Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 664 712].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kvernstien 62 A 416/124/0/0, veranda
Dokument: Logger for sak BYGG-20/03953
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bragdøya 1 10/1/0/0, tilbygg kjøkken
Dokument: Bragdøya 1 10/1/0/0, tilbygg kjøkken - anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Karen Mueni Hellings
Dokument: Ansiennitetsberegning - Karen Mueni Hellings
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 89/3, 89/5 - Jarsengvegen 156/Jarsengvegen 152 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 89/3 - tinglysingsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale småhus ved STHF for rus og/eller psykisk helse
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 9/21, Innspill til rapport om småhusprosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/241 - Rønningjordet 15 - mur
Dokument: Gbnr 1/241 - Rønningjordet 15 - støttemur - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for helse og omsorg - orienteringer 2021
Dokument: Presentasjon Jobb i sikte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for helse og omsorg - orienteringer 2021
Dokument: Presentasjon aktiviseringstilbud på sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for helse og omsorg - orienteringer 2021
Dokument: Presentasjon - tjenester til demente
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 74/208 - Elvevegen 4 - Tilbygg og garasje
Dokument: Gbnr 74/208 - Elvevegen 4 - Tilbygg og garasje - Ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 80/13, 80/14 - Jarsengvegen 183 - klarlegging av grense
Dokument: Gbnr 80/13, 80/14 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimsøy lokalutvalg - Kjørbekkvegen 29
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 8/21, Kjørbekkvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimsøy lokalutvalg - investering i solcelleanlegg på Kjørbekkhøgda skole
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 7/21, Innspill til investering i solcelleanlegg på Kjørbekkhøgda skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimsøy lokalutvalg - småhusprosjektet
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 9/21, Innspill til rapport om småhusprosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kursbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimsøy lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2021
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 3/21, Gimsøy lokalutvalg - godkjenning av møteprotokoll fra 20.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2021
Dokument: Delegert myndighet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: Koronavaksine til unge med særskilt høy risiko
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] smittetilfeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsulent Økonomi og utvikling, Drangedal kommune - st. ref. 4161796518
Dokument: Ansettelse i 80 % stilling som konsulent på servicekontoret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Politiattest for Heirekshaug barnehage
Dokument: Fremvist politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lønnsmelding 2021
Dokument: Lønnsmelding Inger K.Heimdal skoleåret 21-22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gimsøy lokalutvalg - eventuelt 2021
Dokument: Vedtak GILU, 15062021, Sak 3/21, Gimsøy lokalutvalg - eventuelt til behandling 15.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rensvikveien 23, søknad om fradeling
Dokument: Vurdering av dispensasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Politimester Bendixens gate 14, søknad om midlertidig brukstillatelse
Dokument: Gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Psykisk helse og rus-Avdelingsleder
Dokument: Ansettelsesprotokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ubetinget fengselsstraff - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av fornyet vedtak om soningsoverføring til Litauen - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ubetinget fengselsstraff - Avskjermet
Dokument: Iverksettelse av soningsoverføring til Tyskland - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ubetinget fengselsstraff - Avskjermet
Dokument: Vedrørende klage over avslag på søknad om benådning - oversendelse av kopi - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ubetinget fengelsstraff - Avskjermet
Dokument: Ny foreløpig melding i forvaltningssak - klage over vedtak om soningsoverføring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver personaltjenester - st. ref. 4386626514
Dokument: Høring i forbindelse med ansettelse av rådgiver personaltjenester i Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Kvalitetsrådgiver Prosjekt byutvikling, Kristiansand kommune - st. ref. 4394128000
Dokument: Ansettelse rådgiver personaltjenester - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Helsefagarbeider Strømmehaven Omsorgssenter Øst, Kristiansand kommune - st. ref. 4397913034
Dokument: Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Autorisasjon Sykepleir -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Logg 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Melding - Situasjonsrapport nr.28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Falkåsen barnehage - Barne- og ungdomsarbeider ref. 1420
Dokument: Vikariat som barne- og ungdomsarbeider i Rønholt barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/31 - Isdammen 82 - utelager
Dokument: Oversendt til plan ved Eva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/31 - Isdammen 82 - utelager
Dokument: Svar på dokument nummer 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 73/26 - Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139
Dokument: Gbnr. 73/26, 73/138 og 73/139 - Matrikkelbrev før smsl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse av klubbarbeidere i diverse stillinger - faste og midlertidige
Dokument: Ansettelse av klubbarbeidere i diverse stillinger, faste og midlertidige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagelærer Heirekshaug barnehage, Drangedal kommune - st. ref. 4394618751
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagelærer Heirekshaug barnehage, Drangedal kommune - st. ref. 4394618751
Dokument: Utvidet søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannstasjon Hornindal
Dokument: Uavhengig kontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Hjemmetjenesten- Sykepleiere
Dokument: Ansettelsesprotokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Spesialpedagog
Dokument: Personalsjefens svar på lønnsvurdering m/lønnstilbud - NF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Spesialpedagog
Dokument: E-post fra enhetsleder vedr. tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Barne- og ungdomsarbeidere i skolen
Dokument: Ansettelsesprotokoll - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Bruken av utelukkelser - Isolasjon
Dokument: Henvendelse vedrørende bruk av sikkerhetsseng i norske fengsler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Innkjøp 2019 - Statlige fellesavtaler - Direktoratet for forvaltning og IKT
Dokument: Informasjon om kjøp av pc, skjermer og mobiler 2021-2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Generelle henvendelser / korrespondanse - Tidligere innsatte 2021
Dokument: Utskrift folkeregisteret - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - Cloud Manager i Seksjon for digitalisering og ikt i Kompetanse Norge
Dokument: Innstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - Cloud Manager i Seksjon for digitalisering og ikt i Kompetanse Norge
Dokument: Protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsmiljøutvalget AMU 2021
Dokument: Referat fra AMU 18.06.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Personalforvaltning
Dokument: Signert arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona - Beredskapsledelsen
Dokument: Fortløpende logg fra 12.3. 2020 til 29.6.2021 - Møter i beredskapsledelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona - Beredskapsledelsen
Dokument: Logg jan til mars 2020 - Beredskap Korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona - Beredskapsledelsen
Dokument: Vurderinger og kriterier for å arbeide fra kontorlokalene og plan for tilbakekomst - faseplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona - Beredskapsledelsen
Dokument: Fargeskala, faseplan og sjekkliste - forslag fra HR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtak - Tilskudd fra Kompetanse Norge - 2021
Dokument: Vedtak - Kompetansepluss arbeid 2021 - gjennomgang juni 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig tilsetting 2019 - Ekstrahjelp
Dokument: Taushetserklæring ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig tilsetting 2019 - Ekstrahjelp
Dokument: CV ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig tilsetting 2019 - Ekstrahjelp
Dokument: CV ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - Seksjonsleder for læreplan i seksjon for læreplan
Dokument: Protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - Seksjonsleder for læreplan i seksjon for læreplan
Dokument: Innstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kursbevis - Nettkurs - Kurs for undervisere i grunnleggende ferdigheter - Kompetansepluss - Fra 01.09.2020 til 30.06.2021
Dokument: Kursbevis - Kurs for undervisere i grunnleggende ferdigheter - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Rammeavtale - Medieovervåkning og -analyse
Dokument: Alle meldinger til og fra leverandørene hentet fra KGV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestland fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Driftsoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestland fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Avtaleoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trøndelag fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Driftsoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trøndelag fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Avtaleoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlandet fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Driftsoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlandet fylkeskommune - Tilskudd til bemanning av e-veiledningstjeneste i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste
Dokument: Avtaleoppfølgingsmøte 31.05.2021 - Agenda og Referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst 2021/2022: Tildeling av ressurser til skolene etter tildelingsmodell - gjelder ressurser på bakgrunn av spesielle medisinsk / medisinske diagnoser
Dokument: Tildeling ressurser medisinske diagnoser 2021/2022.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Rådgiver i stab for fag og utvikling Oppvekst, Kristiansand kommune - st. ref. 4394287638
Dokument: Bekreftelse på godtatt jobbtilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Lærer/spesialpedagog Kongsgård skolesenter, Kristiansand kommune - st. ref. 4397928378
Dokument: Høringsbrev 2 vikariat spesial
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Fagarbeider/assistent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kristiansand kommune - st. ref. 4393471611
Dokument: Høringsbrev med vedlegg, ansettelsessak - barne- og ungdomsarbeider - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsavtalene 2021
Dokument: Avtale NN - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...