Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 805 479].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innsynskrav mai - juni 2021
Dokument: Svar - Spørsmål om innsyn i dokumenter om frisbeegolfbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Pergola
Dokument: Svar på henvendelse om pergola - Nordliveien 3B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernes kirkevei 16 - 39/113/0/0, rapportering etter pbl § 20-5 - garasje
Dokument: 39/113 - Oddernes kirkevei 16 - Saken avsluttes fra byggesaksenhetens side
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvernstien 62 A 416/124/0/0, veranda
Dokument: 416/124 - Kvernstien 62 A, godkjent endring av gitt tillatelse - innglassing under veranda og bod i 2 etasjer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ådnevikveien 50 73/1/0/0, fradeling - tilleggsareal til 73/17/0/0
Dokument: Ådnevikveien 50 - 73/1 og 73/17, sak avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: 2021018825-100 - Vaksine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artillerivollen 10 151/4/0/0, fasadeendring og garasje
Dokument: Artillerivollen 10 151/4/0/0, fasadeendring og garasje - mottatt uttalelse fra byantikvar - anmodning om kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stauslandsveien 31 418/85/0/0, klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hellemyrtoppen 75 151/899/0/0, tilbygg
Dokument: Hellemyrtoppen 75 - 151/899 - tilbygg - vedtak - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stellinga 10 428/243/0/0, bruksendring med midlertidig brukstillatelse
Dokument: Stellinga 10 - GB 428/243 - tilbakemelding på søknad om bruksendring til to soverom og kjellerstue, samt fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stellinga 10 428/243/0/0, bruksendring med midlertidig brukstillatelse
Dokument: Stellinga 10 _ GB 428/243 - midlertidig brukstillatelse - soverom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 448/6 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 2021026209-1 - 448/6 - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av avløpsledning 152/928 FREYASDALSVEIEN 17
Dokument: Varsel om pålegg - utbedring av avløpsledning 152/928 FREYASDALSVEIEN 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 7/107 MØVIKBAKKEN 1A
Dokument: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 7/107 MØVIKBAKKEN 1A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 7/93 MØVIKBAKKEN 1B
Dokument: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 7/93 MØVIKBAKKEN 1B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 973051 Rørosbanen km 215,719 - 218,820 - Skjelle - Kroken - Sikring og sanering av planoverganger - Stor Elvdal kommune - 2017 - Prosjekter Område Midt
Dokument: Rørosbanen km215,719 - 218,820 - sikring og sanering av planoverganger - Gnr/bnr 7/11 i Stor-Elvdal kommune - Oversending av signert avtale og melding om utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referat - Avskjermet
Dokument: K.012901-Økonomimøte-Nr.022-12.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Tiltak - Plasthall på 300 kvm - Filipstadveien 2 - Gnr/bnr 210/3
Dokument: Oslo kommune - Svar på klage på vedtak etter jernbaneloven §10 - Gnr/bnr 210/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965108 - Sørli - Åkersvika - Grunnerverv - Midlertidig avståelse - Gnr/bnr 99/11,14 Stange kommune - Kongsvegen 59
Dokument: 965108 Sørli - Åkersvika - Gnr/bnr. 99/11, 14 Stange kommune - Kongsvegen 59 - Avtaleforslag midlertidig erverv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 63 bnr 57 - Nybøvegen 5, klarlegging eksisterande grense - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Nymerking av eksisterende grenser. 63/57 i Vestnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 76 bnr 71 - Gjelsteinvegen 35, riving av bygning under 70 m2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr 76 bnr 71 - Gjelsteinvegen 35, vedtak riving av bygning under 70 m2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om koronavaksine 2021
Dokument: 21/00210-47 - Venteliste på vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogkultur - eget arbeid - tilskudd 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 120/10 i Kristiansand (4204)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogkultur - eget arbeid - tilskudd 2021
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 446/2 i Kristiansand (4204)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/559 Anleggelse av båthavn samt mindre justering av reguleringsplan Bråtøyskogen
Dokument: Vedrørende midlertidige brygger - Gbnr 30/559 Anleggelse av båthavn samt mindre justering av reguleringsplan Bråtøyskogen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 36/40 Ny veranda over eksisterende bod
Dokument: Svar - Etterlysning av prosjekt - Gbnr 36/40 Ny veranda over eksisterende bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 24/134 - Oppmåling - Kartlegging av grense
Dokument: Gbnr. 24/134 - Oversendelse av matrikkelbrev etter klarlegging av eksisterende grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 24/134 - Oppmåling - Kartlegging av grense
Dokument: Gbnr. 24/134 - Oversendelse av del av matrikkelbrev etter klarlegging av eksisterende grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om treningstider i kommunale grendehus/haller 2021-2022
Dokument: Tildeling treningstider i kommunale grendehus/haller 2021-2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangementstillatelse - Konsert på MS Bjørvika
Dokument: Svar - 2 konserter i Kragerø / ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] / Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/238 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 7/238 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/222 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 7/222 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/512 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 7/512 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/513 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 7/513 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/19 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 75/19 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/321 Fasadeendring - utvidelse av terrasse
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 70/321 Fasadeendring - utvidelse av terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/176 Vedlikeholdsmudring
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 26/176 Vedlikeholdsmudring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 35/28 Fasadeendring - altaner og vindu
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 35/28 Fasadeendring - altaner og vindu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9/1 - Bruksendring av eksisterende naust
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 9/1 - Bruksendring av eksisterende naust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 19/7 - Utslippstillatelse
Dokument: Gbnr. 19/7 -Spørsmål til søknad om utslippstillatelse Fossingveien 137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/3 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 75/3 - VA-anlegg og fremføring av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 40/143 Innbygging av overbygget terrasse
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 40/143 Innbygging av overbygget terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/587 - Tilbygg til hytte
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 13/587 - Tilbygg til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 19/7 - Søknad om dispensasjon - Utslippstillatelse
Dokument: Foreløpig svar om saksbehandlingstid - Gbnr 19/7 - Søknad om dispensasjon - Utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr 3024545
Dokument: Svar - Klage kontrollsanksjon 3024545
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 24/153 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Feil skjema - Ubekreftet - Gbnr 24/153 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/238 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Rørvikveien 36 - 2021
Dokument: Gbnr 12/238 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Rørvikveien 36 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/20 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 1 - 2021
Dokument: Gbnr 39/20 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 1 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/23 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 11 - 2021
Dokument: Gbnr 39/23 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 11 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 39/170 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 12 - 2021
Dokument: Gbnr 39/170 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Bakkestubakken 12 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/406 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Røylen 5 - 2021
Dokument: Gbnr 7/406 Rapport - Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Røylen 5 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omstillingsprogrammet - Reiseliv 2021
Dokument: Tilbud om tilskudd til Det gule huset AS/Nordraak matverksted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 24/7 Søknad om fradeling
Dokument: Foreløpig svar søknad om opprettelse av ny matrikkel - gbnr. 24/7, Risøy 22 og 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - forlengelse engasjement - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - engasjement - NAV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter - Rafnesveien 16 A og 16 B - gbnr. 4/217
Dokument: Svar - kommunale avgifter - Rafnesveien 16 A og 16 B - gbnr. 4/217
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forpakterboligen på Langøya
Dokument: Resultat av kommunestyrets behandling av utleie av Forpakterboligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pressemeldinger 2021
Dokument: Pressemelding 29.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Opphør av arbeidsforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenesteattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - opphør av arbeidsforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 73/26 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139
Dokument: Gbnr. 73/26 - Oversendelse av matrikkelbrev i forbindelse med sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/155 - Kjønnøyaveien 153 - byggetillatelse 2010
Dokument: 21/08753-1 - Spørsmål vedrørende byggetillatelse fra 2010 - tilbygg på hytte - gbnr. 87/155 - Kjønnøyaveien 153
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - opphør av arbeidsforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på oppsigelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om søknad tilknytning vann og avløp - hytte
Dokument: 21/08765-1 - Spørsmål om søknad tilknytting vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sporadisk tilkalling Fjordline - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - sommervikar - BPA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - tilkallingsvikar - kvalifiseringsteamet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 971075 - Universell utforming Gardermoen stasjon - Avrop skilt og plattformmerking
Dokument: Endringsordre 01 - demontering av pendellamper Gardermoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -29.06.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -29.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...