Norske-postlister.no


Viser [100] av [17 319].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innsynsbegjæring - 08.10.2021 - Astraveien 36 - gnr/bnr 25/164
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] delte Gnr 25 Bnr 164, Astraveien med deg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning av 25/6-21, kr 1 895 000,-
Dokument: Vedtak: kommunal kompensasjonsordning Covid-19 - søknadsfrist september 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -20.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -20.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PID 1931 2016 01 Kommunedelplan for bynære områder
Dokument: Foreløpig svar - Innspill til kommunedelplan bynære områder; tomt Finnfjordbotn gbnr 47/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 7/455-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg -Kaalstangveien 8 - 2021
Dokument: Tilfredsstillende tilbakemelding- Gbnr. 7/455-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg -Kaalstangveien 8 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - 18.10.2021 - gnr/bnr 57/356 og 57/66
Dokument: Lenke til byggesaksmappe for gnr 57 bnr 66
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon til private barnehager 2021 for inntektstap på grunn av ordningene med søskenmoderasjon - Inntektsavhengig oppholdsbetaling og gratis kjernetid
Dokument: Svar - Re: Spørsmål Re: Savner refusjonskrav - inntektstap på grunn av moderasjonsordninger høsten 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon til private barnehager 2021 for inntektstap på grunn av ordningene med søskenmoderasjon - Inntektsavhengig oppholdsbetaling og gratis kjernetid
Dokument: Spørsmål Re: Savner refusjonskrav - inntektstap på grunn av moderasjonsordninger høsten 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -18.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -18.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2021-3
Dokument: Svar på innsynsbegjæring i journalpost 21/7029-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansak - boligutbygging på gbnr. 58/14
Dokument: Svar: Bekymringsmelding angåene TAJ Holdings bygging på Laukhella
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer
Dokument: Innsyn i sak 21/1768-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2021
Dokument: Svar på innsynskrav - 2021/3838-1 og 2 - innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvikbanen - Gran kommune - Siktsonerydding ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 69,179 gnr/bnr 278/3
Dokument: Gjøvikbanen- Gran kommune - Siktrydding PLO 69,179 gnr/bnr 278/3 - Illustrasjon over 30 meters belte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansituasjon - Høgliveien 223 - gbnr. 57/83
Dokument: Svar på henvendelse vedrørende plansituasjon - Høgliveien 223 - gbnr. 57/83
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring 12.10.2021 - 21/22231-4
Dokument: Ekspeder dokument for Innsynsbegjæring 12.10.2021 - 21/22231-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring 11.10.2021 - gnr/bnr 249/27
Dokument: Dele-sak for gnr 249 bnr27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsynsbegjæring - foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 9 & 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn etter offentleglova
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn
Dokument: Innsyn innvilget etter offentleglova - jp 6, 8, 12 & 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -14.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960168 - Sandbukta - Moss - Såstad - K.013049 - Bygningsbesiktigelse SMS9 - Tverrveien 4A G/bnr 193/451
Dokument: Svar på innmeldt forhold, Tverrveien 4A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Månedsfaktura 2021
Dokument: Månedsfaktura kommunale gebyrer gnr/bnr 39/183
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Oktober - November - Desember 2021 - se tidligere sak 21/31796
Dokument: 21/47279-33 - Innsynskrav i saksnummer 21/06485-53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -30.09.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -30.09.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -30.09.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -30.09.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning ***** ***** *****
Dokument: Delvis innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mval § 3-30 Næringsdrivende
Dokument: Avslag på krav om innsyn etter offentleglova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Merverdiavgift og skadeforsikring
Dokument: Avslag på klage om innsyn etter offentleglova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -11.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -11.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 15/112 Oppmålingsforretning, grensemerking
Dokument: 15/12 Grensemerking Tomt 87-88 m.fl. Kort referat etter befaring 7.10.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på behandling - AMK og politiet - ***** ***** *****
Dokument: Delvis innsyn dokument nummer 10 - avslag dokument nummer 1 - innsynskrav - [email protected]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og behandlingssenter - ***** ***** *****
Dokument: Avslag - innsynskrav - [email protected] - dokument nummer 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dreieveien 31 - Trefelling
Dokument: Svar på 21/14354-1 - Søknad om trefelling - Dreieveien 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak: Gbnr. 250/1 - Vegge, søknad om fradeling av ca. 2,5 dekar - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ad. fradeling Vegge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Oktober - November - Desember 2021 - se tidligere sak 21/31796
Dokument: 21/47279-73 - Innsynskrav i saksnummer 21/47001-1 - Tinglysing knr 1124 Sola kommune gnr 32 bnr 349 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - 08.10.2021 - Astraveien 36 - gnr/bnr 25/164
Dokument: Delte Gnr 25 Bnr 164 med deg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget Gausdal – Møtedokumenter
Dokument: Innkalling og saker til kontrollutvalgets møte den 19.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - SULEHAV LDGQ - Målebrev - Lastelinje - Skrog - Stabilitet - Felles - Begjæring om tilsyn - Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy - Førstegangsinspeksjon - 13.01.2020 - Brannslukking
Dokument: Svar på Innsynskrav - SULEHAV LDGQ - Fribordsberegninger - Måling i tonnasje - Dimensjoneringsberegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Oktober - November - Desember 2021 - se tidligere sak 21/31796
Dokument: 21/47279-24 - Innsynskrav i saksnummer 10/00476-73 - Navnesaker - Kristiansand kommune knr 4202 (tidl. knr 1001) - Riktig navn på Kristiansand katedralskole Gimle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer
Dokument: Innsyn i dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer
Dokument: Innsyn i sak 21/1768-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkreving
Dokument: Tvangssalg - eventuell utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøvær Havfiske AS - Begjæring om revisjon - ISM - DOC Fornyelse - Raudeberg 16.09.2021 - 20.09.2021
Dokument: Sjøvær AS - Revisjonsrapport og oppdatert revisjonsplan for rederiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage over fastsetting 20200124 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsyn innvilget JP7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage over fastsetting 20200124 ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Delvis innsyn innvilget JP6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 4/13 - Oppussing/vann og avløp og andre utbedringer av eldre eiendom.
Dokument: Svar ut-Gbnr.4/13, Oppussing/vann og avløp og andre utbedringer av eldre eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 24/90 - Ny vannledning Bikkjehola Neslandsvatn
Dokument: Ny VA Bikkjehola Neslandsvatn | Revidert Addendum nr 4 - Svar på spørsmål 08.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Dobbel fartøyinstruks - Fiskefartøy på 14,99 meter - 2021/142663-1
Dokument: Svar på innsynskrav - Dobbel fartøyinstruks - Fiskefartøy på 14,99 meter - 2021/142663-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -06.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -06.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -08.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -08.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -08.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -08.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2021
Dokument: Svar på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2021
Dokument: Svar på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -07.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -07.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - gbnr. 168/394 - bygging av garasje i tilknytning til eks. enebolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vi etterspør erklæring jf. vårt brev av 03.09.2021 - byggesak som gjelder garasje på gbnr. 168/394
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - 061021 - 21/5904 - Dok 21
Dokument: Svar - Innsynskrav - 061021 - 21/5904 - Dok 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/118-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg- Buholmen 57 - 2020
Dokument: Svar: vedr bekreftelse på blending av pipe - Gbnr. 26/118-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg- Buholmen 57 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Øknonomisjef (2. gangs utlysning)
Dokument: Avslag på begjæring om innsyn - Utvidet søkerliste økonomisjef (2. gangs utlysning)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - kanalforlengelse på eiendommen 5416-38/3 - Bardu kommune, Troms
Dokument: ad. konsesjon/konsesjonsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer
Dokument: Bestilling av sak 21/262-16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 60/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -05.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -05.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -06.10.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -06.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidet bruk av avkjørsel fra kommunal vei
Dokument: Tilkopling til vann og strøm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser fra publikum 2021
Dokument: 202100056-189 - Tog fra Oslo-Stockholm, tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...