Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 678 082].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nakkedalsvegen 171, fradeling av bebygd tomt
Dokument: Oppdatert Matrikkelbrev for eigedomen 73/18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nakkedalsvegen 171, fradeling av bebygd tomt
Dokument: Oppdatert Matrikkelbrev for eigedomen 73/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - Forurensing i sjø, Gumøy
Dokument: Svar - Klage over konklusjon etter varsel 23.3. og befaring 30.3 - Bekymringsmelding - Forurensing i sjø, Gumøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/208 Spørsmål vedrørende eiendomsskatt og grunnlag for ny takst
Dokument: Takst - Gbnr 23/208 Spørsmål vedrørende eiendomsskatt og grunnlag for ny takst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny vannledning Mjelkåsen - Skoleveien
Dokument: Referat fra tilbudsbefaringen 29.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/2/174 - Forhåndsvurdering av en byggesøknad for hytte
Dokument: Svar - Gbnr. 44/2/174 - Forhåndsvurdering av hytte på Bratsbergtoppen Gautefall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 24/59 - Søknad om bobilcamp - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Dokument: Bekrefte mottak og oversendelse av jordlovsskjema - Gbnr. 24/59 - Søknad om dispensasjon - fricamp for bobil Neslandsvatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Utvidelse av stilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fast 100 % stilling Assistent - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig stilling/prosjektstilling ved Drangedal 10-årige skole, skoleåret 2019/2020.
Dokument: Midlertidig tilsetting Assistent - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøveien 4 1/123/0/0, bolig
Dokument: Bergstøveien 4 - 1/123 - bolig - kopi av politisk vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høielia 4 28/528/0/0, ulovlig oppføring av hytter, mulig næringsvirksomhet
Dokument: Høielia 4 28/528/0/0, Forhåndsvarsel om opphør av bruk og stans av arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tranestien 50 - 14/826 - hagestue
Dokument: Tranestien 50 - 14/826/0/0, hagestue - vedr. søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koggeveien 14 - 11/300, tilbygg
Dokument: Koggeveien 14 - 11/300, vedtak ferdigattest for tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kromveien 11 151/1143/0/0, rapportering etter pbl § 20-5 - hagestue/gapahuk
Dokument: Kromveien 11 151/1143/0/0, godkjent søknad om tillatelse, selvbygger og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp diverse - samlemappe 2020/2021
Dokument: Johan Øydegards vei 10 og 10B - tømmefrekvens av felles septiktank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp diverse - samlemappe 2020/2021
Dokument: Johan Øydegards vei 10 - tilbakemelding angående e-post av 21.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp diverse - samlemappe 2020/2021
Dokument: Gartnerveien 4 - 152/292 - svar på henvendelse om eksisterende røranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på støy fra Glencore Nikkelverk
Dokument: Foreløpig tilbakemelding på klage på støy og forurensning fra skip ved Glencore Nikkelverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fuglevikkleiva 44 57/11/0/0, mulig ulovlig oppført terrasse
Dokument: Fuglevikkleiva 44 57/11/0/0, mulig ulovlig oppført terrasse kommunen avstår fra videre forfølgning av saken - deler av tiltaket er ikke dekket av søknadsplikt - Saken avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Randøy 92 m.fl. - 88/16, 88/25, 88/15, 88/68, 88/7, 88/27, 88/4, 88/37 og 88/75 - 88/68/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Oversendelse av erklæringer.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tranestien 50 14/826/0/0, mulig ulovlig fasadeendring
Dokument: Tranestien 50 14/826/0/0, mulig ulovlig fasadeendring - tilbakemelding henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsling av uforsvarlig oppbevaring av gamle biler ved privatadresse Farvannet Terrasse, Brennåsen
Dokument: Referat fra telefonsamtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillemyrveien 14 152/836/0/0, bod
Dokument: Lillemyrveien 4, 152/827. Tillatelse til oppføring av redskapsbod.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillemyrveien 14 152/836/0/0, bod
Dokument: Lillemyrveien 4, 152/827. Tillatelse til oppføring av redskapsbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 292 110/20/0/0, forhåndskonfranse
Dokument: Todalsveien 292 110/20/0/0 Referat fra forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justnesveien 31 - 37/64 og 37/1/0/0, avklaring av grense
Dokument: Oversendelse av matikkelbrev - Justnesveien 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 218 118/25/0/0, brygge
Dokument: Ålefjærveien 218, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Randøy 166 88/61/0/0, brygge
Dokument: Svar på henvendelse om brygge - Østre Randøy 166 88/61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngveien 3 33/122/0/0, tilbygg til garasje
Dokument: Svar på epost av 26.04.21 vedrørende garasje, Lyngveien 3 - 33/122
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høllesanden 19 - 423/22/0/0, rehabilitering av tak
Dokument: Unntak fra søknadsplikt for rehabilitering av tak - Høllesanden 19 - 423/22/
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Onnerveien 31 5/6/0/0, mur
Dokument: Onnerveien 31 - 5/6 - oppføring av mur - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mjåvannsvegen 69 575/426/0/0, bruksendring
Dokument: Mjåvannsvegen 69 575/426/0/0, bruksendring - avvisning av klage.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Slettheia oppvekstsenter - utsendelse av generell informasjon skoleåret 2021/22
Dokument: Til foresatte på neste års 1 trinn- årskull 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Slettheia oppvekstsenter - utsendelse av generell informasjon skoleåret 2021/22
Dokument: Til foresatte på neste års 1. trin- årskull 2015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stellinga 12 428/266/0/0, deling
Dokument: Stellinga 12A - 12B, godkjent dispensasjon - delingstillatelse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 40/14/0/0 Bjørknesveien, dispensasjon
Dokument: 40/14, Bjørknesveien - Svar på henvendelse angående dispenasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Bamble helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Sommervikar- Sommeren 2021 - Nustadbakken- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Bamle helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - vikariat - forlengelse -Nustadbakken -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - Velferd - Spesialiserte helsetj., Bamble legetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling - forlengelse - Velferd - Spesialiserte helsetj. - Legevakt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Vikariat - forlengelse - Velferd - Bamble helsehus, Kortt. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/539 - Barnålveien 11 - garasje
Dokument: Spørsmål angående mål til grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring - Kjellestad vest, Lyngbakken barnehage - parkering
Dokument: 20/05326-40 - Spørsmål vedrørende plan for friområde - reguleringsplan Kjellestad vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Velferd - Bamble helsehus, Dagavd. - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Besøk på aldershjem - smittevern
Dokument: Purring på svar: Besøksregler ved Bamble aldershjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/124 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 90/124 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 24/572 - egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 21/05273-1 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 24/572 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sommervikar - Vest-Bamble bolig og hjemmetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sommervikar - Vest-Bamble bolig og hjemmetjeneste - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud lønn og stillingskode - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementsmelding - Vårkveld - Bamble Menighetshus
Dokument: Svar på arrangementsmelding - Vårkveld - Bamble Menighetshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/1 i Skien - SMIL - Rydding for å få frem gamle beiteområder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 971205628
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig stilling 70% 01.05.21 - 31.05.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegetasjon 2021 - langs vei og veikryss
Dokument: Wesselvegen 28 - Varsel om at vegetasjon i vegkryss må beskjæres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2475 - Kjellemojordet 35 - garasje - søknad
Dokument: Gbnr 221/2475 - Kjellemojordet 35 - garasje - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig ansettelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/436 - Venstøpbakken 32 - gjerde
Dokument: Svar - Gbnr 8/436 - Venstøpbakken 32 - Forespørsel om bygging av gjerde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om sporadisk tilkallingsvikar i Lundedalen barnehage 16.04.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Dokument: Ønske om tilleggsinfo - Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Dokument: Mangler i søknaden Gbnr 12/591 Søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/15 - Kartlegging mot eksisterende grense gbnr 14/30
Dokument: Gbnr. 14/15 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/1 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Skompenveien 3 og 5 - 2021
Dokument: Gbnr 73/1 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Skompenveien 3 og 5 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/4 - Vannledning
Dokument: Gbnr 42/4 - Vannledning - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/69 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 899 - 2021
Dokument: Gbnr 72/69 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 899 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr41/86 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 38 - 2021
Dokument: Gbnr41/86 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 38 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/62 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 901 - 2021
Dokument: Gbnr 72/62 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 901 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/85 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 36 - 2021
Dokument: Gbnr 41/85 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 36 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/68-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 897 - 2021
Dokument: Gbnr. 72/68-Rapport-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 897 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/66 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 889 - 2021
Dokument: Gbnr 72/66 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 889 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/65-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 891 - 2021
Dokument: Gbnr. 72/65-Rapport-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 891 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/78 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 42 - 2021
Dokument: Gbnr 41/78 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 42 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/32 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 19 - 2021
Dokument: Gbnr 41/32 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 19 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/61-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 903 - 2021
Dokument: Gbnr. 72/61-Rapport-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 903 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/87 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 40 - 2021
Dokument: Gbnr 41/87 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tallakshavnveien 40 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/70-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 907 - 2021
Dokument: Gbnr. 72/70-Rapport-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 907 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/73 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 2 - 2021
Dokument: Gbnr 41/73 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 2 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/24 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 5 - 2021
Dokument: Gbnr 39/24 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 5 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/72 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 4 - 2021
Dokument: Gbnr 41/72 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 4 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/67-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 885 - 2021
Dokument: Gbnr. 72/67-Rapport-Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Kjølebrøndsveien 885 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/71 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 6 - 2021
Dokument: Gbnr 41/71 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Tønnesens Bakke 6 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/22 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Krantrappa 2 - 2021
Dokument: Gbnr 41/22 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Krantrappa 2 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Smedsbuktveien 10 - 2021
Dokument: Gbnr 39/7 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Smedsbuktveien 10 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig vedtak om fartsgrense på Sannidalsveien
Dokument: Kragerø kommune - midlertidig vedtak om fartsgrense på Sannidalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Husfarge gnr/bnr 48/1212 Strandvågen 48
Dokument: Svar på henvendelse om husfarge - Strandvågen 48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Gjerde, levegg, hekk gnr/bnr 53/42 Tungenesveien 205
Dokument: Svar på henvendelse om gjerde, vei, levegg m.m. - Tungenesveien 205
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - mars - april 2021
Dokument: Svar på krav om innsyn i sak 21/01010-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Redskapsbod gnr/bnr 48/594 Bronseveien 26
Dokument: Foreløpig svar på henvendelse om søknadsplikt for redskapsbod - Bronseveien 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...