Norske-postlister.no


Viser [100] av [7 324 716].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 31 bnr 879, 884
Dokument: sak 2021/9759
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på vedtak av 22.4.21 i sak 2020/5: Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2022
Dokument: Gnr.3 bnr.13 - Oversendelse av skatteseddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider Øksnes kommune, Myreheimen
Dokument: Svar på søknad - Helsefagarbeider Øksnes kommune, Myreheimen - st. ref. 4453381272
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 45/29/0/0 Vågveien 455, søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte
Dokument: Vågveien 455, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/10/0/0 Nesveien 52, søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Nesvatnet og søknad om fradeling av tilleggsareal til gnr 54 bnr 23
Dokument: Nesveien 52, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 5037/372/1/110 Vulusjøvegen 970 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - Søknad om ferdigattest for oppføring av anneks - 5037/372/1/110 Vulusjøvegen 970 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/10 -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjonstilskudd
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Angående PT søknad del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av landbruksvei - gnr. 43 bnr. 36
Dokument: Bygging av landbruksveg på gnr./bnr. 43/36 i Trollvik.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om vedtak- dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, nf. § 5c.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering - Seljestad hage - gnr. 45 bnr. 497
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Vestlandshus) har delt en mappe med deg via Dropbox
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering - Seljestad hage - gnr. 45 bnr. 497
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Vestlandshus) har delt en mappe med deg via Dropbox
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering - Seljestad hage - gnr. 45 bnr. 497
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Vestlandshus) har delt en mappe med deg via Dropbox
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Bestilling av innsyn 21/3855-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Oversendelse - sak 21/3855-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygde-/omsorgsbolig - ***** ***** *****
Dokument: Trygde-/omsorgsbolig - Søknad - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse av stilling - Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 35/74/0/0 Vikanveien 215, Dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel for bygging av vei
Dokument: Vikanveien 215, foreløpig tilbakemelding på søknad om søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting av 90 % fast stilling som miljøterapeut i Karasjok kommune
Dokument: Tilbud om 90 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel 2021
Dokument: Særutskrift - Dispensasjon til å kjøre snøscooter til hytte ved Gamleveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legater 2022
Dokument: Deltakererklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhandlingsutvalg - forhandlinger 2021
Dokument: Protokoll forhandling klesgodtgjørelse renholdsteamet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkreving
Dokument: SV: Ny anbefaling om å begjære bud stadfestet - Labbfabrikkveien 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på feil i kartverk - Rødsandveien gnr. 238
Dokument: Eiendomsgrenser Rødsand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - TVERRÅSVEIEN 4 - 22/88
Dokument: Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - TVERRÅSVEIEN 4 - 22/88
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ÅSVEIEN 17 - 22/453
Dokument: Separering spill-/overvann - Pålegg avsluttet - ÅSVEIEN 17 - 22/453
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 2B - 20/444
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 2B - 20/444
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 2A - 20/19/369
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 2A - 20/19/369
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 3 - 20/871
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 3 - 20/871
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 6A - 20/19/1130
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 6A - 20/19/1130
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 7B - 20/19/1604
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 7B - 20/19/1604
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 8 - 20/285
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 8 - 20/285
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 9 - 20/19/348
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 9 - 20/19/348
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 11 - 20/19/330
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 11 - 20/19/330
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 16A - 20/19/635
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 16A - 20/19/635
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 18A - 20/933
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 18A - 20/933
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 18B - 20/19/563
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 18B - 20/19/563
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 19 - 20/19/752
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 19 - 20/19/752
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 22C - 20/1163
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 22C - 20/1163
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 27A - 20/19/1603
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 27A - 20/19/1603
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 22A - 20/19/390
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 22A - 20/19/390
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 27B - 20/19/387
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 27B - 20/19/387
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 29 - 20/19/568
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 29 - 20/19/568
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - KONGSVEIEN 19 - 20/883
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - KONGSVEIEN 19 - 20/883
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Separering spill-/overvann - ROALD AMUNDSENS GATE 22B - 20/19/390
Dokument: Separering spill-/overvann - Varsel om pålegg - ROALD AMUNDSENS GATE 22B - 20/19/390
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jan Ove Alm. Motorferdsel i utmark
Dokument: Jan Ove Alm. Motorferdsel i utmark §5 c) og e)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar - Stakkevollvegen og Søren Zakariassens gate - Skade på bil etter stort hull i veibanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på klage - Munnbind på buss - uforholdsmessig covid-tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tromsø kommune Seksjon for vann og avløp bestrider faktura 3009553
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på spørsmål om tilskudd til Kirkens SOS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 119/2939 Strandvegen 144 C - GK-elektro Tromsø - Ikke behov for fettutskiller - Saken avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring i Nasjonalt tolkeregister - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på oppjustering i kategori
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -02.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -02.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -02.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -02.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -02.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: eInnsyn importert sak -03.12.2021
Dokument: Svar på eInnsyn importert sak -03.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erkjentlighetsgaver
Dokument: Erkjentlighetsgaver 2021 - Invitasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Invitasjon til møte i kommunestyret onsdag 15. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Invitasjon til møte i kommunestyret 15. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 183/1 - Søknad om tilskudd og utbetaling av skogfond - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 183/1 i Namsos (5007)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsplan statlig sikret friluftsområde, Høknesøra
Dokument: Grunneieravtale natursti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 20/14/441 - Faktura for grunnleie friareal Lauvhammeren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 20/291+293 - Faktura for grunnleie på Lauvhammeren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: Faktura for årlig kompensasjon iht avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: Faktura for leie av grunn til løyper og nybygg i Granåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 18/26/553 - Faktura for leie av grunn til pumpestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 16/10+17 - Faktura for leie av grunn til løyper Alhusvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 16/2 - Faktura for leie av grunn til løyper Granåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framfestetomter - grunnleie - 2022
Dokument: 56/37 - Faktura for grunnleie veg til pumestasjon Skomsvold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosess lokalisering fastlegehjemmel 100% stilling 2021
Dokument: Ny hjemmel og plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møteinnkalling Skatteutvalg
Dokument: Møteinnkalling 08.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanntilkobling rasteplass ved Lysthaugen - Fv 72 - 5038/501/1
Dokument: Angående vanntilkobling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/157/83 Grendevegen 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - Søknad om ferdigattest for tilbygg til bolighus - 5037/157/83 Grendevegen 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...