Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 117 340].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 47/63/0/0 Anneks, Sæteskarvegen 79
Dokument: 47/63 Mangelbrev - anmodning om tilleggsinformasjon - Ett-trinns søknad - Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² - Sæteskarvegen 79.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler Hanstad barne- og ungdomsskole 2020
Dokument: Søknad om leie av skolens lokaler 28.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye grunneieravtaler for stier og løyper i Hol kommune fra 2021
Dokument: Grunneigeravtaler- gjerstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8 Fradeling av hyttetomter, Luten, Geilo
Dokument: 61/295/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/8 Fradeling av hyttetomter, Luten, Geilo
Dokument: 61/296/0/0 og 61/297/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo
Dokument: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo - svar på henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/5/0/0 Fullførte oppmålingsforretninger, Lia, Skurdalen
Dokument: 97/240/0/0 Fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/186 - Nybrottveien 8A - vannledning til husvegg
Dokument: Gbnr. 83/186 - Nybrottveien 8A - vannledning til husvegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 57/73/0/0 - Øyovegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Brennbart materiale skal ikke komme nærmere feie- eller sotluke enn 300mm.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 57/73/0/0 - Øyovegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/291/0/0 - Stakkestø 22 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt sotluke må skiftes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 62/24/0/0 - Furusetvegen 16 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 60/255/0/0 - Ringvegen 1 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/446/24/0 - Vestlivegen 62 H0101
Dokument: Lukk avvik: Bunn av skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/446/24/0 - Vestlivegen 62 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt sotluke må skiftes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 64/481/6/0 - Geilolie 49 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/329/0/0 - Geilolie 51 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/327/0/0 - Geilolie 52 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 60/85/0/0 - Lauvrudvegen 18 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/330/0/0 - Geilolie 53 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/326/0/0 - Geilolie 54 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/331/0/0 - Geilolie 55 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/324/0/0 - Geilolie 58 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/323/0/0 - Geilolie 60 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 63/66/0/0 - Nye Havsdalsvegen 127 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 63/54/0/0 - Nye Havsdalsvegen 131 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/332/0/0 - Geilolie 57 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 67/132/0/0 - Hjalmevegen 51 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/323/0/0 - Geilolie 60 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 63/63/0/0 - Nye Havsdalsvegen 135 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/325/0/0 - Geilolie 56 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/244/0/0 - Jonstøllie 48 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/232/0/0 - Jonstøllie 28 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 65/246/0/0 - Jonstøllie 2 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/45, Mykingvegen 479 - oppføring av anneks
Dokument: 55/45, Mykingvegen 479 - Ferdigattest for oppføring av anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for oppføring av tilbygg til seterbu på 58/16, Olfisklivegen 20
Dokument: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for oppføring av tilbygg til seterbu på 58/16, Olfisklivegen 20 - svar på spørsmål om beregning av areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for etablering av minirenseanlegg på 76/84, Skålsrudstølvegen
Dokument: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for etablering av minirenseanlegg på 76/84, Skålsrudstølvegen - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sesongleie av lokaler og anlegg - treningstimer sesongen 2021/22
Dokument: Treningstimer ved Kaiskuru Nærmiljøsenter - endring av time torsdager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsleder Miljøarbeidertjenesten Helse og Sosial, Alta kommune - st. ref. 4432097079
Dokument: Tilsettingsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond september - desember 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 72/19 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Angående søknad om fradeling til boligtomt. Klage.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest for tiltak på gbnr. 33/27 - Reinemoveien 8
Dokument: Vedtak om ferdigattest for tiltak på gbnr. 33/27 - Reinemoveien 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av garasje på gbnr. 7276/1 - Sexes Gate 10
Dokument: Vedtak om tillatelse for oppføring av garasje på gbnr. 7276/1 - Sexes Gate 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller på gbnr. 7391/6 - Veungsdalsveien 38
Dokument: Tilbakemelding om mangel i søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller på gbnr. 7391/6 - Veungsdalsveien 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter i Samarbeidsrådet GKI
Dokument: Agenda møte i GKIs Samarbeidsråd 21.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskudd til drenering av jordbruksjord 2018 (samlesak)
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 980393402
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling/beskjæring av trær samlemappe 2021
Dokument: Svar - Trefelling/beskjæring av trær - Hubrovegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/102 - Sollia 16 A - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/54 - Snurråsen 74 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/88 - Snurråsen 99 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/97/0/2 - Snurråsen 92 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/97/0/1 - Snurråsen 92 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Siljan Rode 3 Nord - 2021
Dokument: Gbnr 14/91 - Snurråsen 98 - Tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av reguleringsplan» nr: 711 Gbnr 65/3 med flere
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Forslag til mindre endring av reguleringsplan» nr: 711 Gbnr 65/3 med flere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtaler om bygging og bekostning av sosial infrastruktur.
Dokument: Svar på spørsmål vedrørende byggesak i kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlån av parker/kommunalt areal 2021
Dokument: Svar på torgplass 2 og 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - egenerklæring om konsesjonsfrihet Skien 2021
Dokument: Gbnr. 115/53 - egenerklæring om konsesjonsfrihet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/502 - Furuheimvegen 32 B - enebolig
Dokument: Gbnr 73/502 - Furuheimvegen 32 B - enebolig - avklaringer før søknad - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldresenteret Falkåsveien - brukernes ønsker
Dokument: 21/12315-1 - Presentasjon av brukernes ønsker - eldresenteret Falkåsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenvinning av avfall - Eik gjenvinningsstasjon
Dokument: 21/12569-1 - Spårsmål angående gjenvinning av tomme malingsspann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 21/23 - Krabberødstrand 128
Dokument: Eiendomsskatt 2021 - bolig, gbnr 21/23 Krabberødstrand 128 - korrigering av areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korreksjon -Eiendomsskatt bolig - Knipa 9
Dokument: Eiendomsskatt 2021 - bolig, gbnr 3/163, Knipa 9 - korrigering av areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 22/28 - Krabberødstrand 79
Dokument: Eiendomsskatt 2021 - bolig, gbnr 22/28, Krabberødstrand 79 - korrigering av areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 40/38, Tovegen 348 - søknad om fritak for renovasjonsavgift
Dokument: 40/38, Tovegen 348 - Svar på søknad om fritak for renovasjonsavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Svar på innsyn i byggesak Prestholtstien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/9/0/0 Klarlegging av eksisterende grenser, Ustedalen 375, Geilo
Dokument: 71/9/0/0 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/139/0/0 Enebolig, Eivindplassvegen 3, Geilo
Dokument: 57/139/0/0 Bolig - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/357/0/0 Kommunale eiendomsavgifter, Ustaosvegen 381, Ustaoset
Dokument: 52/357/0/0 Svar på søknad om installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om felling av bøketrær på kommunal grunn - Forusvågen 35 og 37
Dokument: 13/331 Svar på klage - bøketrær ved Forusvågen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om felling av trær og rydding av kratt på kommunal grunn - Friareal utfor vågsmyrgata blokk og vågedalen barnehage, Hinna med ref.: QBDDTJ
Dokument: 16/757 Svar på søknad - felling eller beskjæring av bjørketrær trær på Vågsmyrgata lekeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Blidensol sykehjem
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om felling av trær og rydding av kratt på kommunal grunn - Sølvspenneveien, Hinna - med ref.: AQRDJY
Dokument: 14/907 Svar på søknad - felling av trær på kommunal grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om felling av tre på kommunal grunn - ved Ulsbergleitet 23, Hinna
Dokument: 14/403 Svar på søknad - Felling av tre i Ulsberget friareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Bo og aktivitet psykisk helse
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om felling av trær og rydding av kratt på kommunal grunn - Gangsti som går mellom Gamle Godesetvei og Gamle Eikesetvei, Hinna - med ref.: YQCTRW
Dokument: 14/1212 Svar på søknad - beskjæring av bøketrær på kommunal grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 24/564 - Gosenmyrå 10 B - sammenslåing (gnr/bnr 24/564 og 24/256 utgår)
Dokument: Sammenslåing 24/564
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ønske om felling av trær på kommunal grunn 14/372, ved kubbeberget 38
Dokument: 14/372 Svar på henvendelse - Ønske om felling av trær på kommunal grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulønnet permisjon - annet arbeidsforhold - Bo og aktivitet psykisk helse
Dokument: Svar vedrørende søknad om permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Bo og aktivitet psykisk helse
Dokument: Arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 125/93 - Øvre Hauskjeneset 11 - adressering
Dokument: Vedtak om adressetildeling - gnr/bnr 125/93
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 14/998 - Tarjodd Bondes vei 22 - bruksendring kjøkken/stue og soverom
Dokument: Tillatelse til mindre tiltak - gnr/bnr 14/998 - bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om høyere fast stilling - Haugåstunet sykehjem
Dokument: Svar på krav om høyere fast stilling etter aml §14-4 a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning av arbeidsforhold - Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester
Dokument: Sluttbrev og arbeidsbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ulønnet utdanningspermisjon - Husabøryggen psykiatri
Dokument: Svar på søknad om ulønnet permisjon for deler av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalisering av Hjemmetjenesten avdeling Songdalen
Dokument: Tilbakemelding vedr. kommunikasjon i sosiale medier - hjemmetjenester i Songdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/62 Drammen - Sophie Amalies vei 45 - Avløp
Dokument: 82/62 Drammen - Sophie Amaliesvei 45 - Varsel om pålegg om å søke om utslippstillatelse og oppgradering av avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 59/59 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Krokenveien 44 - 2021
Dokument: Gbnr 59/59 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Krokenveien 44 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Karivollen 52/535 m.fl- Ustaoset
Dokument: Detaljregulering for Karivollen - innkomne innspill v/offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...