hytte, oppføring av ny
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt - vedrørende plassering av sykkelparkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 5A 12/668/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Vågsbygd ringvei 5A 12/668/0/0, forhåndskonferanse - Tilbakemelding kvalitetsgruppa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate 10 151/1766/0/0, riving av bygg , parkeringsplass , klatrehall , skilt - Mangelfull søknad om IG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Espestølveien 279 593/5/0/0, bruksendring
Dokument: Espestølveien 279, 593/5 - Godkjent tillatelse til tiltak og dispensasjon for riving deler av bygg, bruksendring og restaurering av eksisterende bygg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Kvartal 57 - østre del - Kristiansand
Dokument: Kvartal 57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygdveien 25 13/146/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Vågsbygdveien 25 - 13/146 - svar vedrørende forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd ringvei 5A 12/668/0/0, forhåndskonferanse
Dokument: Vågsbygd ringvei 5A 12/668/0/0 - bruksendring - Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Moseid bakeri - Mosby - Kristiansand kommune
Dokument: Detaljregulering for Moseid bakeri - Mosby i Kristiansand kommune - innspill til varsel om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Espestølveien 279 593/5/0/0, bruksendring
Dokument: Espestølveien 279, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikveien 39 59/6/0/0, riving - bolig - garasje
Dokument: Torsvikveien 39, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for hytteområde på Skarestrand
Dokument: Sender mottatte utredninger i sjø for Krøglevik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Arendal kommune - Skareheia - gnr/bnr 211/4, 247 og 580
Dokument: Innspill til igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for Skareheia, Tromøya - Arendal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stadutviklingsprosjekt - Hegni aktivitets- og friluftsområde
Dokument: Tilbod mogleitsstudie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringplan - Skareheia gnr. 211 bnr. 4 og 247 og deler av 221/580 m.fl- Tromøya - Arendal - Agder
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning for Skareheia, Tromøya - Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 211 Bnr 4 og Gnr 221 Bnr 247, 580 m.fl. - Skarestrand - Tromøya - Arendal kommune - Agder fylke - Detaljregulering av hytter og båthavn
Dokument: Uttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid - detaljregulering for Skareheia - Tromøya - Arendal kommune - Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 114 96/1000/0/0, utvendig trapp og støttemur
Dokument: Dvergsnesåsen 114, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 10 - 14/624 - avstandskrav til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rødstrupeveien 10 - 14/624 - svar på søknad om dispensasjon fra avstandskrav for bygging nær offentlig VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 1 94/4/0/0, riving og bruksendring
Dokument: Herøya 1 94/4, tilbygg og bruksendring - tilbakemelding til endringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan med konsekvensutredning for Skareheia, Tromøya, Arendal kommune
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering av Skareheia i Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøya 1 94/4/0/0, riving og bruksendring
Dokument: Herøya 1 - tilbakemelding til endringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/1299 63/1299/0/0, nytt bygg
Dokument: 63/1299, foreløpig tilbakemelding på søknad om nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 10 - 14/624/0/0, riving av garasje/bod og oppføring av nytt tilbygg og garasje/bod
Dokument: Rødstrupeveien 10 - avstandskravet gjelder ledningstrasé
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 10 - 14/624/0/0, riving av garasje/bod og oppføring av nytt tilbygg og garasje/bod
Dokument: Rødstrupeveien 10-ber om bekreftelse av minsteavstand til VA-ledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal kommune Agder - Detaljregulering med konsekvensutredning for Skareheia på Tromøya gnr211 bnr4 bnr247 gnr221 bnr580 mfl
Dokument: Svar - Arendal kommune Agder - Varsel om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for Skareheia på Tromøya gnr211 bnr4 bnr247 gnr221 bnr580 mfl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klynga 36 152/300/0/0, forhåndskonferanse - tomtefordeling
Dokument: Klynga 36 - 152/300 - Referat fra møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2020
Dokument: Området Leire - leveranse av FKB kartdata med disposisjonsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 102 96/715/0/0, påbygg, våtrom
Dokument: Dvergsnessvingen 102 - 96/715, Ferdigattest påbygg, våtrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Nygård syd
Dokument: Tilbakemelding på søknad om mindre endring av detaljreguleringsplanen for Nygård syd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - byggesak - utvidelse av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] videregående skole - gnr. 1/889 mfl. (19/04738)
Dokument: SV: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VGS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravane 12 150/1748/0/2, forhåndskonferanse - tilbygg/fasadeendring
Dokument: Mulig forhåndsuttalelse og befaring - Gravane 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravane 12 150/1748/0/2, forhåndskonferanse - tilbygg/fasadeendring
Dokument: Gravane 12 150/1748/0/2 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...