Norske-postlister.no


Viser [29] av [29].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - Ustedalen Hotell AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Dokument: Skjenkebevilling - Ustedalen Hotell AS - bevillingsperioden 01.10.2020 - 30.09.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Dokument: Bevillingsgebyr 2020 - Kommunal skjenkebevilling for alkoholdig drikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22
Dokument: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22 - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22
Dokument: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22 - Kontroll av vilkår for din eiendom i Hol kommune - PURRING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/6/3/0 Begjæring om seksjonering, Gamlevegen
Dokument: 66/6/3/0 Tilbakebetaling av gebyr, seksjonering.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22
Dokument: 66/175/0/0 Boplikt, Gamlevegen 22 - Kontroll av vilkår for din eiendom i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av gassanlegg 2020 i Hol kommune
Dokument: Tematilsyn gassanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reduksjon av avgift for tobakksalgregistreing
Dokument: Søknad om reduksjon av avgift for tobakksalgregistreing - Ustedalen Hotel & Ressort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEDALEN HOTELL AS AVD HOTELL - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak om vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Ustedalen Hotel 19.04.19
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Ustedalen Hotell 19.04.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Dokument: Hol brann- og feiervesen - Innsatsplaner brann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avgift salg tobakksvarer 2018
Dokument: Avgift salg tobakksvarer 2018 i Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ustedalen Hotell AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - import til skjenking
Dokument: Ustedalen Hotell AS - Søknad om utvidelse skjenkebevilling til å omfatte import av vin til skjenking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansvarlig Vertskap
Dokument: Invitasjon til kurs i ansvarlig vertskap tirsdag 13.11.18 kl.12.00-16.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/791, 66/898, 66/59, 65/414 Hotell og felles parkering, bygg D, Gamlevegen 24, Geilo
Dokument: Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr etter §32-8 - 66/791, 66/898, 66/59, 65/414 Hotell og felles parkering, bygg D, Gamlevegen 24, Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 0620 Hol kommune gnr 66 bnr 30
Dokument: Tinglysing knr 0620 Hol kommune gnr 66 bnr 30 - Dokumentet er nektet tinglyst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: USTEDALEN HOTELL AS AVD HOTELL - Inspeksjon
Dokument: Vedtak - Skriftlig tilbakemelding om utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Tilsyn - oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Manglende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Tilsyn - krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Oppfølging av tilsyn - oppfyllelse av pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Oppfølging av tilsyn - utsettelse av frist og oppfyllelse av pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Oppfølging av tilsyn - status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Oppfølging av tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Vedtak om stansing ved overhengende fare (#1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 982839041 USTEDALEN HOTELL AS
Dokument: Tilsynsrapport og varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EMS - solarie - Ustedalen Hotell AS - 3580 Geilo
Dokument: BEKREFTELSE PÅ MELDING OM SOLARIEVIRKSOMHET ARKIVREF 201200868/1 - M4312-11427
Søk innsyn i dokumentet/saken