Norske-postlister.no


Viser [100] av [41 973 114].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ryensveien 25B 112/52/0/0, riving av enebolig og garasje og oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Ryensveien 25B 112/52/0/0, tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkering i Kilden parkeringshus, Kanalbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 43 - 425/64 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Borøya 43 - 425/64 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vige Havnevei 63 - 42/385 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Vige Havnevei 63 - 42/385 - svar på søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 966361433 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 578/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 966361433, 4204-578/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KYSTVEIEN 544 - 87/5 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: KYSTVEIEN 544 - 87/5 - Tinglysning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ærfuglveien 15 - 8/288 - Ternevig sykehjem - drift og vedlikehold
Dokument: Ærfuglveien 15 - 8/288 - Ternevig sykehjem - årskontroll/service - røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Camilla Colletts vei 2 - 13/1445 - Vågsbygdtunet - drift og vedlikehold
Dokument: Camilla Colletts vei 2 - 13/1445 - Vågsbygdtunet - årskontroll/service - røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torkelsmyra skole - Voie Ringvei 112 - drift og vedlikehold
Dokument: Torkelsmyra skole - Voie Ringvei 112 - årskontroll/service - røykventilasjon/branngardin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 988082899 - 423/46 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 988082899, 4204-423/ 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 898004082 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 18/12
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 898004082, 4204-18/ 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjon og avløsertilksudd - org.nr. 984105185 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 537/5/0/0
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984105185, 4204-537/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 899513452 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 118/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 899513452, 4204-118/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969623277 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] D - 105/16
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969623277, 4204-105/ 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org. nr. 992605324 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 511/19/0/0
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992605324, 4204-511/ 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 995681064 - Tømrerfirma ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - 604/21
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 995681064, 4204-604/ 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 919830204 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 580/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 919830204, 4204-580/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969095653 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 525/15
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969095653, 4204-525/ 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 918863370 - Småbruket Ødegaard Johnsen - 11/875
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918863370, 4204-11/ 875
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 918847898 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 26/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918847898, 4204-26/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969790149 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 7/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969790149, 4204-7/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 951497584 - Stokke Gård - 99/21
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 951497584, 4204-99/ 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 996156621 - Flekkerøy Utegangersau DA - 5/9
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996156621, 4204-5/ 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 975370127 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 65/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 975370127, 4204-65/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969622904 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 582/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969622904, 4204-582/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 997860977 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 580/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997860977, 4204-580/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 994801015 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 521/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994801015, 4204-521/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 970085076 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 610/39
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970085076, 4204-610/ 39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 892288232 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 509/7
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 892288232, 4204-509/ 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 987667532 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 522/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987667532, 4204-522/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 979555571 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 472/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979555571, 4204-472/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 994674323 - Klev - Kylland Gård - 480/16
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994674323, 4204-480/ 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 983982972 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 520/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983982972, 4204-520/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 982237394 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 428/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 982237394, 4204-428/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 894439742 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 524/13
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 894439742, 4204-524/ 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 920183174 - Andrè Sviland - 503/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920183174, 4204-503/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 992655488 - Roland Maskin og Landbruk - 528/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992655488, 4204-528/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969347687 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 601/11
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969347687, 4204-601/ 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 992176830 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 467/6
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992176830, 4204-467/ 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969347415 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 577/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969347415, 4204-577/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 869576352 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 520/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 869576352, 4204-520/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 993253952 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 530/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 993253952, 4204-530/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 983371817 - Hagen Gård & Gartneri ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 602/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 983371817, 4204-602/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 990637784 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 22/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 990637784, 4204-22/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 980775453 - Låvebroa Abrahamsen - 418/11
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980775453, 4204-418/ 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 992157240 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 106/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992157240, 4204-106/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969095904 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 473/6
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969095904, 4204-473/ 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 989688537- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 479/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989688537, 4204-479/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 970575863 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 445/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970575863, 4204-445/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyteskader - 2020/2021
Dokument: Tyres vei 15 - spørsmål til Kristiansand kommune som veieier ang. skade fra snøbrøyting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 970588728 - Stauslandstunet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] G N Try - 418/12
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 970588728, 4204-418/ 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 918989668 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 432/7
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918989668, 4204-432/ 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 985239223 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 431/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985239223, 4204-431/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 956649897 - SVS-MONTASJE ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 450/11
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 956649897, 4204-450/ 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 962274951 - Landbruksprodukter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 445/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 962274951, 4204-445/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 880365592 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 468/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880365592, 4204-468/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 985982201 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 428/12
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 985982201, 4204-428/ 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 913706331 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 450/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913706331, 4204-450/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 955990072 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sveiseverksted - 602/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 955990072, 4204-602/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 917325960 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 401/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 917325960, 4204-401/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969347555 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 110/56
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969347555, 4204-110/ 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 918438963 - Sauebonde Andersen - 434/9
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 918438963, 4204-434/ 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 979390882 - Eikelivegen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 524/23
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979390882, 4204-524/ 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 913138228 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 585/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913138228, 4204-585/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 915487343 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 479/3
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 915487343, 4204-479/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 893044922 - Songvaar Kystgeit ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 418/443
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 893044922, 4204-418/ 443
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969623595 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 474/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969623595, 4204-474/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 998475430 - Skudeneset Gaard AS - 417/296
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 998475430, 4204-417/ 296
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 969792435 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 434/5
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969792435, 4204-434/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløserstilskudd - org.nr. 992215941 - Sangvik Gård Abrahamsen - 423/35
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 992215941, 4204-423/ 35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 913727703 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 20/7
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913727703, 4204-20/ 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Amfenesveien 136 - 424/14 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Amfenesveien 136 - 424/14 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 994191047 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] villsauproduksjon og fangst - 417/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 994191047, 4204-417/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 989252240 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 601/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989252240, 4204-601/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 870442602 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 542/2
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 870442602, 4204-542/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 916594275 - Lomeland Gård & Drift - 119/1
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 916594275, 4204-119/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 997219015 - Jo-Ni Samdrift DA - 513/4
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997219015, 4204-513/ 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 817439802 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 474/25
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 817439802, 4204-474/ 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - org.nr. 824547742 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 506/14
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 824547742, 4204-506/ 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - ras- og flomsikring 20/21
Dokument: Fjellparti ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rognelia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - renhold 2020/2021
Dokument: Kjøita - GS-Veien langs kanalen er ikke feid men resten av gatene i området ble feid i går
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...