Norske-postlister.no


Viser [100] av [43 084 826].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilskudd til private idrettsanlegg 2020
Dokument: Undertegnet samarbeidsavtale med Vågsbygd Turn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Børresvågveien 28 - 96/983 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Børresvågveien 28 - 96/983 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg
Dokument: Breimyrveien 22A - 14/1874/0/0, tilbygg/påbygg - E 39 - Dispensasjon fra byggegrense - bruksendring - kopi av brev til Løvlien Byggeprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, ombygging, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, melding om endring av ansvarsrett og søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus covid-19 - Smittevern Samlesak for rundskriv og vedtak iht smittvernlov - nasjonale og lokale
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2021-06-30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veilister - kommunene i Agder
Dokument: Veilister - ber om at vier til Høllen Vest industriområde for modulvogntog åpnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7517 Forsvaret Kjevik Velferdskantine - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: Dokument 13/6211-3 Godkjenning av endringer i skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stasjon - permanent utvidelse av skjenkeareal sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veilys - kabeletater - fellesføringer
Dokument: Kristiansand kommune, FF avtale på master FELL21-78 Kystveien 178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020/2021
Dokument: Gamle Kuliaveg - hull i vei og ber om å se på skille mellom sykkelvei og kjørevei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei- og gatebelysning 2020/2021
Dokument: Breimyrkollen - lyktestolpe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
Dokument: As built tegninger - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjursholmen 26 - 420/115 - 420/193 - 420/121 - Fritidsbolig - Anneks og Sjøbu - kjøreadkomst - endring av brygge
Dokument: Venter avklaring vedrørende VA - Sjursholmen 26 420/115/0/0, 420/193 - 420/121 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, ny garasje
Dokument: Krossmyrveien 15 428/300/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Mercurius Nytt
Dokument: Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Mercurius Nytt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registreringsnummer på båt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Etablering av infrastruktur Hellemyr E1
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Etablering av infrastruktur Hellemyr E1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune næringsfond Covid-19
Dokument: Tilsagn om støtte: Kvadraturen Kristiansand AS - støtteordning Kristiansand kommune Næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Universitetsveien 46 - 40/8 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Kristins Vei 27 - 40/380 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: 150/1006 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Vardåsveien 50B - 59/250 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: Hurtigtest Korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
Dokument: Odderøya renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
Dokument: Odderøya renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
Dokument: Bredalsholmen renseanlegg - avløpsvann - analyserapport uke 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerøya 205 - 2/242/0/0, tilbygg, utvidelse av terrasse og ny garasje
Dokument: Østerøya 205 (2/242) - vedr. varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år 2021
Dokument: Vedr. 21-00089-9 - Utbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd år 1-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - Mirko Walter
Dokument: Svar på tilbudt plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: Koronavaksine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 117/46 Buhusheia 46
Dokument: Buhusheia 46 - 117/46 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løhaugen 4 1/239/0/0, oppdeling fra én enebolig til tomannsbolig
Dokument: Løhaugen 4 - 1/239 - Korrigert feil avkrysning i felt for flom, skred og andre naturforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - Korona - Helse og Mestring
Dokument: Vaksinering av Restaurant ansatte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - 100% fast miljøterapeut Prosjekt Kleppland - st. ref. 4376975045
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 70 152/737/0/0, enebolig med hybel
Dokument: Vedr. BYGG-21/01575 - Kuholmsveien 70 152/737/0/0 - søknad om dispensasjon fra plankrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Udjusveien 423/65/0/0, klage på vedtak
Dokument: Udjusveien 423/65/0/0, Klage på dispensasjonsvedtak - oppføring av bolig - fra Statsforvalteren i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Prosjektleder Bedre helseoppfølging av personer med utviklingshemming USHT Agder (vest) - Kristiansand kommune - st. ref. 4392910914
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver virksomhetsstyring Virksomhetsstyring, Kristiansand kommune - st. ref. 4377595097
Dokument: Tilbud om stilling rådgiver virksomhetsstyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøveien 36 A 1/717/0/0, bolig
Dokument: Bergstøveien 36 A 1/717 - uttalelse fra Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamreheia 76 152/405/0/0, riving/oppføring samt rehabilitering av mur
Dokument: Hamreheia 76 152/405 - ett-trinnssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Ved Vågsbygdtunet omsorgssenter skal 5 avdelinger rehabiliteres - Elektro
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Ved Vågsbygdtunet omsorgssenter skal 5 avdelinger rehabiliteres - Elektro
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Ettersender manglende dokumenter vedrørende søknaden om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Balchens vei 24A 98/329/0/0, inngang
Dokument: Balchens vei 24A 98/329 - spørsmål om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkvesenet - drift - diverse 2021
Dokument: Uteområde Voie skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkvesenet - drift - diverse 2021
Dokument: Gamle Kuliaveg - gresset må slås
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Undersøkelse vannforekomster - Støleheia
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Undersøkelse vannforekomster - Støleheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Rammeavtale håndverkertjenester - Ventilasjon
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Rammeavtale håndverkertjenester - Ventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Dialog med markedet - Tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Dialog med markedet - Tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Dialog med markedet - Tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Dialog med markedet - Tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Tilbudsinvitasjon - Smart-TV
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Tilbudsinvitasjon - Smart-TV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Magnus Barfots Vei 9B og C - 37/297 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Magnus Barfots Vei 9C - 37/297 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Le Monde Tapas AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Panda Panda Krs AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Som Hos Moi AS- støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Ger Nor AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Harveys - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Tilstede Mat og Mer AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Kjerstis Kafe & Catering AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Saigon Nam Nam AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Torvet Bistro Drift AS - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling - samlesak - Covid 19 / Korona
Dokument: Kunngjøring til Lykke Gourmet & Kaffebar - støtteordning til serveringssteder med skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personalmppe - Avskjermet
Dokument: Arbeidsavtale 05.07.21 - 09.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 575/503 Mjåvannsvegen 92
Dokument: Mjåvannsvegen 92 - 575/503 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 96/160 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 96/160 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 1/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikveien 31 - 59/5 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Torsvikveien 31 - 59/5 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dronningens gate - søknad om bosoneparkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Elvegata - søknad om bosoneparkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 198b - 95/205 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kystveien 198b - 95/205 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 198b - 95/205 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kystveien 198b - 95/205 - melding om utført vann- og avløpsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal vigsel - Avskjermet
Dokument: Prøvingsattest / Melding om vigsel / Vigselsbok - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 67/125 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 67/125 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 1/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KYSTVEIEN 198B - 95/205 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: KYSTVEIEN 198B - 95/205 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 40 - 1/499 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Vragesløyfen 40 - 1/499 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Furuholmen 10 - 95/11/1 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Østre Furuholmen 10 - 95/11/1 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnessvingen 100 - 96/746/0/0, tilbygg/påbygg
Dokument: Dvergsnessvingen 100 - 96/746/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...