Norske-postlister.no


Viser [34] av [34].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Endring av arbeidstid renholdsavd.
Dokument: Referat endring av arbeidstid bh
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål fra innbyggere
Dokument: Visir eller munnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dagaliveien 48 C-D - Oppføring av to eneboliger med garasjer under terreng
Dokument: Svar til fjerning av trær - Dagaliveien 48 C-D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad arbeidsvarsling TFV1-S-20-689 - Fv. 500 Nesvegen, Rosendal - bygging gang-/sykkelveg langs fv
Dokument: Godkjent plan arbeidsvarsling TFV1-S-20-689 - Fv. 500 Nesvegen, Rosendal - bygging gang-/sykkelveg langs fv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad arbeidsvarsling TFV1-S-20-605-Fv 5164 Hamrevegen - omlegging fv, fase 3
Dokument: Godkjent plan arbeidsvarsling TFV1-S-20-605-Fv 5164 Hamrevegen - omlegging fv, fase 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarsling - Fv 578 - Ervikveien - skilting
Dokument: Arbeidsvarsling - Fv 578 - Ervikveien - skilting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarsling - Fv. 585 - Kalfarveien 20 - Villa Amtmann - Riving og nybygg - Bergen kommune
Dokument: Innvilget søknad om arbeidsvarsling - Fv. 585 - Kalfarveien 20 - Fortau stengt - Midlertidig gangfelt - Manuell dirigering - Riving og nybygg - Villa Amtmann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarslingsplan TFV1-S-20-351 Rosendal - bygging GS veg langs fv
Dokument: Godkjent varslingsplan TFV1-S-20-351 Rosendal - bygging GS veg langs fv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarsling TFV1-S-20-284- Fv. 575 Ølvesvegen - krysse veg med VA-grøft
Dokument: Godkjent varslingsplan TFV1-S-20-346- Fv. 575 Ølvesvegen - krysse veg med VA-grøft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarsling - Fv 5174 - Kokstadvegen - anleggstrafikk
Dokument: Arbeidsvarsling - Fv 5174 - Kokstadvegen - anleggstrafikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsforhold ***** ***** *****
Dokument: Tilbud om vikariat som sykepleier ved Ortopedisk avdeling, Sykehuset Levanger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak - Fjord`n senter - Fusa - Bjørnafjorden kommune
Dokument: Vedtak -Skiltplan - Fjord'n senter - Bjørnafjorden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad arbeidsvarsling TFV1-S-20-284- Fv. 575 Ølvesvegen - krysse veg med VA-grøft
Dokument: Godkjent plan arbeidsvarsling TFV1-S-20-284- Fv. 575 Ølvesvegen - krysse veg med VA-grøft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning av kommunal festetomt - Fritidseiendom - Risøen østre gnr 32 bnr. 2
Dokument: Bekreftelse på innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak - Fjord`n senter - Fusa - Bjørnafjorden kommune
Dokument: Søknad om skiltvedtak - Fjord'n senter-Fusa-Bjørnafjorden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning av kommunal festetomt - Fritidseiendom - Risøen østre gnr 32 bnr. 2
Dokument: Skjøte og egenerklæringsskjema for signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av faktura for kommunale avgifter på seksjonsnivå
Dokument: Deling av faktura for kommunale avgifter på seksjonsnivå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning, søknadspliktig tiltak Sted: Risøya 1 gnr. 32 bnr. 2 fnr. 25 Rekvirent: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev etter tinglysing, gnr. 32 bnr. 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning, søknadspliktig tiltak Sted: Risøya 1 gnr. 32 bnr. 2 fnr. 25 Rekvirent: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning den 15.11.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUT - Bygg 152 - Plan U2 - Anatomisk samling - Plansjesamling fra NVH
Dokument: Plansjesamlingen fra NVH - oppbevaringsskap for plansjene i vandrehallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om innløsning av festetomt-Risøya gnr. 32 bnr. 2 fnr.25.søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - videreført fra ePhorte sak 2014/1484
Dokument: Godkjent - DA - Søknad om fradeling av areal fra gnr. 32 bnr. 2 til bestående kommunal festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Velkomstbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilsettingsbrev/ arbeidsavtale i rekrutteringsstillinger for sykepleiestudenter Idnr 1019 Avdeling for omsorg, tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør/Guldbergaunet bosenter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 416 Risørveien - planlegging
Dokument: Innspill til ny veg Risør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Risøya 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Resultat lokale forhandlinger HTA kap. 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsavtale, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Publikumshenvendelser 2017 - Avdeling Haugalandet
Dokument: Importerte bær - Kontaktskjema mattilsynet.no - 13032017 - 17:27:31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om konvertering til helsefagarbeider
Dokument: Innvilget - Søknad om autorisasjon / lisens som helsefagarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon av regnskapsførere
Dokument: Vedtak om autorisasjon som regnskapsfører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SØKNADER OM STIPEND - 2015 - HELSE- OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD STIPEND
Søk innsyn i dokumentet/saken