Norske-postlister.no


Viser [52] av [52].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om skjenkebevilling- Visit Geilo
Dokument: Søknad om skjenkebevilling Stetten - avlysning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling- Visit Geilo
Dokument: Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) - Visit Geilo AS - Stetten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Visit Geilo AS - Norsk Matglede 2021 - Kortvarig omsetning av mat og drikke
Dokument: E-postrekke - Veiledning om reglene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning tildelt 15. april, søknadsfrist 26. mai 2021
Dokument: Søknad om kommunal kompensasjonsordning - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til videre partnerskap - Visit Geilo
Dokument: Partnerskapsavtale mellom Hol kommune og Visit Geilo AS 2020–2024. Vedtatt 25.11.2020, KS 93/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.november 2020
Dokument: Avslag - Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.oktober 2020
Dokument: Vedr. tilsagn ekstraordinært næringstilskudd 20/04150-6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Hol kommune frist 1.oktober 2020
Dokument: Tilsagn - Søknad om ekstraordinært kommunalt næringstilskudd 2020 Covid 19 - Visit Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Visit Geilo AS. Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning på Stetten
Dokument: Skjenkebevilgning til Stetten - annulering - Visit Geilo, org.nr. 911 564 092
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - henvendelse om kompensasjon for sviktende reiseliv på Geilo ifb. koronavirus (Covid-19)
Dokument: Korona - informasjon om kompensasjon for sviktende reiseliv på Geilo ifb. koronavirus (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Geilo 2023
Dokument: Søknad om tilskot frå næringfondet - Visit Geilo AS - vidareføring av destinasjonsutvikling /strategiprosjekt Geilo 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Visit Geilo AS
Dokument: Søknad om tilskot frå næringfondet - Visit Geilo AS - vidareutvikling av Nasjonalparkdagane og Norsk Matglede 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Visit Geilo AS
Dokument: Vedr. søknad om næringstilskot til Nasjonalparkdagane og Norsk Matglede 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd - Visit Geilo AS
Dokument: Førebels svar - søknad om næringstilskot - utvikling av arrangementa Nasjonalparkdagene og Norsk Matglede i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Remerking av Geilo som Bærekraftig reisemål
Dokument: Remerking av Geilo som Bærekraftig reisemål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OPPFØLGING REGIONAL PLAN VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2019
Dokument: Svar på søknad - " Norway home of skiing ( NHOS ) "
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NÆRINGSUTVIKLING - TILSKUDD - DISTRIKTSKOMMUNER
Dokument: RF13.50 - søknadsnummer 2019-0186 - angående søknad om tilskudd til Norway Home Of Skiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PROGRAM FOR KULTURARVOPPLEVELSER
Dokument: Svar på søknad - Røta - Fortida former framtida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BÆREKRAFTIG REISELIV
Dokument: Svar på søknad - Støtte til remerking av Geilo som bærekraftig reisemål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GODKJENNING AV LÆREBEDRIFTER - SERVICE OG SAMFERDSEL
Dokument: Godkjenning som lærebedrift i Kontor- og administrasjonsfaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd til remerking av Bærekraftig Reisemål - Visit Geilo AS
Dokument: Søknad om tilskot frå næringsfondet - remerking av Bærekraftig Reisemål - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd fra næringsfond - Visit Geilo
Dokument: Søknad om tilskot frå næringsfondet - prosjekt Innsikt Geilo 2023 - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd til remerking av Bærekraftig Reisemål - Visit Geilo AS
Dokument: 19/00787-4 - Søknad om næringstilskudd til remerking av Bærekraftig Reisemål - Visit Geilo AS - Svar på henvending om sakshandsamingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om næringstilskudd til remerking av Bærekraftig Reisemål - Visit Geilo AS
Dokument: Førebels svar - søknad om næringstilskudd - Visit Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overdreven grusing i Geilo sentrum, øvrevegen, Slåttalivegen og Timrehaugvegen
Dokument: Ang. Overdreven grusing i Geilo sentrum, øvrevegen, Slåttalivegen og Timrehaugvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd fra næringsfond - Visit Geilo
Dokument: Førebels svar - søknad om næringstilskot - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PROGRAM FOR KULTURARVOPPLEVELSER
Dokument: Tilsagnsbrev - Røta - kunnskap om egen fortid former vår identitet for framtida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE 2018 - Kortvarig omsetning av mat og drikke
Dokument: Tilbakemelding - Utstillerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PROGRAM FOR KULTURARVOPPLEVELSER
Dokument: RF13.50 - 2018-0156 - Røta - kunnskap om egen fortid former vår identitet for framtida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MUSIKK - TILSKUDD
Dokument: Geilo som arrangør av Landskappleik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PROGRAM FOR KULTURARVOPPLEVELSER
Dokument: RF13.50 - 2018-0156 - Røta - kunnskap om egen fortid former vår identitet for framtida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Buskerud teater, Geilo 365 og Visit Geilo
Dokument: Søknad om tilskot frå næringsfondet - prosjekt kultur og reiseliv - Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REISELIV - PROGRAM AKTIVITETSTURISME
Dokument: Svar på spørsmål om endring av prosjektadministrasjon - Tråkk 'n' Roll 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haugafolket som identitetsbygger for Geilo
Dokument: Avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TRAINEEORDNING FOR REISELIVET
Dokument: Tilsagn Trainee - Visit Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REISELIV - PROGRAM AKTIVITETSTURISME
Dokument: Svar på søknad om støtte til prosjekt " Hallingdal - pioner innen bærekraftig stiutvikling"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REISELIV - MARKEDSPROGRAM
Dokument: Tildeling sommermarkedsmidler 2018 - endelig fordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haugafolket som identitetsbygger
Dokument: Avvisning av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE 2017 - Kortvarig omsetning av mat
Dokument: Påmeldinger Norsk Matglede - Liste over utstillere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handlingsplan for Klima og Energi 2018 - 2021
Dokument: Høring - Handlingsplan for klima og energi 2018 – 2021, Hol kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE 2017 - Kortvarig omsetning av mat
Dokument: Korrigerte retningslinjer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE 2017 - Kortvarig omsetning av mat
Dokument: Norsk Matglede 7. oktober 2017 - Retningslinjer til utstillere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER HALLINGDAL 2017 - TERRENGSYKKELPROSJEKTET TRÅKK'N ROLL
Dokument: Sluttutbetaling av midler til Tråkk N Råll - terrengsykkelprosjekt i Hallingdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturkonsept Geilo 2017
Dokument: Avslag på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REISELIV - PROGRAM AKTIVITETSTURISME
Dokument: Tilsagn om støttemidler for prosjekt « Terrengsykkel–bærekraftig verdiskaper i Hallingdal »
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ICEMUSICFESTIVAL 2017 - KORTVARIG OMSETNING AV MAT OG DRIKKE
Dokument: Icemusicfestival 2017 - Salg av varm drikke med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIMULERINGSTILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER
Dokument: Stimuleringstilskudd til ny lærebedrift med kontrakt 2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE GEILO 2016 - KORTVARIG OMSETNING AV MAT OG DRIKKE
Dokument: Oversiktkart og liste over utstillere samt informasjon sendt til utstillere fra Visit Geilo AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE GEILO 2016 - KORTVARIG OMSETNING AV MAT OG DRIKKE
Dokument: Oppdatert utstilleroversikt - Norsk Matglede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO AS - NORSK MATGLEDE GEILO 2016 - KORTVARIG OMSETNING AV MAT OG DRIKKE
Dokument: Foreløpig liste over utstillere og informasjonsskriv om rutiner for håndtering av mat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISIT GEILO - NORSK MATGLEDE 2014 - Kortvarig omsetning av mat og drikke
Dokument: Epostrekke - Tapas konkurransen
Søk innsyn i dokumentet/saken